Vsmart Extensions
Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
PDF
Sobota, 18. Kwiecień 2020 12:23

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.

"Prace remontowe powierzchni dachowych na budynkach gospodarczych wchodzących w skład Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Brody".

Do pobrania:

» Załącznik nr 1 (*.PDF)