part 1. - general subjects

GENERAL SUBJECTS

 1. ARSENIUK E. 2000. Studies on seedborne inoculum of cereal pathogens - a review. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 17.
 2. ARSENIUK E., SCHAREN A.L., GREY W.E., CZEMBOR H.J. 1991a. Pathogenicity of seed transmitted Fusarium spp. to triticale seedlings. Mycotoxin Res. 7A: 121-127.
 3. ARSENIUK E., SCHAREN A.L., GREY W.E., CZEMBOR H.J. 1991b. Transmission of Septoria nodorum and Fusarium spp. on triticale seed. Proc. Second Int. Triticale Symp., Passo Fundo, RS, Brazil, 1-5 October, 1990. Proc. Mexico D. F. CIMMYT: 260-263.
 4. BABKIEWICZ M. 1993. Perhydrol jako dezynfektant nasion sosny pospolitej (Pinus silvestris L.) do dowiadczeń infekcyjnych. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin", Olsztyn 7-9 września 1993. 79-85.
 5. BALUL W. 1957. Wstępne badania nad mikroflorą nasion i siewek dyni oleistej. Biul. IOR 1: 23-29, tab. rez. sum.
 6. BALUL W. 1958. Grzyby znalezione na nasionach gryki. Biul. IOR 2: 29-38, tab. bibl. rez. sum.
 7. BALUL W. 1959. Grzyby z rodzaju Fusarium znalezione na dyni oleistej. Acta Agrobot. 8: 185-200, il. bibl. sum.
 8. BALUL W. 1960. Obserwacje nad chorobami nasion i siewek dyni oleistej i próby ich zwalczania. Pr. Nauk. IOR. 2 (1): 163-197, il. bibl. rez. sum.
 9. BATURO-CZAJKOWSKA A. 2000. Composition on spring barley seeds in ecological and conventional farm. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion, Radzików 9-11 October 2000: 33.
 10. BEDNAREK J. 1960. Głownia kukurydzy. Przysposobienie Rolnicze 1960 (5): 13.
 11. BEDNAREK J. 1960. Głownia pyłkowa owsa. Przysposobienie Rolnicze 1960 (4): 10.
 12. BEDNAREK J. 1960. Śnieć cuchnąca pszenicy. Przysposobienie Rolnicze 1960 (4): 11.
 13. BŁASZKOWSKI J. 1987. Z badań nad Septoria nodorum. Acta Mycol. 23 (2): 13-27, il. tabl. bibl. sum.
 14. BŁASZKOWSKI J. 1994. The occurence of Septoria nodorum Berk. and associated mycoflora in seeds of wheat cultivated in the Szczecin voivodeship. Acta Mycol. 29 (1): 43-52, tabl. bibl. sum.
 15. BŁASZKOWSKI J. 1995. Biotic effects of mycoflora of leaves, glumes and seeds on Septoria nodorum following Triticum aestivum treatment with fungicides. Acta Mycol. 30 (2): 223-232, il. tab. bibl. sum.
 16. BŁAŻEJ J. 1987. Mikroflora nasion i siewek soczewicy jadalnej (Lens esculenta Moench.) streszcz. komunikatów i posterów VI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTFiT, Bydgoszcz 16-18 wrzesień: 3-4.
 17. BUDERACKA-NIECHWIEJCZYK M. 1968. Botrytis anthophila na nasionach koniczyny czerwonej. Biul. Branż. Hod. Ro. i Nasien. 5: 16-25, il. bibl.
 18. BYDLIŃSKA A. 1960. Wpływ temperatury i promieni podczerwonych na żywotnoć oraz mikroflorę nasion katranu abisyńskiego (Crambe abyssinica Hochst.). Biul. IHAR 3: 69-73, il. bibl. rez. sum.
 19. BYDLIŃSKA A. 1961. Wpływ niektórych czynników zewnętrznych na rozwój i wartość siewną katranu abisyńskiego (Crambe abyssinica Hochst.). Cz. 3. Badania nad zachowaniem się mikroflory nasion poddawanych zabiegom termiczno-chemicznym. Hod. Ro. Aklim. i Nasien. 5: 601-628, il. bibl. rez. sum.
 20. CHEŁKOWSKI J., KWAŚNA H. 1986. Colonization of Claviceps purpurea sclerotia on triticale by Fusaria in 1985. Journal of Phytopathology 117 (1): 77-78.
 21. CHEŁKOWSKI J., TROJANOWSKA K. 1983. Ocena jakości ziarna jęczmienia browarnego na podstawie analizy mikrobiologicznej. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 27 (1): 5-7.
 22. CHEŁKOWSKI J., TROJANOWSKA K. 1984. Grzyby ziarna pszenicy, żyta, owsa, jęczmienia i kukurydzy jako przyczyna strat pożniwnych i pogarszania jakości ziarna. Przegląd Zbożowo-Młynarski 28 (8): 22-25.
 23. CHEŁKOWSKI J., TROJANOWSKA K., PAWŁOWSKI A. 1985. Rozwój mikroflory grzybowej a utrata energii i zdolności do kiełkowania i pogorszenie jakości jęczmienia. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 29 (7): 3-5.
 24. CHEŁKOWSKI J., WIEWIÓROWSKA M. 1983. Badania mikrobiologiczne jako metoda oceny jakości ziarna pszenicy. Przegląd Zbożowo-Młynarski 27 (2): 29-31.
 25. CHUDOBA Z., CIEŃSKA K. 1973. Laboratoryjne obserwacje nad występowaniem Septoria nodorum Berk. w ziarnie pszenicy. Biul. IHAR 1-2 (112-113): 97-98, bibl. il. sum. rez.
 26. CZAPLIŃSKA S. 1963. Wpływ wilgotności względnej środowiska w okresie przechowywania na żywotnoć i mikoflorę patogeniczną nasion lucerny. Ochr. Ro 7, 11/39: 16-21, bibl.
 27. CZAPLIŃSKA S. 1966. Mikroflora nasion esparcety (Onobrychis viciaefolia L.) Acta Mycol. 2: 203-216, tab. il. bibl. sum.
 28. CZAPLIŃSKA S. 1967. Mykoflora nasion kilku polskich odmian lucerny pochodzących z rozmnożeń w Jugosławii i w Polsce. Biul. IHAR 1-2, Prz. Nasionoznawstwa 14 (27): 129-132, tab., rez. sum.
 29. CZAPLIŃSKA S. 1973. Studia nad chorobami lucerny powodowanymi przez grzyby. Cz. 1: Badanie mikroflory nasion lucerny przechowywanych w różnych warunkach wilgotności. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 131: 363-378, il. bibl. res. Zsfg. rez.
 30. CZYŻEWSKA S. 1957. Mikroflora nasion rzepaku i jej wpływ na zdrowotność siewek. Biul. IOR 1: 31-39, tab.
 31. CZYŻEWSKA S. 1958. Badania fitopatologiczno-mykologiczne nasion rzepaku (Brassica napus L. var. oleifera D. C.) Rocz. Nauk. Rol. Seria A. 78 (2): 283-307, il. bibl. rez. sum.
 32. CZYŻEWSKA S. 1961. Przegląd badań nad fuzariozami wykonanymi w Instytucie Ochrony Roślin w latach 1951-1960. Biul. IOR, 12: 129-162, tab. bibl. rez. sum.
 33. CZYŻEWSKA S. 1969. Alternarioza modraka abisyńskiego (Crambe abyssinica Hochst.). Acta Mycol. 5: 173-211, il. tab., bibl. sum.
 34. CZYŻEWSKA S. 1976. Studies on fungi infesting seeds of pea (Pisum sativum L.). Biul. Warz. 19: 271-288, tab., il. bibl. rez. sum.
 35. CZYŻEWSKA S. 1979. Badania nad grzybami zasiedlającymi nasiona grochu (Pisum sativum L.). Hod. Ro. 1: 22-29, tab.
 36. CZYŻEWSKA S. 1983. Choroby roślin warzywnych przenoszone przez nasiona. Owoce, Warz. Kwiaty. (19): 7-8.
 37. CZYŻEWSKA S. 1984. Grzyby z rodzaju Fusarium L., jako czynniki chorobotwórcze grochu (Pisum sativum L.). Występowanie fuzariozy grochu (Pisum sativum L.) w Polsce. Biul. Warz. 27: 341-380, il. tab., bibl. rez. sum.
 38. CZYŻEWSKA S. 1987. Występowanie grzybów z rodzaju Fusarium L. w nasionach różnych odmian grochu zielonego (Pisum sativum L.) w latach 1969-1984. Rocz. Nauk. Rol. E, 17 (2): 11-27, tab., bibl., rez. sum.
 39. CZYŻEWSKA S. 1987. The effect of pathogenic seed-borne fungi on green pea (Pisum sativum L.) emergence. Acta Horticulturae 215: 123-130, tab., bibl. sum.
 40. CZYŻEWSKA S. 1990. Mikroflora materiału siewnego grochu zielonego uprawianego w Polsce. Ochrona Roślin, 11/12: 23-27.
 41. CZYŻEWSKA S. 1993. Przeżywanie grzybów chorobotwórczych w nasionach zielonego grochu (Pisum sativum L.). Biul. IHAR 188: 289-299.
 42. CZYŻEWSKA S., GRZELAK K. 1991. Polska Bibliografia Mikroflory Nasion. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 36 pp.
 43. CZYŻEWSKA S., ZARZYCKA H. 1961. Niektóre dane z biologii grzyba Helminthosporium papaveris Hennings, stadium doskonałe Pleospora papaveracea (Wint de Not.) Acta Agrobot. 10 (1): 41-51, il. bibl. sum.
 44. CZYŻEWSKA S., ZARZYCKA H. 1962. Gatunki Fusarium wyizolowane z lnu (Linum usitatissimum L.). Acta Agrobot. 12: 185-206, il. tab. bibl. sum.
 45. CZYŻEWSKA S., ZARZYCKA H. 1968. Dalsze badania nad ustaleniem składu gatunkowego Fusarium na lnie w Polsce. Acta Mycol. 4: 39-51, il. tab. bibl. sum.
 46. CZYŻEWSKA S., ZARZYCKA H. 1993. Przegląd patogenicznych gatunków Fusarium występujących na roślinach uprawnych w Polsce w latach 1945-1991. I Wystąpienie gatunków Fusarium na roślinach warzywnych. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993: 141-155.
 47. CZYŻEWSKA S., ZARZYCKA H. 1994. A survey of pathogenic Fusarium species occuring on cultivated plants in Poland 1945-1991. I. Occurence of Fusarium species on vegetables. Phytopath. Polonica 6 (XVIII): 79.
 48. DAHM H., STRZELCZYK E., CIESIELSKA A., REDLAK K. 1998. The effect of ectomycorrhizal fungi and bacteria on pine seedlings. Acta Mycologica vol. 33 (1): 25-36. tab. il. bibl.
 49. DĄBROWSKA B. 1998. Zdrowotność nasion - Polska Norma. Owoce, Warzywa, Kwiaty 21: 6.
 50. DORUCHOWSKI R. W. 1998. Cebula ważna jakość nasion. Owoce, Warzywa, Kwiaty 24: 11.
 51. DROZDOWSKA L., SZULC P., ŁUKANOWSKI A., BATURO-CZAJKOWSKA A. 2000. Glucosinolate content and pathogenic fungi occurrence on spring oilseed rape fertilised with sulphur. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 34.
 52. FILIPOWICZ A. 1972. Badania mykoflory nasion esparcety (Onobrychis viciaefolia Scop.) uprawianej w woj. lubelskim ze szczególnym uwzględnieniem grzybów patogenicznych. Ann. UMSC, E, XXVII, 14: 233-249.
 53. FILIPOWICZ A. 1976. Badania mykoflory nasion grochu siewnego (Pisum sativum L.) ze szczególnym uwzględnieniem grzybów z rodzaju Ascochyta i Fusarium. Rocz. Nauk. Rol. E, 2 (2): 85-120.
 54. FILIPOWICZ A. 1976. Mykoflora nasion grochu siewnego (Pisum sativum L.). Hod. Ro. Biul. Branż. 5: 12-14, il. bibl.
 55. FILIPOWICZ A. 1981. Mikroflora materiału siewnego bobu (Vicia faba L. v. major Harz). Ochr. Ro. 25 (5): 12-15.
 56. FILIPOWICZ A. 1983. Badania mykoflory nasion bobiku (Vicia faba L. v. minor Harz) oraz chorobotwórczoć Ascochyta fabae w stosunku do tej rośliny. Rozprawa habilitacyjna (streszczenie). Wydawnictwo AR Lublin 1983. Seria wydawnicza - rozprawy naukowe 77.
 57. FILIPOWICZ A. 1984. Badanie mikroflory materiału siewnego bobu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 289: 145-169, il. tab. bibl. rez. sum.
 58. FILIPOWICZ A. 1987. Mikoflora materiału siewnego bobiku uprawianego w Polsce. Ochr. Ro. 11: 5-7.
 59. FILIPOWICZ A. 1991. Grzyby chorobotwórcze przenoszone z nasionami roślin uprawnych podlegające kontroli fitosanitarnej (kwarantanna) w Polsce. Ochrona Roślin vol. 35 (10): 14-17. ill.
 60. FILIPOWICZ A. 1998. Grzyby zasiedlające nasiona bobu (Vicia faba L. var. major Harz.). Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 333, Sesja Naukowa z. 57, Tom I: 99-102.
 61. FILIPOWICZ A. 1998. Grzyby zasiedlające nasiona bobiku (Vicia faba L. var. minor Harz.). Mat. Konferencji i Obrad Sekcji 51 Zjazdu Pol. Tow. Bot. "Botanika Polska u progu XXI wieku". Gdańsk 15-19 września 1998: 140.
 62. FILIPOWICZ A., WAGNER A. 1987. Mikoflora materiału siewnego łubinu żółtego reprodukowanego w różnych rejonach Polski. Ochr. Ro. 11: 3-5.
 63. FILIPOWICZ A., WAGNER A., PIWONI A. 1990. Mikoflora nasion bobiku (Vicia faba L. var. minor Harz.) uprawianego w południowo-wschodniej Polsce. Sympozjum Naukowe PTF i T, Szczecin 12-14 września 1990: 16.
 64. FURGAŁ-WĘGRZYCKA H. 1984. Badania nad mikoflorą zasiedlającą nasiona grochu i peluszki. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rol. 39: 49-61, bibl. tab. rez. sum.
 65. FURGAŁ-WĘGRZYCKA H., ADAMIAK J., ADAMIAK E. 1997. Rhizoctonia cerealis anastomosis group GAG-1, the common pathogen of wheat, barley and sugar beet. Acta Mycologica vol. 32 (1): 107-117. tab. bibl.
 66. GABIŃSKA K., NARKIEWICZ-JODKO M. 1990. Wartość siewna i mikoflora nasion roślin motylkowych drobnonasiennych w długoletnim przechowywaniu. Biul. IHAR 173-174: 197-200.
 67. GARBOWSKI L. 1913. Zgorzel siewek buraczanych z nasion różnego pochodzenia. Gaz. Cukr.
 68. GARBOWSKI L. 1936. Przyczynek do znajomoci mikroflory grzybnej nasion drzew lenych. Pr. Wydz. Chor. Ro. PINGW Bydgoszcz 15: 5-30 .
 69. GARBOWSKI L., HUNGERFORD C. W. 1923. Rust in seed wheat and its relation to seedling infection. Rocz. Nauk Rol. 10 (3): 674-675.
 70. GARBOWSKI L., TISDALE W. H., TAPKE W. 1925. Infection of barley Ustilago nuda trough seed inoculation. Rocz. Nauk Rol. 12: 788-789.
 71. GOLENIA A. 1991. Wpływ gatunku bakterii i typu powodowanej choroby na wybór metod zwalczania bakterioz roślin uprawnych. Ochrona Roślin vol. 35 (7): 8.
 72. GOLENIA A., PAWEŁCZYK E., SPEICHERT H. 1958. Uprawa sporyszu (Claviceps purpurea Tul.) na życie ozimym i jarym w wietle kilkuletnich dowiadczeń. Biul. Inst. Rol. Lecz. 3: 204-218, bibl. Zsfg. rez.
 73. GONDEK J., PIELKA J. 1968. Gatunki nieci Tilletia występujące na pszenicy ozimej w Polsce Południowej. Acta Agraria et Silvestria. Ser. Agraria. 2: 85-103.
 74. GONDEK J., BURGIEŁ Z., NADOLNIK M. 1978. Badania nad mykoflorą materiału siewmego esparcety (Onobrychis viciafolia Scop.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 213: 107-113.
 75. GORSKA-POCZOPKO J. 1961. Porównanie kilku metod inokulacji pszenicy i jęczmienia głowniami pyłkowymi (Ustilago tritici Jens. i Ustilago nuda Kell. et Sw.) Biul. IOR 13: 179-196, il. tabl. bibl. rez. sum.
 76. GRZELAK K. 1964. Występowanie mikroflory na nasionach łubinu i seradeli w zależnoci od warunków przechowywania. Biul. IHAR 3-4: 85-89.
 77. GRZELAK K. 1977. Mykoflora i wartość siewna nasion koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) w zależnoci od wilgotności środowiska. Hod. Rol. Aklim. i Nasien. 21 (6): 537-574, il. bibl. rez. sum.
 78. GRZELAK K. 1986. Cechy diagnostyczne grzybów z rodzaju Ascochyta w laboratoryjnej ocenie zdrowotności nasion grochu. Ochr. Ro. 10: 11-16, il.
 79. GRZELAK K. 1989. Porażenie ziarna jęczmienia jarego grzybem Helminthosporium sorokinianum Sacc., a zdolność kiełkowania i zdrowotność siewek. Ochr. Ro. 10-11: 17-21 tab.
 80. GRZELAK K. 1993. Occurrence of seed-borne Fusarium on Triticale seed in relation to seed decay and seedling root rot. Hod. Roślin i Nasiennictwo: 75-79.
 81. GRZELAK K. 1994. Detection frequency of Septoria nodorum on Triticale (* Triticosecale Wittmack) seed form various locations at different incubation temperatures. Hod. Roślin i Nasiennictwo t. 38, zesz. 3/4: 287-290.
 82. GRZELAK K., CZYŻEWSKA S., TYLKOWSKA K. 1996. Badanie mikroflory nasion i ocena zdrowotności materiału siewnego. Materiały z Sympozjum "Choroby roślin i środowisko". Poznań 27-28 czerwiec 1996: 95-98.
 83. GRZELAK K., IŁŁAKOWICZ A. 1973. Grzyby z rodzaju Ascochyta w laboratoryjnej ocenie zdrowotności nasion grochu (Pisum sativum L.) Biul. IHAR 3-4: 155-161, il. bibl. rez. sum.
 84. GRZELAK K., JARZĘBOWSKA J. 1989. Ustalenie warunków inkubacji grzyba Botrytis cinerea Pers. in vitro i na tkance nasion fasoli. Ochr. Ro. 10-11: 6-10. tab. il.
 85. GRZELAK K., STEFANOWSKA J. 1987. Oznaczenie porażenia kłębków buraka cukrowego i pastewnego grzybem Phoma betae Frank. Ochr. Ro. 1: 9-14, il. tab.
 86. GRZELAK K., STEFANOWSKA J. 1988. Plamistoć nasion fasoli, a występowanie grzybów chorobotwórczych. Ochr. Ro. 11-12: 6-10.
 87. GRZELAK K., SZYRMER J. 1980. Evaluation of the germination capacity and micoflora of Triticale seed. Hod. Rol. Aklim. i Nas. 24 (5): 625-627. il. streszcz.
 88. GWÓD-OKOŃSKA J. 1957. Mikroflora nasion ogórków. Biul. IOR 1: 73-74. tab.
 89. GWÓD-OKOŃSKA J. 1960. Badanie patogenicznoci Colletotrichum orbiculare (Berk. et Mont.) v. Arx. na ogórkach. Biul. IOR 8: 139-162, il. bibl. rez. sum.
 90. IŁŁAKOWICZ A. 1959. Z badań nad gatunkami grzybów z rodzaju Fusarium występujących na ziarniakach kukurydzy. Pr. Nauk. IOR 1-3: 135-162.
 91. JACZEWSKA-KALICKA A. 1996. Straty plonu powodowane przez kompleks chorób pszenicy ozimej. Postępy w Ochronie Roślin vol. 36 (2): 182-185. tab. bibl. sum.
 92. JANAS R. 1995. Wpływ frakcjonowania nasion na mikroflorę zasiedlającą materiał siewny kilku gatunków warzyw. Mat. II Krajowego Sympozjum "Odporność na choroby, szkodniki i niesprzyjające czynniki środowiska". IHAR Radzików: 283-285.
 93. JANAS R. 1999. Badanie mikroflory nasion i ocena zdrowotności materiału siewnego kapusty białej. Nowoci Warzywnicze vol. 35: 45-50, tab. bibl.
 94. JANAS R., WOYKE H., SOKOŁOWSKA A., SZAFIROWSKA A., KOŁOSSOWSKI: 1993. Wpływ porażenia nasion kopru przez mikroorganizmy na ich kiełkowanie i wschody w polu. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993: 201 - 205.
 95. JANCZEWSKI E. 1897. Głownie zbożowe na Żmudzi. Mat. do rol. fizjografii kraju. Zebrane przez Sekcję Rol. Komisji Fizjograficznej. Kraków Spr. Kom. Fizj. 32: 21-28.
 96. JĘDRYCZKA M., KACHLICKI P. 1993. Charakterystyka izolatów Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm. z terenu Polski. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993: 207-212.
 97. JURASZEK H., CZARNOCKA H. 1958. Z badań nad mikroflorą na nasionach pomidorów. Biul. IOR 2: 143-148, bibl. rez. sum.
 98. JURASZEK H., RONDOMAŃSKI W. 1957. Mikroflora nasion kapusty i pokrewnych roślin warzywnych w Polsce. Biul. IOR 1: 89-92, tab. rez. sum.
 99. KAWECKA-STARMACHOWA B. 1938. Głownie i niecie Polski. (Mat. do monografii). Cz. II. Śniecie. Spr. Kom. Fizjogr. PAU 73: 147-223, tab. bibl. Zsfg.
 100. KIECANA I., PERKOWSKI J. 1998. Zasiedlenie ziarna owsa (Avena sativa L.) przez toksynotwórcze grzyby Fusarium poae (Peck.) Wr. i Fusarium sporotrichioides Sherb. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 333, Sesja Naukowa z. 57, Tom II: 881-884.
 101. KOCHMAN J. 1936. Grzyby głowniowe Polski. Tow. Nauk. Warszawskie, W-wa 161,ss. tab.
 102. KOCHMAN J., KUBICKA H. 1961. Z badań nad biologią Septoria apii graveolentis Dorogin. Acta Agrobotanica 10 (1): 99-122.
 103. KONOPACKA W. 1931. O chorobie lnu, spowodowanej przez grzyb pasożytniczy Polyspora linii Lafferty. Choroby Roślin 1 (2): 11-14.
 104. KORBAS M., GWIAZDOWSKI R. 1999. Grzyby chorobotwórcze występujące na wybranych gatunkach traw w roku 1988. Postępy w Ochronie Roślin vol. 39 (2): 797-800. tab. bibl. sum.
 105. KORBAS M., KUBIAK K. 1998. Chemiczna ochrona jęczmienia jarego i pszenicy ozimej przed chorobami, a niektóre cechy plonu ziarna wpływające na jego jakość. Postępy w Ochronie Roślin vol. 38 (2): 473-476. tab. bibl. sum.
 106. KORONA A., KOCZOWSKA I. 1996. Mikroflora ziarna pszenżyta ozimego w północno-wschodniej Polsce. Hodowla, Uprawa i Wykorzystanie Pszenżyta. Materiały Sympozjum Naukowego, Międzyzdroje 1-4 września 1996: 49.
 107. KORONA A., KOCZOWSKA I., WIWART M. 1995. Seed mycoflora of winter and spring triticale in the north-eastern Poland. In: M. Mańka (ed.). Environmental biotic factors in integrated plant disease control. The Polish Phytopathol. Soc., Poznań: 323-326.
 108. KORONA A., WIWART M. 1997. Mikoflora różnych frakcji ziarniaków pszenżyta ozimego. Zesz. Nauk. AR Szczecin 175 (2) Rolnictwo 65: 195-202, tab., ryc., sum. ang. lit.
 109. KOSIADA T., WEBER Z. 2000. The transmission of Drechslera teres (Died.) Drechsler with seed of a different barley genotypes. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 20.
 110. KOTWICA G., PIOTROWICZ B. 1987. Występowanie grzybów z rodzaju Alternaria i Phoma na nasionach roślin kapustnych. Ochr. Ro. 11: 7-9, tab.
 111. KOTWICA G., PIOTROWICZ B. 1987. Występowanie grzybów z rodzaju Alternaria i Phoma na nasionach roślin kapustnych. Hod. Rol. i Nasien. Biul. Branż. 5-6: 24-26.
 112. KOWALIK M. 1985. Grzyby zasiedlające kłębki buraków. Zesz. Nauk. AR Kraków, 195: 95-100.
 113. KOWALIK M. 1987. Udział grzybów chorobotwórczych w mykoflorze nasion kapusty głowiastej białej. Ochr. Ro., 11: 9-10, tab. wyk. bibl.
 114. KOWALIK M. 1991. Grzyby na materiale nasiennym buraka ćwikłowego a zgorzel siewek. Ochrona Roślin vol. 35 (7): 6-7. ill. tab.
 115. KOWALIK M. 1998. Micromycetes na nasionach wyżlinu większego (Antirrhinum majus L.). Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 333, Sesja Naukowa z. 57, Tom II: 697-700.
 116. KOWALIK M., LECHOWICZ J. 1984. Mikroflora kłębków buraka cukrowego. Acta Mycol. 20 (2): 219-224. tab. bibl. sum.
 117. KOZŁOWSKA C. 1970. Badania nad grzybami występującymi na owocach dębu i brzozy oraz nasionach sosny i modrzewia. Pr. IBL 386: 4-119. il. tab. bibl. rez. sum.
 118. KOZŁOWSKA C. 1971. Mikroflora nasion niektórych drzew lenych i okrelenie jej wpływu na kiełkowanie tych nasion. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 127: 56-65.
 119. KUĆMIERZ J., CEREK A. 1990. Mikoflora nasion bratka ogrodowego (Viola wittrockiana ) oraz wpływ niektórych izolowanych grzybów na wschody i zgorzel siewek. Sympozjum Naukowe PTF i T, Szczecin 12-14 września 1990: 119.
 120. KUĆMIERZ J., GORAJCZYK: 1991. Pathogenicity of fungi isolated from sowing material of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) for germinating caryopses and seedlings. Phytopath. Polonica 1 (XIII): 62-65.
 121. KUĆMIERZ J., GORAJCZYK: 1991. Mycoflora of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) grains. Phytopath. Polonica 1 (XIII): 58-61.
 122. KUĆMIERZ J., MAZUR S., NOCOŃ J. 1992. Mikoflora materiału siewnego kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds.) oraz patogenicznoć wybranych gatunków grzybów dla siewek in vitro. Zesz. Nauk. AR Kraków, 265: 151-159.
 123. KUĆMIERZ J., NAWROCKI J. 1988. Mikoflora nasion pietruszki korzeniowej i patogenicznoć wybranych gatunków grzybów dla siewek. Ochr. Rol. 11-12: 16-17.
 124. KUTRZEBA M. 1981. Mikoflora nasion trzech odmian kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.). Biul. IHAR, 143: 199-203. tab. bibl. rez. sum.
 125. KUTRZEBA M. 1994. Występowanie grzybów z rodzajów Bipolaris i Drechslera na nasionach Festuca pratensis Huds. Biul. IHAR 192: 107-112.
 126. KWAŚNA H., CHEŁKOWSKI J. 1988. Occurence of Fusarium crookwellense in Poland. Acta Mycol. 24 (2): 173-177. il. bibl. sum.
 127. LIPA J. J. 2000. Śnieć indyjska pszenicy w Stanach Zjednoczonych - następstwa dla kwarantanny roślin i wiatowego rynku pszenicy. Ochrona Roślin vol. 44. 8: 27-28.
 128. ŁACICOWA B. 1964. Badania mikoflory materiału siewnego pszenicy uprawianej na obszarze woj. lubelskiego, uwzględniające szczególnie grzyby patogeniczne. Ann. UMSC: E, 19 (18): 381-406. tab. bibl. rez. sum.
 129. ŁACICOWA B. 1966. Cladosporium macrocarpum Preuss z ziarna siewnego zbóż. Acta Mycol. 2: 169-173. il. bibl. sum.
 130. ŁACICOWA B. 1967. Badania mikoflory materiału siewnego owsa uprawianego na obszarze woj. lubelskiego. Ann. UMSC: E, 22 (13): 197-206. il. tab. bibl. rez. sum.
 131. ŁACICOWA B. 1967. Badanie mikoflory materiału siewnego jęczmienia jarego, uprawianego na obszarze woj. lubelskiego. Ann. UMSC: E, 22 (14): 207-219. il. tab. bibl. rez. sum.
 132. ŁACICOWA B. 1968. Badania mikoflory materiału siewnego żyta, uprawianego na obszarze woj. lubelskiego. Ann. UMSC: E,, 22 (18): 225-239. il. tab. bibl. rez. sum.
 133. ŁACICOWA B. 1973. Analiza mikologiczna nasion fasoli (Phaseolus vulgaris L.) uprawianej w różnych rejonach Polski. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Warzywniczego. (Sesja Nauk. z zakresu Ochr. Ro. Warzywn.): 59-61.
 134. ŁACICOWA B. 1973. Ocena porażenia nasion fasoli przez Colletotrichum lindemuthianum . Ochr. Ro. 12: 9-10.
 135. ŁACICOWA B. 1973. Wzajemne oddziaływanie niektórych grzybów zasiedlających materiał siewny zbóż. Acta Mycol. 9 (1): 7-10.
 136. ŁACICOWA B. 1975. Próba oceny zagrożenia chorobowego zbóż przez Helminthosporium sorokinianum Sacc. w niektórych woj. Polski na podstawie analizy ziarna. Biul. IHAR, 1-2: 199-202.
 137. ŁACICOWA B. 1979. Mikroflora nasion lnu (Linum usitatissimum L.) uprawianego na Lubelszczyźnie. Rocz. Nauk. Rol. 8 (2): 81-94. il. tab. bibl. rez. sum.
 138. ŁACICOWA B. 1989. Mikroflora ziarna jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) wzrastającego w warunkach zagrożenia chorobowego przez Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram et Jain. (Helminthosporium sativum P. K. et B.). Rocz. Nauk Roln.
 139. ŁACICOWA B., KIECANA I., PIĘTA D. 1990. Mikoflora nasion Cyclamen persicum Mill. i chorobotwórczoć Phoma exiqua Desm. dla tej rośliny. Acta Mycol. 26 (2): 25-32. il. tabl. bibl. sum.
 140. ŁACICOWA B., KIECANA I., PIĘTA D. 1991-1992. Mikoflora nasion Bellis perennis i Celosia cristata . Acta Mycol. 27 (1): 41-48. il. tabl. bibl. sum.
 141. ŁUKOMSKI: 1961. Ważniejsze grzyby niszczące żołędzie. Las Polski 35 (1): 3-5.
 142. MACHOWICZ-STEFANIAK Z., ZIMOWSKA B. 1998. Grzyby zasiedlające nasiona niektórych roślin zielarskich. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 333, Sesja Naukowa z. 57, Tom I: 187-190.
 143. MACHOWICZ-STEFANIAK Z., ZIMOWSKA B. 2000. Fungi transporting by seeds of herbs. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 21.
 144. MACIAS W. 1997. Bakteryjna cętkowoć pomidora - rosnące zagrożenie. Nowoci Warzywnicze z. 30: 31-34. tabl.
 145. MACIEJOWSKA-POKACKA Z. 1976. Grzyby drożdżoidalne występujące na ziarniakach pszenicy, I. Stadium takson. szczepów Candida albicans (Robin) Berhout. i C. tropicalis (Cast.) Acta Mycol. 12 (2): 113-122. il. tab. bibl. sum.
 146. MACIEJOWSKA-POKACKA Z. 1976. Grzyby drożdżoidalne występujące na ziarniakach pszenicy, II. Stadium takson. szcz. Cryptococcus laurentii (Kuff.) i C. albidus (Saito). Acta Mycol. 12: 195-202. il. tab. bibl. sum.
 147. MACIEJOWSKA-POKACKA Z. 1976. Grzyby drożdżoidalne występujące na ziarniakach pszenicy, III. Stadium takson. szcz. Sporobolomyces roseus (Kluyver et van Niel.) i S. pararoseus (Olson et Hammer.) Acta Mycol. 12 (2): 203-219. il. tab. bibl. sum.
 148. MACIEJOWSKA-POKACKA Z. 1977. Grzyby drożdżoidalne występujące na ziarniakach pszenicy. IV Stadium takson. szcz. Cryptococcus laurenti (Kuff.) var. flavescens (Saito). Acta Mycol. 13 (1): 3-9. il. tab. bibl. sum.
 149. MACIEJOWSKA-POKACKA Z. 1977. Grzyby drożdżoidalne występujące na ziarniakach pszenicy. 9: 1-61. Kurs Koresp. -Seminar. III stopnia "Chemiczna Ochrona Roślin i Nawożenie Mineralne z Elementami Metodyki Doradztwa Rolniczego".
 150. MACIEJOWSKA-POKACKA Z. 1979. Grzyby drożdżoidalne występujące na ziarniakach pszenicy, V. Stadium takson. szcz. Bulleva alba (Hanna) Idrex. Acta Mycol. 15 (2): 295-302.
 151. MADEJ T., MAJCHROWICZ J. 1998. Mączniak rzekomy rzodkiewki i rzodkwi. Ochrona Roślin 42 (9): 7.
 152. MAŁUSZYŃSKA E. 1992. Występowanie sporyszu (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) w materiale nasiennym pszenżyta ozimego (* Triticosecale Wittmack). Biul. IHAR 184: 3-10.
 153. MAŁUSZYŃSKA E., KOLASIŃSKA I., MADEJ L. 1998. Występowanie sporyszu w ziarnie linii męskosterylnych żyta. Biul. IHAR 205/206: 117-123.
 154. MARCINKOWSKA J. 1996. Wpływ Peronospora manshurica na kiełkowanie nasion soi. Biul. IHAR 198: 157-162.
 155. MARCINKOWSKA J. 1997. Micromycetes on Pisum sativum var. arvense . Acta Mycol. 32 (1): 31-39. il. tab. bibl.
 156. MARCINKOWSKA J. 1998. Variability of dry seed mycobiota of Pisum sativum . Acta Mycologica vol. 33 (1): 91-99.
 157. MARCINKOWSKA J. 2000. Methods of finding and identification of pathogens in seeds. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 44.
 158. MARCINKOWSKA J., SCHOHLLENBERGER M. 1979. Mikroflora nasion soi. Rocz. Nauk. Rol. Seria E, 9 (2): 41-54. tab. bibl. rez. sum.
 159. MARCINKOWSKA J., SCHOHLLENBERGER M., BOROS L. 1986. Influence of infection of soybean seeds with Peronospora manshurica and Pseudomonas syringae pv. glycinea on protein, oil and fatty acids content. Acta Agrobotanica 37 (2) (1984): 157-167.
 160. MIKOŁAJSKA J., KUROWSKI T. P., MAJCHRZAK B. 1993. Grzyby zasiedlające nasiona bobiku chronionego fungicydami w okresie wegetacji. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993. VII Walne Zgromadzenie PTFiT: 64-65. (plakat).
 161. MIKOŁAJSKA J., KUROWSKI T. P., MAJCHRZAK B. 1993. Wpływ pestycydów na grzyby zasiedlające nasiona dwóch odmian bobiku. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993. VII Walne Zgromadzenie PTFiT: 65. (plakat).
 162. MIKOŁAJSKA J., MAJCHRZAK B. 1993. Mikroflora nasion bobiku w zależnoci od warunków suszenia. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993: 309-314.
 163. MOLISZEWSKA E. B. 1998. Mykoflora zasiedlająca siewki buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) porażone zgorzelą siewek. Mat. Konferencji i Obrad Sekcji 51 Zjazdu Pol. Tow. Bot. "Botanika Polska u progu XXI wieku". Gdańsk 15-19 września 1998: 337.
 164. MORONIOWA H. 1964. Badania wpływu wilgotności środowiska na mykoflorę nasion cebuli i kapusty w okresie przechowywania Biul. IHAR 3: 75-83. il. bibl. rez. sum.
 165. MRUGAS D., GWIAZDOWSKI R. 1998. Patogeny wyizolowane z nasion rzepaku. Postępy w Ochronie Roślin vol. 38 (2): 461-463. tab. sum.
 166. MUSIAŁ: 1996. Niektóre choroby pochodzenia grzybowego na nasionach traw. Biul. IHAR 199: 149-155.
 167. NADOLNIK M. 1993. Występowanie grzybów na nasionach koniczyny białej w zależnoci od dojrzałoci główek. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993. VII Walne Zgromadzenie PTFiT: 68. (plakat).
 168. NARKIEWICZ-JODKO M. 1971. Badania zasiedlenia przez grzyby nasion koniczyny czerwonej przechowywanych bez dostępu powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków patogenicznych. Hod. Rol. Aklim. i Nasien. 15 (4): 329-352. tab. bibl.
 169. NARKIEWICZ-JODKO M. 1973. Obserwacje występowania grzybów na przechowywanych nasionach seradeli. Biul. IHAR 5-6 (116-117): 127-132. il. tab. bibl. rez. sum.
 170. NARKIEWICZ-JODKO M. 1975. Observations sur l'etat des semences de tre'fle violet pendent leur conservation. Seed Sci. and Techn. 3 (3-4): 731-735.
 171. NARKIEWICZ-JODKO M. 1979. Wlijanije usłowij ochranienia na wschożest i mikofloru zierna. Sbornik Naucznych Robot Mieżdunarodnowo Zasiedlenia: 21-30.
 172. NARKIEWICZ-JODKO M. 1979. Wpływ wilgotności na zdolność kiełkowania i mikoflorę ziarna zbóż przechowywanych bez wymiany powietrza oraz w atmosferze CO2. Biul. IHAR 135: 123-141, il. rez. sum.
 173. NARKIEWICZ-JODKO M. 1989. Mikoflora zasiedlająca materiał siewny pszenicy ozimej uszkodzony mechanicznie. Zesz. prob. Pos. Nauk Rol. (374): 303-309.
 174. NARKIEWICZ-JODKO M. 1991. Wpływ warunków zbioru na mikoflorę przechowywanego ziarna pszenżyta ozimego. Biul. IHAR 180: 33-41.
 175. NARKIEWICZ-JODKO M. 1996. Wpływ czasu i sposobów przechowywania na przeżywanie grzybów występujących na nasionach koniczyny czerwonej. Materiały z Sympozjum "Choroby roślin a środowisko". Poznań 27-28 czerwiec 1996: 299-306, tab. sum. bibl.
 176. NARKIEWICZ-JODKO M. 1997. Seed-borne fungi of Ornithopus sativus during a twenty years storage. Acta Mycologica vol. 32 (2): 257-263. tab. bibl.
 177. NARKIEWICZ-JODKO M., SCHNEIDER J. 1981. Wartość siewna i mikoflora nasion roślin motylkowych w czasie pięcioletniego przechowywania. Cz. I. Nasiona koniczyny czerwonej. Cz. II. Nasiona koniczyny białej. Cz. III. Nasiona seradeli. Hod. Rol. Aklim. i Nasien. 27 (5): 325-354. tab. bibl. rez. sum.
 178. NARKIEWICZ-JODKO M., SCHNEIDER J. 1981. Ocena zdrowotności i wartości siewnej nasion łubinu żółtego w czasie pięcioletniego przechowywania (odm. Popularny.) Hod. Rol. Aklim. i Nasien. 27 (5): 354-360. tab. bibl. rez. sum.
 179. NARKIEWICZ-JODKO M., SCHNEIDER J. 1989. Wartość siewna i mikoflora nasion roślin motylkowatych w czasie dziesięcioletniego przechowywania. Cz. I. Nasiona koniczyny czerwonej. Cz. II. Nasiona koniczyny białej. Cz. III. Nasiona seradeli. Hod. Rol. Aklim. i Nasien. 33, 5/6: 25-60.
 180. NIEMYSKI K.,KONOPSKA L., OJRZYŃSKA M. 1969. Mikroflora nasion buraków i szpinaku i ich dezynfekcja panogenem. Acta Agrobot., 22 (1): 135-146. tab. bibl. sum.
 181. NOWICKI B. 1992. Mikroflora nasion marchwi, pietruszki i selera. Referat wygłoszony na VIII Sesji Naukowej Sekcji Patologii Nasion. PTFiT, 8. 06. 1992. Radzików. (niepublikowane) .
 182. NOWICKI B. 1995. Patogeniczne grzyby zasiedlające nasiona marchwi. Acta Agrobotanica 48 (2): 49-57.
 183. NOWICKI B. 1995. Patogeniczne grzyby zasiedlające nasiona łubinu wąskolistnego. Acta Agrobotanica 48 (2): 59-64.
 184. NOWICKI B. 1997. Patogeny pietruszki korzeniowej występujące na nasionach. Acta Agrobotanica 50 (1-2): 27-34. tabl. bibl. sum. streszcz.
 185. NOWICKI B., STRZELEC D. 1986. Porażenie nasion pszenicy przez grzyby z rodzaju Septoria. Rocz. Nauk Rol. Ser. E. 16 (2): 53-58. tab. bibl. rez. sum.
 186. NOWICKI B., ZAMORSKI C., SCHOLLENBERGER M. 1996. Patogeniczne grzyby zasiedlające ziarniaki pszenżyta. Acta Agrobotanica 49 (1-2): 107-114., tabl. bibl. sum., streszcz.
 187. OSIŃSKA B. 1970. Wstępne badania nad mikroflorą naturalnych i preparowanych kłębków buraka cukrowego. Biul IHAR 5-6: 73-75 bibl. rez. sum.
 188. OSIŃSKA B. 1971. Wstępne badania nad zakażeniem kłębków nasiennych buraków pastewnych przez grzyb Phoma betae Fr. Biul IHAR 6: 37-40 bibl. rez. sum.
 189. OSIŃSKA B. 1975. Zastosowanie laboratoryjnej analizy kiełków do wykrywania Phoma betae Frank (Pleospora bjoerlingi Byford) na materiale siewnym buraków. Biul IHAR 1-2: 195-198. bibl. rez. sum.
 190. PEROUTKA I., JAŃCZAK C. 1998. Mikroflora nasion łubinu. Post. w Ochr. Roślin vol. 38, 2: 464-467.
 191. PIELKA J. 1963. Badania nad grzybami występującymi na głowni pyłkowej pszenicy (Ustilago tritici (Pers, Jens)) i jęczmienia (U. nuda (Jens, Rostr)) w Polsce południowej. Acta Agraria et Silvestria 3: 3-47.
 192. PIELKA J., BARTYŃSKA M. 1980. Mikoflora nasion komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.) i próby jej zwalczania. Zesz. Nauk. AR Kraków 19, 157: 53-68.
 193. PIELKA J., KOCHMAN J. 1978. Śniecie występujące w Polsce w uprawach pszenicy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 198: 111-117.
 194. PIETKIEWICZ T. 1951. Głownie pyłkowe. Wiadomoci Korespondenta Rolnego GUS 14 (6): 3-5.
 195. PIETKIEWICZ T. 1954. Badania mykologiczno-fitopatologiczne nad nasionami lnu. Acta Agrobot. 3: 223-277. il. tab. bibl. rez. sum.
 196. PIETKIEWICZ T. 1958. Mikroflora nasion konopi. Rocz. Nauk. Rol. A, 77 (4): 577-590, il. bibl. rez. sum.
 197. PIETKIEWICZ T. 1958. Z badań nad chorobami roślin oleistych. Rocz. Nauk. Rol. A, 78 (2): 199-218, il. tab. bibl. rez. sum.
 198. PIETKIEWICZ T. 1959. Z badań nad mikroflorą nasion soi. Rocz. Nauk. Rol. A, 79 (4): 1077-1099, tab. bibl. rez. sum.
 199. PIETKIEWICZ T., CZYŻEWSKA S. ZARZYCKA H. 1961. Z badań nad występowaniem grzybów Colletotrichum lini Manns et Bolley, Polyspora lini Laf. i Fusarium sp. na nasionach lnu w Polsce w latach 1951-1956. Pr. Nauk IOR 3 (2): 87-144, tab. bibl. rez. sum.
 200. PIĘTA D. 1986. Grzyby uszkadzające nadziemne organy fasoli uprawianej w woj. lubelskim. Ochr. Ro. 8: 7-10, il. tab.
 201. POKACKA Z. 1987. Wyniki badania patogenicznoci grzybów wyosobnionych z ziarna żyta (Secale cereale L.). Pr. Naukowe IOR 29 (2): 59-70.
 202. POKACKA Z. 1991. Choroby na liciach pszenżyta. Ochrona Roślin vol. 35 (5-6): 2. ill.
 203. POKACKA Z. 1991. Fuzariozy zbóż. Ochrona Roślin vol. 35 (5-6): 5-6.
 204. PRUSZYŃSKA-GONDEK M. 1979. Mikroflora nasion skorzonery (Scorzonera hispanica L.). Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol.
 205. SADOWSKI C., PRUSIŃSKI J. 1996. Effect of initial water content in pea (Pisum sativum L.) seeds and conditions of imbibition on growth of some fungi on seed exudates. Materiały z Sympozjum "Choroby roślin i środowisko". Poznań 27-28 czerwiec 1996. 275- 276.
 206. SADOWSKI: 1962. Badania nad mikroflorą nasion lnu z terenu woj. olsztyńskiego. Zesz. Nauk. WSR Olsztyn 14 (240): 385-387.
 207. SADOWSKI S., SOWA A. 1990. Obserwacje nad mikroflorą nasion soczewicy (Lens esculenta Moench.). Streszcz. komunikatów i posterów VII Zwyczajnego Zgromadzenia PTFiT, Szczecin 12-14 września: 52-53.
 208. SANIEWSKA A. 1996. Wpływ ekstraktu z czosnku i niektórych związków izolowanych z czosnku na wzrost i rozwój Phyllostica antirrhini Sydow. Materiały z Sympozjum "Choroby roślin i środowisko". Poznań 27-28 czerwiec 1996: 156-164.
 209. SCHOELLENBERGER M., ZAMORSKI C., NOWICKI B., WAKULIŃSKI W. 1999. Problematyka chorób pszenicy w latach 1994-1998. Postępy w Ochronie Roślin vol. 39 (1): 90-100. il. bibl. sum.
 210. STEC-ROUPPERTOWA W. 1932. Tilletia separata J. Kunze, rzadka nieć na mietlicy zbożowej z Polski. Acta Soc. Bot. Pol. 9 (3-4): 539-546., bibl. Zsfg.
 211. SZKUTA G. 1998. Cochliobolus carbonum R. R. Nelsoin-organizm kwarantannowy kukurydzy. Postępy w Ochronie Roślin vol. 38 (2): 484-487. il. bibl. sum.
 212. SZOPIŃSKA D., TYLKOWSKA K. 2000. Incidence of Botrytis cinerea and Alternaria alternata in lettuce seeds of polish cultivars. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 30.
 213. SZYRMER J., GRZELAK K., SZCZEPAŃSKA K. 1975. Badania nad zdolnością kiełkowania i mikoflorą nasion ozimych form Triticale. Hod. Rol. Aklim. i Nasien. 19 (1): 73-88, il. bibl. rez. sum.
 214. SZYRMER J., GRZELAK K., SZCZEPAŃSKA K. 1978. Badania nad zdolnością kiełkowania i mikoflorą nasion jarych form Triticale. Hod. Rol. Aklim. i Nasien. 22 (4): 233-249, il. bibl. rez. sum.
 215. ŚWIRSKA S., ŁACICOWA B., MACIEJOWSKA Z. 1960. Obserwacje nad żywotnocią i mykoflorą 4 gatunków nasion nie zaprawianych i zaprawianych przechowywanych w różnych warunkach wilgotności powietrza. Biul. IHAR 4: 47-56. bibl. tab. rez. sum.
 216. TOMALA-BEDNAREK J. 1963. Głownia rajgrasu wyniosłego. Plon 22 (4): 15.
 217. TOMALA-BEDNAREK J. 1978. Przenoszenie się grzyba Ustilago perennas Rostr. z nasionami rajgrasu wyniosłego. Acta Agrobotanica 30 (2) (1977): 423-436.
 218. TOMALA-BEDNAREK J. 1978. Występowanie głowni rajgrasu wyniosłego (Ustilago perennas Rostr.) w Polsce. Acta Agrobotanica 30 (2) (1977): 395-410, 1 tabl.
 219. TROJANOWSKA K. CHEŁKOWSKI J. 1984. Grzyby w ziarnie zbóż magazynów terenowych w latach 1980-1982. Nowe Rol. 33 (5): 35-37.
 220. TRUSZKOWSKA W. 1967. Analiza mikologiczna nasion pomidorów. Acta Mycol. 3: 163-176. tab. bibl. res.
 221. TRUSZKOWSKA W. 1967. Obserwacje grzybów zasiedlających nasiona pomidorów przed i w okresie przechowywania. Biul. IHAR 1-2, Prz. Nasionoz. 14 (27): 133-137. il. tab. rez. sum.
 222. TRUSZKOWSKA W. 1970. O potrzebie analizy sanitarnej nasion. Ochr. Ro. 1: 3-5.
 223. TRUSZKOWSKA W. 1970. Wyniki analizy sanitarnej nasion cebuli na tle dowiadczeń przechowalniczych. Ochr. Ro. 14 (2): 12-13. bibl.
 224. TRUSZKOWSKA W. 1972. Badania zdrowotności i wartości siewnej przechowywanych niełupek słonecznika (Helianthus annuus L.). Biul. IHAR 1-2: 93-99. tab. bibl. rez. sum.
 225. TRUSZKOWSKA W., DĄBROWSKI A. 1971. Zagadnienie występowania grzybów w materiale siewnym lnu i rzepaku na tle dowiadczeń przechowalniczych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 113: 307-327. bibl. rez. sum.
 226. TRUSZKOWSKA W., DĄBROWSKI A., JEDYŃSKI: 1970. Badania mykoflory nasion koniczyny czerwonej i lucerny siewnej przechowywanej przez 2 lata bez dostępu powietrza. Biul. IHAR 1-2: 169-173.
 227. TRUSZKOWSKA W., GONDZIK M., KUTRZEBA M., WONICA L. 1986. Badania grzybów występujących w materiale siewnym grochu (Pisum sativum) i soi (Glycine hispida Max.) różnego pochodzenia. Rocz. Nauk Rol. E.: 81-94. tab. bibl. rez. sum.
 228. TRUSZKOWSKA W., JASA S., JÓZEFOWICZ M., USAK P. 1968. Obserwacje mikroflory nasion niektórych roślin warzywnych przechowywanych bez dostępu powietrza. Biul. IHAR 1-2: 165-169. bibl.
 229. TRUSZKOWSKA W., KOCANDA J., MANIECKA J., NARKIEWICZ-JODKO M. 1972. Grzyby zasiedlające nasiona esparcety i łubinu żółtego w warunkach dowiadczeń przechowalniczych. Biul. IHAR 1-2: 107-114. il. tab. bibl. rez. sum.
 230. TRUSZKOWSKA W., KUTRZEBA M., KITA W. 1978. Mikroflora materiału siewnego słonecznika (Helianthus annuus L.). Zesz. Prob. Post. Nauk. Roln.
 231. TRUSZKOWSKA W., MORONIOWA H. 1960. Badania grzybów wywołujących zgniliznę kolb kukurydzy. Acta Soc. Bot. Pol. 29 (3): 457-482.
 232. TRUSZKOWSKA W., URBAN M., 1978. Badania zdrowotności przechowywanych nasion maku oraz uzyskanych z nich wschodów. Zesz. Prob. Post. Nauk. Roln. 202: 121-129.
 233. TYLKOWSKA K. 1981. Występowanie Alternaria radicina Meier Drechsler et Eddy w nasionach marchwii reprodukowanych w 1978 i 1979 r. Hod. Ro. 3: 9-10.
 234. TYLKOWSKA K. 1983. Zależność między porażeniem nasion marchwi przez Alternaria radicina , a zdrowotnością roślin. Hod. Ro. 1: 16-18, il. bibl.
 235. TYLKOWSKA K. 1984. Występowanie grzybów na nasionach fasoli reprodukowanych w różnych rejonach Polski. Hod. Ro. 153: 185-202. il. tab. bibl. rez. sum.
 236. TYLKOWSKA K. 1984. Zdrowotność nasion marchwi w latach 1978-80. Hod. Ro. 153: 203-218. il. tab. bibl. rez. sum.
 237. TYLKOWSKA K. 1988. Występowanie Alternaria radicina M. D. et E. na nasionach marchwi z lat 1981-1986. Ochr. Ro. 11-12: 15-16. il. tab.
 238. TYLKOWSKA K. 1990. Mikoflora rozwijających się i dojrzałych nasion marchwi. Sympozjum Naukowe PTPiF, Szczecin. Streszczenia referatów: 73-74.
 239. TYLKOWSKA K. 1990. Mikoflora przechowywanych nasion marchwi. Sympozjum Naukowe PTPiF, Szczecin. Streszczenia referatów: 72.
 240. TYLKOWSKA K. 1991. Alternaria radicina M. D. et E. w materiale siewnym marchwi. Roczn. Akad. Roln. Poznań z. 220, 69 ss.
 241. TYLKOWSKA K., BEREŚNIEWICZ M. 1988. Mikoflora i kiełkowanie nasion elit Brassica oleracea . Rocz. Nauk. Roln. E. 18 (1): 63-79. tab. bibl. rez. sum.
 242. TYLKOWSKA K., DORNA H. 1990. Przydatność dwóch metod wykrywania grzybów patogenicznych w nasionach fasoli. Hod. Rol. Aklim. i Nasien. 32 (3/4): 101-109.
 243. WAKULIŃSKI W. 1988. Występowanie grzybów rodzaju Fusarium jako patogenów kłosów zbóż. Krajowe Seminarium Grzyby mikroskopowe - tworzone metabolity, występowanie. Warszawa 20 wrzenie 1988. Streszczenia referatów, p. 8.
 244. WAKULIŃSKI W., CHEŁKOWSKI J. 1993. Fusarium species transmitted with seeds of wheat, rye, barley, oats and triticale. Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo 37 (4): 131-136.
 245. WIEWIÓRA B., PROŃCZUK M. 1997. Mikroorganizmy zasiedlające nasiona traw gazonowych. Materiały z Sympozjum "Fitopatologia wczoraj, dziś i jutro", Warszawa 23-24 września 1997: 106-107.
 246. WIEWIÓRA B., PROŃCZUK M. 2000. Mikroorganizmy zasiedlające nasiona traw i ich wpływ na występowanie chorób w uprawie trawnikowej. Biul. IHAR 214: 269-284.
 247. WIEWIÓRA B., PROŃCZUK M. 2000. Rhizoctonia solani a seed - borne fungus of grasses. The Grassland Conference 2000. 3rd Conference on Harmful and Beneficial Microorganisms in Grassland, Pastures and Turf. Soest (germany) 26 September 2000: 34.
 248. WIEWIÓRA B., PROŃCZUK M. 2000. Rhizoctonia solani as seed - borne fungus of Lolium perenne . International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 53.
 249. WIWART M. 1999. Ocena nasilenia objawów fuzariozy kłosa i ziarna pszenżyta z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu. III Sympozjum Naukowe "Hodowla, uprawa i wykorzystanie pszenżyta". Międzyzdroje, 5-8 września 1999: 68.
 250. WIWART M., KORONA A. 1995. Mikoflora ziarna pszenżyta ozimego z różnych systemów uprawy. [w:] Odporność Roślin na Choroby, Szkodniki i Niesprzyjające Czynniki Środowiska. Materiały 2-giego Krajowego Sympozjum, IHAR Radzików 12-14 września 1995: 345-346.
 251. WIWART M., KORONA A. 1997. The mycoflora of triticale grains in relation to cultivation system. Biul. IHAR 201: 263 - 268.
 252. WNĘKOWSKI: 1968. Grzyby występujące na nasionach koniczyny czerwonej. Pr. Nauk. IOR 10 (1): 249-258, il. bibl. rez. sum.
 253. WOLNY S., DZIEDZIC M. 1993. Agrofagi kwarantannowe ustalone przez EPPO. Uzupełnienie Nr 6. Ochrona Roślin vol. 37 z. 8: 17.
 254. WÓJCIK U. 1993. Grzyby zasiedlające nasiona seradeli (Ornithopus sativus Brot.) uprawianej z roślinami podporowymi i w siewie czystym. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993: 419-426.
 255. ZAKRZEWSKA E. 1991. The occurence of Fusarium and Alternaria on faba bean seed. Mycotoxin Research 7. 1: 16-18.
 256. ZAKRZEWSKA E. 1996. Gatunkowy skład mikroorganizmów nasion bobiku w zależnoci od porażenia roślin przez Ascochyta fabae w różnych warunkach środowiska. Materiały z Sympozjum "Choroby roślin a środowisko". Poznań 27-28 czerwiec 1996: 291-298, tab. ryc. sum. bibl.
 257. ZAKRZEWSKA E. 2000. Species composition of microorganisms of faba bean seeds in relation to different environmental conditions. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 32.
 258. ZALESKI K., SIERAKOWSKI H. 1939. Badania nad zdrowotnością i chorobami nasienia i siewek sosny pospolitej (Pinus silvestris L.). Maszynopis Inst. Ochr. Lasu AR w Poznaniu.
 259. ZALESKI K., WALISIAK J. 1937. Pleniaki występujące na nasionach maku. Rocz. Nauk. Rol. i Leśn. 41.
 260. ZALESKI K., WALISIAK J. 1937. Pleniaki występujące na ziarnie żyta i ich znaczenie chorobotwórcze. Rocz. Nauk. Rol. i Leśn. 41: 445-452. tab. sum.
 261. ZARZYCKA H. 1957. Badania nad mikroflorą występującą na nasionach maku. Biul. IOR 1: 185-196. tab. bibl. rez. sum.
 262. ZARZYCKA H. 1958. Mikroflora nasion maku. Rocz. Nauk. Rol. 78 (2): 309-324, il. bibl. rez. sum.
 263. ZARZYCKA H. 1958. Badania nad fuzariozami katranu (Crambe abyssinica Hochst.). Biul. IOR 2: 265-281, il. bibl. rez. sum.
 264. ZARZYCKA H. 1970. Badania nad przenoszeniem się Perenospora camelinae Gaum., grzyba powodującego mączniaka rzekomego lnianki. Acta Mycol. 6 (1): 8-19. il. tab. bibl. sum.
 265. ZARZYCKA H. 1975. Fuzarioza lnu (F. oxysporum f. sp. Lini). Len - patogeny nasion. Konopie - patogeny nasion. Biul. IOR,Wyniki badań nad pestycydami w 1973 r. I. Fungicydy.: 47-52.
 266. ZARZYCKA H., CZYŻEWSKA S. 1993. Przegląd patogenicznych gatunków Fusarium występujących na roślinach uprawnych w Polsce w latach 1945-1991. Materiały z sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993.
 267. ZARZYCKA H., CZYŻEWSKA S. 1993. Występowanie gatunków Fusarium na roślinach przemysłowych. Materiały z sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993: 453-461.
 268. ZARZYCKA H., CZYŻEWSKA S. 1994. A survey of pathogenic Fusarium species occurring on cultivated plants in Poland 1945-1991. II. Occurence of Fusarium species on fibre and oil crops. Phytopathol. Polonica 6 (XVIII): 79.
 269. ZARZYCKA H., CZYŻEWSKA S. 1994. A survey of pathogenic Fusarium species occurring on cultivated plants in Poland 1945-1991. III. Occurence of Fusarium species on potato and sugar beet. Phytopathol. Polonica 6 (XVIII): 80.
 270. ZARZYCKA H., TOMASZKIEWICZ H. 1964. Badania nad ustaleniem czynnika sprawczego bakteriozy roślin baldaszkowatych oraz nad składem gatunkowym mikroflory nasion. Inst. Przem. Ziel. Poznań: 73-86.
 271. ZELENAY A. 1959. Grzyby z rodzaju Fusarium występujące na nasionach i siewkach konopi oraz ich patogenicznoć. Biul. IOR 6: 103-115, il.
 272. ZELENAY A. 1962. Grzyby z rodzaju Fusarium występujące na nasionach i siewkach konopi oraz ich patogenicznoć. Biul. IOR 17: 67-90.