Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki

ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań

tel. +48 61 846 61 79

tel. 510 084 082

fax. +48 61 848 73 32

mml@up.poznan.pl

https://www.facebook.com/katedrazywieniaczlowiekaidietetyki/


stat4u