Charakterystyka gospodarstwa Drukuj

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody położone jest ok. 50 km na zachód od stolicy Wielkopolski. Od północnego zachodu graniczy z Rezerwatem im. Bolesława Papiego na Jeziorze Zgierzynieckim – ostoją rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych.

Od 1957 roku, do dziś, majątek Brody stanowi jeden z Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Na powierzchni ok. 900 ha jest ok. 500 ha powierzchni towarowej i ok. 400 ha powierzchni paszowej (która jest okresowo pod wodą) w tym: 133 ha użytku ekologicznego, 600 sztuk bydła, 900 sztuk owiec. Rasy dostosowane są do trudnego środowiska (podmokłe i okresowo zalewane tereny).

RGD Brody obok komercyjnej, pełni także funkcję dydaktyczno-naukową. Ekonomiczny wymiar jest jednak istotny, bo gospodarstwo jest jednostką samodzielnie finansującą się.

Przyjęty w RGD Brody model gospodarowania jest przykładem kompromisu między ekonomią a wymogami środowiska i nauki. Zachowana jest również równowaga między produkcją roślinną i zwierzęcą.

W gospodarstwie RGD Brody oszczędnie korzysta się z zasobów środowiska:

  • część ziem uprawnych znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu, uzyskała certyfikat i uprawiana jest metodami ekologicznymi;
  • w gospodarstwie duże znaczenie ma wykorzystanie obornika i masy organicznej;
  • priorytetem jest troska o żyzność i zdrowie gleby;
  • w praktyce produkcyjnej gospodarstwa uwzględnia się także troskę o czystość wód gruntowych i powietrza;
  • utrzymuje się różnorodność w świecie roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych.

Gospodarstwo jest obszarem harmonijnego współistnienia różnych płaszczyzn: mikroorganizmów, roślin, zwierząt i ludzi (razem z ich kulturą: antroposfery), oraz różnych systemów prowadzenia produkcji rolnej: ekologicznego, integrowanego i intensywnego.

W Brodach promuje się też jakość życia – zdrowe odżywianie i relaks. Funkcjonuje tu stołówka oferująca potrawy przygotowane z surowców wytwarzanych na miejscu w dwóch ogródkach, gdzie nie stosuje się żadnych środków chemicznych, oraz np. mięsa z hodowanych w gospodarstwie zwierząt (jagnięcina, wysokiej klasy wołowina itp.). Można tu także odpocząć korzystając ze spacerów w pięknym parku wokół zabytkowego pałacu z bogato zdobionym, drewnianym kominkiem i piękną salą balową..