siewca1a

 

Opłaty konferencyjne

Uczestnicy konferencji nie wnoszą opłat.

 

Możliwość wygłoszenia referatu

 

Zapraszamy do wygłoszenia referatu.

Po przesłaniu formularza rejestracyjnego osoba zgłaszająca zostanie powiadomiona przez komitet organizacyjny konferencji, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o akceptacji zgłoszonej propozycji referatu.

 

Streszczenia

Streszczenia prezentacji (maksymalnie 1200 znaków ze spacjami) zostaną zamieszczone na stronie konferencji.

 

Referaty

Ze względu na dużą liczbę referatów czas przeznaczony na prezentację każdego referatu jest ograniczony do 15 minut, a dyskusję przenosimy do panelu podsumowującego konferencję.

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonami:

Rafał Borkowski:  (studenci)

Dariusz Kayzer: dariusz.kayzer@up.poznan.pl