part 8. - diseases of seed plantations

DISEASES OF SEED PLANTATIONS

 1. BOGUSŁAWSKI W. 1970. Metoda selekcyjna w zapobieganiu mączniakowi rzekomemu cebuli nasiennej. Pr. Nauk. IOR 12: 273-280.
 2. CZAPLICKI E. 2000. Aktualne zmiany w zakresie rejestracji środków ochrony roślin (122)- Rovral FLO 255 SC produkcji firmy Aventis Crop Science. Ochrona Roślin vol. 44. 10: 19.
 3. CZYŻEWSKA S. 1974. Choroby upraw nasiennych. Choroby przenoszone przez materiał siewny oraz ich zwalczanie. SITR 9: 1-64. Mat. szkol. kursu III stopnia "Chemiczna ochrona roślin i nawożenie mineralne z elementami metodyki doradztwa rolniczego".
 4. CZYŻEWSKA S., SZAFIROWSKA A. 1988. Wpływ Reglone na mikroflorę, zdrowotność, kiełkowanie i masę 1000 nasion marchwi (Daucus carota L.). Biul. IHAR 166: 97-108. il. tab. bibl. rez. sum.
 5. CZYŻEWSKA S., SZAFIROWSKA A. 1989. Wpływ Reglone na wartość siewną przechowywanych nasion marchwi. Biul. IHAR. 170: 105-114. il. bibl. rez. sum.
 6. FILIPOWICZ A. 1984. Występowanie chorób powodowanych przez grzyby na plantacjach bobu (Vicia fabae L. major Harz.). Biul. Warz. 27: 393-416. il. tab. bibl. rez. sum.
 7. GLASER T., WAJLAND M., ZALESKI K. 1964. Badania wstępne nad objawami, anatomią patologiczną i etiologią zgorzeli kwiatostanów i marnienia nasion zielarskich roślin baldaszkowatych. Pr. zbior. Inst. Przem. Ziel.: 13-20. Poznań.
 8. GODLEWSKA - LIPOWA W. 1966. Badania nad etiologią bakteryjnej nekrozy kwiatostanów kolendry (Coriandrum sativum ). Acta Agrobot. 19: 57-91. il. tab. bibl. sum.
 9. JANAS R., ROBAK J. 1996. Wpływ kompleksowej ochrony plantacji nasiennej warzyw kapustnych na wartość siewną i zdrowotność nasion. Materiały z Sympozjum "Choroby roślin a środowisko". Poznań 27-28 czerwiec 1996: 311-318, tab. sum. bibl.
 10. KANIUCZAK Z., LISOWICZ F. 2000. Wpływ chemicznej ochrony pszenicy przed chorobami na jakość ziarna i zawartość mikotoksyn. Ochrona Roślin vol. 44. 9: 25-26. tabl.
 11. MIKOŁAJSKA J., MAJCHRZAK B. 1988. Wpływ czynników agrotechnicznych na zdrowotność koniczyny czerwonej jednokośnej uprawianej na nasiona. Biul. IHAR 166: 47-57. il. tab. bibl. rez. sum.
 12. MIKOŁAJSKA J., MAJCHRZAK B. 1988. Zdrowotność odmian koniczyny czerwonej w zależności od sposobu siewu. Biul. IHAR 168: 73-86. il. tab. bibl. rez. sum.
 13. NOWICKI B. 1977. Choroby na plantacjach cebuli nasiennej. Hasło Ogrodnicze 34 (5): 20-21.
 14. PISZCZEK J. 1990. Ochrona plantacji nasiennych buraka przed chorobami a zdrowotność nasion. Sympozjum Naukowe PTF i T, Szczecin 12-14 września 1990: 148-49.
 15. SZYMCZAK J. 1993. Choroby buraka przemysłowego i nasiennego i zapobieganie ich występowaniu. Ochrona Roślin vol. 37 (7): 12.
 16. TOMALA-BEDNAREK J. 1962. Głownia Ustilago perennas (Rostrup) na plantacjach nasiennych rajgrasu wyniosłego (Arrhenatherum elatius L.) oraz jej zwalczanie. Ochrona Roślin 1962 (1-2): 7-11.
 17. TYBORSKA B., ZALESKI K., STELMASZYK A. 1967. Przenoszenie się zgorzeli kwiatostanów i marnienia nasion (tzw. bakteriozy) kolendry siewnej przez nasiona oraz wpływ zaprawiania nasion na zwalczanie tej choroby. Herba Polonica. 13 (4): 228-239.
 18. ZALESKI K., DUDZIŃSKA A., SZREYBROWSKA K., WAJLAND M., ADAMCZYK K. 1964. Badania nad czynnikami sprawczymi zgorzeli kwiatostanów i marnienia nasion kolendry oraz kminku w warunkach izolowanych. Pr. zbior. Inst. Przem. Ziel.: 165-207. Poznań.
 19. ZALESKI K., JARUZELSKI M., POLAK B. 1964. Próba wykrycia czynnika etiologicznego zgorzeli kwiatostanów i marnienia nasion kolendry siewnej i kopru włoskiego w warunkach polowych i pod izolatorami. Pr. zbior. Inst. Przem. Ziel.: 39-70. Poznań.
 20. ZAMORSKI C. 1975. Ochrona nasiennych plantacji roślin ozdobnych przed chorobami. Kwiaty 1975 (3): 18-19.
 21. ZGÓRKIEWICZ A. 1968. Z badań nad etiologią chorób traw nasiennych w Polsce. Biul. IOR 40: 157-172. bibl. rez. sum.
 22. ZGÓRKIEWICZ A. 1972. Występowanie chorób traw nasiennych na terenie Polski w latach 1965-1967. Biul. IOR 53: 95-132. bibl. rez. sum.