Szacowanie szkód łowieckich

Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zgłasza ją składając Wniosek o szacowanie szkód łowieckich w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Murowana Goślina, reprezentującym zarządcę obwodu.

 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie  LZD Murowana Goślina w terminie 3 dni od momentu stwierdzenia szkody

  • w postaci papierowej                - Murowana Goślina ul.Rogozińska 38 pok. nr 6
  • albo elektronicznej                    - lzdmg@up.poznan.pl
Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora LZD Murowana Goślina w sprawie procedur dotyczących szacowania szkód w OHZ "Zielonka"
Załącznik nr 1 - Protokól oględzin - wzór
Załącznik nr 2 - Protokół szacowania ostatecznego - wzór
Załącznik nr 3 - Zasady szacowania szkód w OHZ "Zielonka"
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Wniosek o szacowanie szkód łowieckich - wzór