Plan webinariów PTFit w pierwszej połowie 2021 roku.

Przedstawiamy plan webinariów na pierwszą połowę 2021 roku. Przed zbliżającym się spotkaniem na stronie PTFit pojawią się informację dotyczące logowania. Serdecznie zapraszamy.

 

26 lutego 2021 r., 12:00

Dr Grażyna Szkuta

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralne Laboratorium,

Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne – Pracownia Mykologii, Toruń

„Choroby roślin powodowane przez wybrane gatunki grzybów kwarantannowych

i ich diagnostyka laboratoryjna”

Zaproszenie na webinarium / 26.02.2021 r.

W załączeniu przesyłam zaproszenie na webinarium PTFit., które tym razem współorganizuje Bydgoski Oddział PTFit. w dniu 26.02.2021 r. Webinarium odbędzie się na platformie internetowej Cisco Webex a link do spotkania, wraz z krótka instrukcją, znajduje się w zaproszeniu.

 

Jednocześnie przekazujemy informację, dotycząca kolejnego webinarium w dniu 26 marca 2021 r.

 

Więcej infromacji znajduje się w załącznikach.

Tags: 

Webinarium PTFit - 15.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z zapowiedzią poczynioną miesiąc temu, na naszym webinarium w dniu 17 grudnia 2020 roku, zapraszamy na kolejne spotkanie związane z wirusologią:

 

W piątek 15 stycznia 2021 r. o godz. 1300 Pan prof. dr hab. Tomasz Pniewski (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) przedstawi referat "Cząstki wirusopodobne otrzymywane w roślinach jako szczepionki oraz nośniki biofarmaceutyków i nanocząstek".

 

Tags: 

Komunikat Kapituły Nagrody Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego przyznanej w 2020 roku za dorobek publikacyjny polskiego naukowca – członka Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

Komunikat Kapituły Nagrody
Po
lskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
 przyznanej w
2020 roku
 za dorobek publikacyjny  polskiego naukowca
– członka Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

 

 

Strony