Addresses

The Polish Phytopathological Society Board

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka (President)
Katedra Fitopatologii Leśnej
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71c
60-625 Poznań
tel. (061) 848-77-11

Prof. dr hab. Selim Kryczyński (V-ce president)
Katedra Fitopatologii SGGW
ul. Nowoursynowska 166
02-766 Warszawa

Prof. dr hab. Jan Kućmierz (V-ce president)
Instytut Ochrony Roślin AR
Al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków

Dr Marek Korbas (Secretary)
Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 20
60-318 Poznań

Dr hab. Monika Kozłowska (Deputy Secretary)
Prof. dr hab. Zbigniew Weber (Treasurer)
Prof. dr hab. Zofia Fiedorow (Deputy Treasurer)

Prof. dr hab. Hanna Zarzycka
Instytut Ziemniaka
Młochów
05-832 Rozalin

Dr Tomasz Kurowski
Katedra Fitopatologii UWM
ul. Prawocheńskiego 17
10-720 Olsztyn - Kortowo

Doc. dr hab. Piotr Sobiczewski
ISiK
ul. Pomologiczna
96-100 Skierniewice

Prof. dr hab. Antoni Filipowicz
Katedra Ochrony Roślin i Kwarantanny AR
ul. Leszczyńskiego 7
20-089 Lublin

Prof. dr hab. Krystyna Tylkowska
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego AR
ul. Szamotulska 22
62-081 Przeźmierowo
phone: (0-61) 814-22-91; 814-21-87

Honorary Members

Prof. dr Karol Mańka, dr h.c.
Katedra Fitopatologii Leśnej
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71c
60-625 Poznań

Prof. dr Zbigniew Borecki
ul. Capri 3/31
02-762 Warszawa

Prof. dr Barbara Łacicowa
Katedra Fitopatologii AR
ul. Leszczyńskiego 7
20-089 Lublin

Prof. dr Wanda Truszkowska
Katedra Fitopatologii AR
ul. Cybulskiego 32
50-205 Wrocław

Prof. dr Janina Mikołajska
Zakład Fitopatologii ATR
ul. Prawocheńskiego 17
10-720 Olsztyn - Kortowo

Prof. dr Zofia Pokacka
Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 20
60-318 Poznań

Division chairman

Bydgoszcz Division
chairman: prof. dr Czesław Sadowski
Katedra Fitopatologii AR-T
ul. Kordeckiego 20
85-225 Bydgoszcz

Kraków Division
chairman: prof. Maria Kowalik
Instytut Ochrony Roślin AR
Al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków

Lublin Division
chairman: prof. dr Zofia Machowicz-Stefaniak
Katedra Fitopatologii AR
ul. Leszczyńskiego 7
20-089 Lublin

Olsztyn Division
chairman: prof. Barbara Majchrzak
Zakład Fitopatologii
Kat. Fitopatologii UWM
ul. Prawocheńskiego 17
10-720 Olsztyn - Kortowo

Poznań Division
chairman: prof. dr Zbigniew Weber
Katedra Fitopatologii AR
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań

Szczecin Division
chairman: prof. dr Tadeusz Madej
Katedra Fitopatologii AR
ul. Słowackiego 17
71-434 Szczecin

Warszawa Division
chairman: prof. dr Selim Kryczyński
Katedra Fitopatologii SGGW
ul. Nowoursynowska 166
02-766 Warszawa

Wrocław Division
chairman: prof. dr Małgorzata Narkiewicz-Jodko
Katedra Technologii Zbóż AR
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
phone: (0-71) 320-54-76; 320-51-95

chairman of Sections

Nomenclature and Teaching
Prof. dr Tomasz Majewski
ul. Nowoursynowska 166
02-766 Warszawa

Biologcal Control of Plant Diseases
Prof. dr Leszek Orlikowski
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice

Plant Virus Section
Prof. dr Selim Kryczyński
Katedra Fitopatologii SGGW
ul. Nowoursynowska 166
02-766 Warszawa

Seed Pathology
Dr Elżbieta Zakrzewska
I H A R
Radzików
05-870 Błonie

Mycology and Mycotoxins
Prof. dr Jerzy Chełkowski
Instytut Genetyki Roślin PAN
ul. Strzeszyńska 34/36
60-479 Poznań

Biochemistry and Genetics of Plant Pathogens
Prof. Maria Rataj-Guranowska
Bank Patogenów IOR
ul. Miczurina 20
60-318 Poznań

Woody Plants Diseases
Prof. dr Ryszard Siwecki
Instytut Dendrologii PAN
ul. Parkowa 5
62-035 Kórnik

Bacterial Plant Diseases
Prof. Piotr Sobiczewski
ISiK
ul. Pomologiczna
96-100 Skierniewice

 

Revisory Commision

Dr Jacek Piszczek (chairman)
Instytut Ochrony Roślin
ul. Żwirki i Wigury 73
87-100 Toruń
phone: (0-56) 623-69-23

Dr Małgorzata Schollenberger
Katedra Fitopatologii SGGW
ul. Nowoursynowska 166
02-766 Warszawa
phone: (0-22) 843-90-41

Prof. dr Anna Wagner
Katedra Ochrony Roślin i Kwarantanny AR
ul. Leszczyńskiego 7
20-089 Lublin

Prof. dr Zbigniew Burgieł
Instytut Ochrony Roślin AR
Al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków

Dr Dariusz Pańka
Katedra Fitopatologii AR-T
ul. Kordeckiego 20
85-225 Bydgoszcz