Divisions

Division Chairmen:
Bydgoszcz - prof. dr Czesław Sadowski
Kraków - prof. dr Maria Kowalik
Lublin - prof. dr Zofia Machowicz-Stefaniak
Olsztyn - prof. Barbara Majchrzak
Poznań - prof. dr Zbigniew Weber
Szczecin - prof. dr Janusz Błaszkowski
Warszawa - prof. dr Selim Kryczyński
Wrocław - dr Elżbieta Pląskowska