Vsmart Extensions
Ogłoszenie o przetargu
PDF
Czwartek, 13. Czerwiec 2019 07:31

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody w związku z zamiarem zakupu paszy dla krów mlecznych w ilości 60 t. wszczęło postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę, zapraszając do ofert nastepujących wykonawców:

1. De Heus ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca

2. Sano sp. z o. o. , ul. Lipowa 10, 64-541 Sękowo

3. Neorol Sp. z o. o. ul. Akacjowa 1 Chrzan

4. Cargill ul. Dworcowa 152, 64-120 Krzemieniewo

5. Wytwórnia Pasz "LIRA" Sp. z o.o., ul. Gen. Chłapowskiego 36, 64-010 Krzywiń

Zaproszenia do składania ofert wraz z SIWZ zostały wysłane do ww. wykonawców w dniu 13.06.2019 r. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.