Vsmart Extensions
Ogłoszenie o przetargu
PDF
Czwartek, 13. Czerwiec 2019 07:29

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody w związku z planowanym remontem drogi dojazdowej do RGD Brody oraz położeniem kostki i krawężnika, wszczęło postepowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę, zapraszając do ofert nastepujących wykonawców:

1. GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe

ul. Strzelecka 18G

62-045 Pniewy

2. ZIB Maćkowiak

ul. Świętojańska 7
64-310 Lwówek

3. ROUWDACH Spółka z ograniczoną
odpowiedzianością Sp. K.
Łęczyce 22 A
64-330 Opalenica

Zaproszenia do składania ofert wraz z SIWZ zostały wysłane do ww. wykonawców w w dniu 13.06.2019 r. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.