part 7. - metabolites and mycotoxins

METABOLITES AND MYCOTOXINS

 1. CEBRAT J., CZAPLIŃSKA S., ŚWIĄDEK D. 1981. Wpływ przesączu z płynnych kultur 5 gatunków Fusarium na przebieg mitozy i rozwoju siewek kukurydzy. Hod. Rośl. Aklim. i Nasien. 25 (1-2): 19-30. bibl. rez. sum.
 2. CHEŁKOWSKI J. 1980. Powstawanie mikotoksyn (ochratoksyn) i ich detoksykacja w ziarnie zbożowym. Rocz. AR Poznań. Rozprawy Nauk. 100.
 3. CHEŁKOWSKI J. 1981. Podatność ziarna jęczmienia na atak grzybów toksynotwórczych. Przeg. Ferm. i Owoc. Warz. 5-8: 7-9.
 4. CHEŁKOWSKI J. 1981. Wstępna ocena zagrożenia ziarna zbóż grzybami z rodzaju Fusarium i wytwarzanymi przez nie mikotoksynami. Nowe Rol. 15: 8-10.
 5. CHEŁKOWSKI J. 1983. Jak określić potencjalne zagrożenie ziarna zbóż mikotoksynami. Przeg. Zboż. -Młyn. 9: 12-13.
 6. CHEŁKOWSKI J., CIERNIEWSKA A. 1983. Mycotoxins in cereal grain. Part X. Die Nahrung 27: 533-536.
 7. CHEŁKOWSKI J., DOPIERAŁA G., GODLEWSKA B., RADOMYSKA W. 1979. Podatność ziarna zbóż na rozwój pleśni toksynotwórczych w czasie magazynowania. Nowe Rol. 27 (24): 3-5.
 8. CHEŁKOWSKI J., DOPIERAŁA G., GODLEWSKA B., RADOMYSKA W., SZEBIOTKO K. 1981. Mycotoxins in cereal grain. Part III. Die Nahrung 25 (7): 625-629.
 9. CHEŁKOWSKI J., GODLEWSKA B., GOLIŃSKI P., RADOMYSKA W. 1980. Próby zmniejszenia skażenia ziarna zbóż ochratoksynami na drodze obróbki technologicznej. Przeg. Zboż. Młyn. 6: 6-7.
 10. CHEŁKOWSKI J., GOLIŃSKI P. 1983. Mycotoxins in cereal grain. Part VII. Die Nahrung 27: 305-310.
 11. CHEŁKOWSKI J., GOLIŃSKI P., GODLEWSKA B., RADOMYSKA W., SZEBIOTKO K., WIEWIÓROWSKA M. 1981. Mycoyoxins in cereal grain Part IV. Die Nahrung 25 (7);631-637.
 12. CHEŁKOWSKI J., GOLIŃSKI P., KUBIAK A. 1976. Występowanie ochratoksyn w ziarnie zbóż i ich oznaczanie. Przem. Spoż. 30: 367-368.
 13. CHEŁKOWSKI J., GOLIŃSKI P., MAŃKA M. 1983. Mycotoxins in cereal grain. Part IX. Die Nahrung 27: 526-531.
 14. CHEŁKOWSKI J., GOLIŃSKI P., SZEBIOTKO K. 1981. Mycotoxins in cereal grain. Part II. Die Nahrung. 25 (5): 423-426.
 15. CHEŁKOWSKI J., KWAŚNA H. 1985. Zagrożenie upraw kukurydzy fuzariozą kolb i mikotoksynami fuzaryjnymi. Ochrona Roślin 1986 (10): 4-6.
 16. CHEŁKOWSKI J., MAŃKA M. 1983. The ability of Fusaria pathogenic to wheat, barley and corn to produce zearalenone. Phytopathologische Zeitschrift 106 (4): 354-359.
 17. CHEŁKOWSKI J., PERKOWSKI J. 1992. Mycotoxins in cereal grain (Part 15). Distribution of deoxynivalenol in naturally contaminated wheat kernels. Mycotoxin Research 8 (1): 27-30.
 18. CHEŁKOWSKI J., PERKOWSKI J., WAKULIŃSKI W. 1991. Zanieczyszczenie ziarniaków pszenicy deoksyniwalenolem w zależności od ich wielkości. Krajowe Seminarium "Rośliny uprawne - patogeny, ich oddziaływanie na rośliny, hodowla odpornościowa". SGGW - AR Warszawa, 12 luty 1991, streszczenia referatów.
 19. CHEŁKOWSKI J., TROJANOWSKA K. 1983. Ocena skażenia ziarna jęczmienia grzybami i mikotoksynami. Przeg. Zboż.-Młyn. 12: 11-21. il. bibl.
 20. CHEŁKOWSKI J., TROJANOWSKA K., WIEWIÓROWSKA M. 1983. Mycotoxins in cereal grain. Part VIII. Die Nahrung 27: 311-313.
 21. CHEŁKOWSKI J., VISCONTI A., MAŃKA M. 1984. Production of trichothecenes and zearalenone by Fusarium species isolated from wheat. Die Nahrung 28 (5): 493-496.
 22. CHEŁKOWSKI J., VISCONTI A., SOLFRIZZO M., BOTALLICO A. 1984. Formation of mycotoxins by Fusarium species from cereals in Poland. Phytopathologia Mediterranea 23: 43-46.
 23. FOREMSKA E., GÓRAL T., ARSENIUK E., CHEŁKOWSKI J., KOSTECKI M. 1994. Relationship between Fusarium head blight severity and contamination of triticale, wheat and rye kernels with mycotoxins. In: Cereals-Pathogen and Stress Factors Interaction. Progress to Ecological Agriculture. Abstr. 1 st Intern. Seminar, Poznań 13-15 September, IGR PAN, Poznań: 67.
 24. WOŚ H., MAĆKOWIAK W. 1994. Preliminary results on toxity of winter triticale grain from heads infected by Phaeosphaeria nodorum. In: Cereals-Pathogen and Stress Factors Interaction. Progress to Ecological Agriculture. Abstr. 1 st Intern. Seminar, Poznań 13-15 September, IGR PAN, Poznań: 50.
 25. GOLIŃSKI P., CHEŁKOWSKI J., KONARKOWSKI A., SZEBIOTKO K. 1983. Mycotoxins in cereal grain. Part VI. IDie Nahrung 27: 251-256.
 26. GOLIŃSKI P., WNUK S., CHEŁKOWSKI J., SCHOHLLENBERGER M. 1988. Formation of avenacein Y by Fusarium avenaceum (Fries) Sacc. isolates from Poland and biological properties of the compound. Mycotoxin Research. European Seminar "Fusarium - Mycotoxicus, Taxonomy, Pathogenicity", Warsaw, 8-10 September 1987, 4(1): 49-52.
 27. GRABARKIEWICZ-SZCZĘSNA J,. CHEŁKOWSKI J. 1993. Occurrence of Alternaria mycotoxins in wheat and triticale grain with "black-point" injures. Microbiologie-Aliments-Nutrition 11 (2): 183-185.
 28. GRABARKIEWICZ-SZCZĘSNA J,. GOLIŃSKI P., CHEŁKOWSKI J., SZEBIOTKO K. 1985. Mycotoxins in cereal grains. Part XI. Die Nahrung 29: 220-240.
 29. KIECANA I., PERKOWSKI J., CHEŁKOWSKI J., VISCONTI A. 1988. Trichothecene mycotoxins in kernels and head fusariosis susceptibility in winter triticale. Mycotoxin Research. European Seminar "Fusarium - Mycotoxicus, Taxonomy, Pathogenicity", Warsaw, 8-10 September 1987, 4(1): 53-56 .
 30. LEMIESZEK-CHODOROWSKA K. 1981. Występowanie związków toksycznych w ziarniakach zbóż na skutek porażenia grzybami - ich znaczenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Biul. IHAR 145: 71-79. bibl. rez. sum.
 31. LEW H., CHEŁKOWSKI J., WAKULIŃSKI W., EDINGER W. 1993. Moniliformin in wheat and triticale grain. Mycotoxin Research 9 (2): 66-71.
 32. MAŃKA M., CHEŁKOWSKI J. 1985. Phytotoxicity and pathogenicity of Fusarium nivale towards cereal seedlings. Phytopathologische Zeitschrift 114 (1): 1-5.
 33. MAŃKA M., VISCONTI A., CHEŁKOWSKI J., BOTALLICO A. 1985. Pathogenicity of Fusarium isolates from wheat, rye and triticale towards seedlings and their ability to produce trichothecenes and zearalenone. Phytopathologische Zeitschrift 113 (1): 24-29 .
 34. MICHNA G., CHEŁKOWSKI J. 1980. Wpływ mocznika jako konserwanta na zawartość mikotoksyn i zarodników grzybów w ziarnie jęczmienia paszowego. Nowe Rol. 14: 17-18.
 35. NESPIAK A.,KOCÓR M., SIWIŃSKI A. 1963. Wpływ metabolitów Myrothetium roridum na mikoflorę oraz zdolność kiełkowania nasion niektórych roślin uprawnych. Zesz. Nauk. WSR Wrocław 16: 11-17. il. rez. sum.
 36. PERKOWSKI J., CHEŁKOWSKI J. 1991. Deoxynivalenol content dependence on kernel size in wheat grain naturally infected by Fusarium. Microbiologie-Aliments-Nutrition 9 (3): 217-221.
 37. PERKOWSKI J., CHEŁKOWSKI J., BŁAŻCZAK P., SNIJDERS C., WAKULIŃSKI W. 1991. A study of the correlations between the amount of deoxynivalenol in grain of wheat and triticale and precentage of Fusarium damaged kernels. Mycotoxin Research 7A (Part II): 102-114.
 38. PERKOWSKI J., CHEŁKOWSKI J., WAKULIŃSKI W. 1988. Deoxynivalenol and 3-acetyl deoxynivalenol and Fusarium species in winter triticale. Mycotoxin Research 4: 97-100.
 39. RYBKA K., ARSENIUK E. 1994. The enzyme response of triticale seedlings to infection with Stagonospora (Septoria) nodorum. Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 38 (3-4):143-146.
 40. SHARMAN M., GILBERT J., CHEŁKOWSKI J. 1991. A survey of the occurrence of the mycotoxin moniliformin in cereal samples from sources worldwide. Food Additives and Contaminants 8 (4): 459-466.
 41. SZEBIOTKO K., CHEŁKOWSKI J., DOPIERAŁA G., GODLEWSKA B., RADOMYSKA M., 1981. Mycotoxins in cereal grain. Part I. Die Nahrung 25: 415-421.
 42. WAKULIŃSKI W. 1991. Fuzarioza kłosów pszenicy: patogeny, wytwarzane przez nie metabolity i ich fitotoksyczność. Praca doktorska w Kat. Fitopatologii SGGW, Warszawa.
 43. WAKULIŃSKI W., CHEŁKOWSKI J. 1988. Phytotoxicity of metabolites formed by Fusaria to cereal seedlings. Mycotoxin Research. European Seminar "Fusarium - Mycotoxicus, Taxonomy, Pathogenicity", Warsaw, 8-10 September 1987, 4(1): 86-89.
 44. WAKULIŃSKI W., KACHLICKI P., KWAŚNA H. 1994. Fusarium avenaceum-pathogen of small grain cereals and produced metabolites. Abstracts. First International Seminar: Cereals-Pathogens and Stress Factors Interaction. Progress to Ecological Agriculture. September 13-15, 1994. Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznań: p. 43.
 45. WIWART M., KORONA A. 1996. Wstępne badania nad występowaniem wybranych toksyn fuzaryjnych w ziarnie pszenżyta z różnych systemów uprawy. [w:] Hodowla, Uprawa i Wykorzystanie Pszenżyta. Materiały Sympozjum Naukowego, Międzyzdroje 1-4 września 1996: 117.