Dydaktyka

W Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka występują drzewostany, które ze względu na siedlisko, skład gatunkowy, wiek i budowę zostały uznane jako szczególnie wartościowe dla celów dydaktycznych. Otrzymały one w opisach taksacyjnych klauzulę „Drzewostan dydaktyczny”.

 

 

Ścieżka przyrodnicza

W latach dziewięćdziesiątych pojawiły się projekty utworzenia ścieżek dydaktycznych, m.in. w okolicy miejscowości Zielonka. W wyniku współpracy między LZD, a Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, na wiosnę 2004r. otworzono ścieżkę przyrodniczą „Zbiorowiska Roślinne wokół Jeziora Zielonka”.

Ścieżka wytyczona została wokół jeziora Zielonka położonego w dużej enklawie śródleśnej na terenie Nadleśnictwa. Głównym celem utworzenia jej, jest zapoznanie uczestników z występującymi tu zbiorowiskami roślinnymi i przybliżenie zmian zachodzących w środowisku naturalnym, a także uświadomienie konieczności poszanowania otaczającej nas przyrody.

Początek ścieżki znajduje się na parkingu zlokalizowanym na wzniesieniu, przy drodze Murowana Goślina – Zielonka. Z tego miejsca widać enklawę śródleśną
wsi Zielonka. Na trasie ścieżki wyznaczono 8 przystanków edukacyjnych. Długość całej trasy wynosi 3 km, czas przejścia - około 2 godziny.

 

Przebieg ścieżki przyrodniczej:

Przystanki na ścieżce (oznaczone na mapie od I do VIII):

  • Sukcesja wtórna (I)
  • Żwirowisko (II)
  • Zadrzewienia (III)
  • Dolina Trojanki (IV)
  • Ols (V)
  • Fazy wzrostu drzewostanu (VI)
  • Warstwowa budowa lasu (VII)
  • Ekosystem jeziora (VIII)