siewca1a

Program do pobrania  

 

Otwarcie konferencji: 09:00 - 09:10

Sesja plenarna
09:10 - 09:30. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski. COVID-19: PTAKI, PTASIARZE I ORNITOLOGIA
09:30 - 09:45. Dr Luiza Handschuh. WIRUSOWA GRUPA WSPARCIA – ODPOWIEDŹ INSTYTUTU CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN NA PANDEMIĘ COVID-19
09:45 - 10:00. Prof. UAM dr hab. Jakub Rybka. IMMUNODIAGNOSTYKA COVID-19

Sesja nauk przyrodniczych
10:00 - 10:15. Prof. UPP dr hab. Bogdan Chojnicki. PANDEMIA COVID-19 A KLIMAT
10:15 - 10:30. Prof. dr hab. Hanna Jackowiak. MIKROSKOPIA WIRTUALNA JAKO METODA NAUCZANIA W CZASIE COVID -19
10:30 - 10:45. Dr inż. Stanisław Świtek. JAK UCZYĆ PRZYRODOZNAWSTWA W CZASIE PANDEMII? APLIKACJE MOBILNE WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ PRZYRODNICZĄ
10:45 - 11:00. Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz. ZMIANA JAKOŚCI WÓD RZECZNYCH W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA NA PRZYKŁADZIE RZEKI WARTY
11:00 - 11:15. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski. Podsumowanie sesji

Sesja nauk ekonomiczno-społecznych
11:15 - 11:30. Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska. DOŚWIADCZENIA Z DZIAŁAŃ NA RZECZ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI W OKRESIE PANDEMII
11:30 - 11:45. Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska. GOSPODAROWANIE LUDŹMI W OKRESIE PANDEMII
11:45 - 12:00. Dr inż. Jarosław Uglis. PLANY TURYSTYCZNE POLAKÓW W DOBIE PANDEMII COVID-19: WYPOCZYNEK W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM
12:00 - 12:15. Mgr Karolina Lewandowska. WPŁYW PANDEMII NA PRZEBIEG STUDIÓW W OCZACH STUDENTÓW I WŁADZ UCZELNI
12:15 - 12:30. Mgr Cezary Kozera. ORGANIZACJA PRACY, NAUCZANIA I DYPLOMOWANIA W CZASIE PANDEMII – DOŚWIADCZENIA WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO UPP
12:30 - 12:45. Prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak. Podsumowanie sesji
Sesja nauk o zdrowiu
12:45 - 13:00. Prof. UPP dr hab. Agata Chmurzyńska. CZY WITAMINA D CHRONI NAS PRZED COVID-19?
13:00 - 13:15. Mgr Natalia Główka. WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA ŻYWIENIOWO-SUPLEMENTACYJNEGO W PROFILAKTYCE I LECZENIU COVID-19
13:15 - 13:30. Mgr Aleksandra Skoczek-Rubińska. NAWYKI ŻYWIENIOWE W CZASIE IZOLACJI DOMOWEJ Z POWODU COVID-19
13:30 - 13:45. Dr Ewelina Marek-Andrzejewska. MARNOTRAWSTWO ŻYWNOŚCI PRZED I W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA

13:45 - 14:00. Mgr Ewa Bulczak. PROBLEMY ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM BADAŃ Z UDZIAŁEM LUDZI W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19
14:00 - 14:15. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pławski. DIAGNOSTYKA COVID-19 W POLSCE
14:15 - 14:30. Prof. UPP dr hab. Agata Chmurzyńska. Podsumowanie sesji
Sesja administracyjna
14:30 - 15:00. Mgr inż. Robert Fabiański, Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
15:00 - 15:15. Dr hab. Ireneusz Laks, Kierownik Centrum e-learningu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Sesja studencka
15:15 - 15:30. Prof. dr hab. Piotr Ślósarz. Otwarcie sesji
15:30 - 15:45. Studentka Weronika Nitka. KOŁO NAUKOWE ROLNIKÓW W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA
15:45 - 16:00. Inż. Marta Dyzert. KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII OPERON W CZASACH PANDEMII
16:00 - 16:15. Inż. Karolina Buszka. ZDALNE NAUCZANIE Z PERSPEKTYWY STUDENTA
16:15 - 16:30. Inż. Rafał Borkowski. PROJEKT FOLDING@HOME - CZYLI JAK WSPOMÓC WALKĘ Z  COVID-19 UDOSTĘPNIAJĄC MOC OBLICZENIOWĄ WŁASNEGO KOMPUTERA
16:30 - 16:45. Mgr Jędrzej Dobrogojski. PODEJŚCIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W DIAGNOSTYCE ZAKAŻEŃ WIRUSEM SARS-COV-2
16:45 - 17:00. Student Jakub Bajer. METODY LECZENIA SARS-COV-2 W POLSCE
17:00 - 17:15. Mgr inż. Przemysław Olejnik. ROLA CYKLOFILIN W INFEKCJACH WYWOŁYWANYCH PRZEZ KORONAWIRUSY
17:15 - 17:30. Studentka Paulina Peplińska. PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ W OBLICZU PANDEMII KORONAWIRUSA
17:30 - 17:45. Dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek. Podsumowanie sesji
Podsumowanie i zakończenie konferencji: 17:45 - 18:00

Program do pobrania