Vsmart Extensions
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDF
Czwartek, 19. Luty 2015 08:05

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego ostepowania o udzelenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę nawozów, komisja pretargowa w dniu 11.02.2015 r. wybrało jako najkorzystniejszą, ofertę złożona przez PH Dymny z Dobierzyna. Cena była najniższa.