Vsmart Extensions
Ogłoszenie o przetargu
PDF
Poniedziałek, 15. Czerwiec 2020 06:27

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodartswo Doświadczalne Brody, w związku z zamiarem zakupu przyczepy, wszczęło postępownie przetargowe w trybie zapytanie o cenę, zapraszając do ofert następujących wykonawców:

1. TAD-OPAL Sielinko ul. Parkowa 2

2. Kunert Sp. J., Poladowo 70, Śmigiel

3. Agromarket, Jaryszki 4K, Gądki

4. TORAL, ul Poznańska 65 Gostyń

5. AGRO RAMI, ul. Mostowa 9 Oborniki

Zaproszenia do składania ofert wraz z SIWZ zostały wysłane do ww. wykonawców w dniu 15.06.2020 r. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.