Ogólnopolska Konferencja Naukowa

MIEJSCE

UWAGA W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 występującą w naszym kraju Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych" odbędzie się w trybie hybrydowym. Z tego powodu Konferencja została przeniesiona z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na Kampus Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

konferencja.geomatyczna@up.poznan.pl

737 729 976

Inż. Rafał Borkowski
(sekretarz konferencji)

695 262 090

Dawid Nowakowski