Oferta Katedry

  • Ekspertyzy i oceny oddziaływania inwestycji na obszary leśne.
  • Ekspertyzy z zakresu projektowania przebudowy lasów nadleśnictwa
  • Inwentaryzacje przyrodnicze parków, rezerwatów, zadrzewień i innych terenów zieleni oraz roślin objętych ochroną gatunkową.
  • Ekspertyzy dla Leśnych Kompleksów Promocyjnych
  • Waloryzacja parków i ogrodów zabytkowych.
  • Plany ochrony rezerwatów leśnych, parków i innych terenów chronionych.
  • Oceny i weryfikacje planów ochrony.

Rys historyczny

Od powstania Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego w 1919 r. i przez cały okres międzywojenny nie udało się powołać i obsadzić personalnie Katedry Urządzania Lasu, jednej z podstawowych jednostek dydaktyczno-naukowych związanych ze studiami leśnymi. Wykłady z urządzania lasu prowadził początkowo prof. J. Rivoli - kierownik Katedry Geografii Leśnictwa i Ogólnej Hodowli Lasu, a od roku akademickiego 1924/25 - prof. R. Biehler - kierownik Katedry Hodowli Lasu.

Subskrybuj Katedra Urządzania Lasu RSS