siewca1a

 

 

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wskazanie nowych obszarów badawczych związanych z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie. Pragniemy zainicjować dyskusję nad rozwijającymi się aktualnymi zagadnieniami naukowymi i lepiej poznać tematy badawcze już podejmowane na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz w innych ośrodkach krajowych i zagranicznych.

 

Zapraszamy, też do prezentacji problemów związanych ze zmianami organizacyjnymi w dydaktyce, spowodowanymi rozwojem pandemii. Proponujemy dyskusję nad wprowadzaniem zdalnego nauczania oraz nowymi metodami zdobywania wiedzy i umiejętności w okresie zagrożenia SARS-CoV-2.

 

Konferencja będzie okazją integracji środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych, studentów oraz specjalistów zaangażowanych w różnych działach administracji. Mamy intencję podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ich przedyskutowania i przygotowania propozycji działań Uniwersytetu w nowym roku akademickim.