Vsmart Extensions
Ogłoszenie o przetargu
PDF
Czwartek, 25. Styczeń 2018 09:50

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody w związku z zamiarem zakupu paszy dla krów w ilości 72 t.  wszczęło postepowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę, zapraszając do ofert nastepujących wykonawców:

1. De Heus ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca

2. Sano sp. z o. o. , ul. Lipowa 10, 64-541 Sękowo

3. Neorol Sp. z o. o. ul. Akacjowa 1 Chrzan

4. Cargill ul. Dworcowa 152, 64-120 Krzemieniewo

Zaproszenia do składania ofert wraz z SIWZ zostały wysłane do ww. wykonawców w dniu 25.01.2018 r. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.