Vsmart Extensions
Działalność dydaktyczna
PDF

W Gospodarstwie odbywają się praktyki studenckie, ćwiczenia terenowe i zajęcia dydaktyczne. Prowadzone są też prace magisterskie, doktoranckie i habilitacyjne.

RGD Brody ma status gospodarstwa szkoleń praktycznych dla uczniów techników rolniczych. Odbywają się też szkolenia, pokazy wdrażające wiedzę rolniczą do bezpośredniej praktyki.