siewca1a

UNIWERSYTET W CZASACH PANDEMII: NAUKA, DYDAKTYKA, ADMINISTRACJA” - zadaj pytanie dotyczące funkcjonowania administracji i e-learnigu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w czasach pandemii

 

Zamknięcie placówek oświatowych, w tym uniwersytetów, zastąpienie nauczania stacjonarnego edukacją zdalną, ograniczenie do minimum fizycznych kontaktów i załatwianie spraw bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni. Następnie sukcesywny powrót do miejsc pracy i dopasowywanie form działalności do bieżących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. To tylko wybrane wyzwania jakie stanęły przed osobami zarządzającymi uczelniami w związku z pandemią. W jaki sposób Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dostosowywał się do funkcjonowania w czasie pandemii? Jakie rozwiązania usprawniające działania uczelni w okresie pandemii podjęte zostały na UPP? Na jakich zasadach realizowana była nauka zdalna? Z jakimi problemami trzeba było się zmierzyć? I jakie wyzwania stoją jeszcze przed nami? Te i inne zagadnienia poruszone zostaną podczas konferencji „UNIWERSYTET W CZASACH PANDEMII: NAUKA, DYDAKTYKA, ADMINISTRACJA”.

 

W ramach sesji związanej z funkcjonowaniem administracji w czasie pandemii mgr Robert Fabiański, Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr hab. Ireneusz Laks, Kierownik Centrum e-learningu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania.

 

Masz pytanie do Kanclerza lub do Kierownika Centrum e-learningu  wyślij e-mail do dnia 22.09 na adres: konferencja-sars2020@up.poznan.pl, w tytule e-maila prosimy o dopisek „sesja administracja”. 

 

W imieniu organizatorów konferencji zapraszamy do zadawania pytań i wysłuchania dyskusji, która odbędzie się już

24 września 2020 r.