Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Harmonogram

Terminy

UWAGA W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 występującą w naszym kraju Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych" odbędzie się w trybie hybrydowym. Konferencja została skrócona do dwóch dni 26 i 27 marca 2021 r.

  • do 28 lutego 2021 r. – rejestracja uczestnictwa w Konferencji
  • do 7 marca 2021 r. – rejestracja tematów wystąpień i abstraktów; wniesienie opłaty konferencyjnej
  • 26 – 27 marca 2021 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych”
  • do 02 maja 2021 r. – nadesłanie prac naukowych lub przeglądowych
  • do 4 lipca 2021 r. – opublikowanie prac w czasopiśmie naukowym z listy ministerialnej (20 pkt.) 

Dzień 1 - rozpoczęcie konferencji oraz sesje referatowe i posterowa

śniadanie kontynentalne
 rejestracja uczestników KONFERENCJI
uroczyste otwarcie konferencji i powitanie gości, rozpoczęcie wystąpień on-line
wystąpienie pierwszego gościa honorowego
wystąpienie drugiego gościa honorowego
I sesja referatowa (każde wystąpienie po 15 minut+ 5 minut na panel dyskusyjny po prezentacji)
przerwa kawowa
sesja posterowa (KAŻDE zaprezentowanie posteru do 15 MINUT+ 5 MINUT NA PANEL DYSKUSYJNY PO PREZENTACJI)
przerwa obiadowa
Ii sesja referatowa
zakończenie pierwszego dnia konferencji
kolacja

Dzień 2 - warsztaty komputerowe

śniadanie kontynentalne
przygotowanie do warsztatów
realizacja warsztatów on-line
przerwa kawowa
realizacja warsztatów on-line
przerwa obiadowa
uroczyste zamknięcie konferencji

Więcej informacji na temat autorów, ich wystąpień oraz czasu prezentacji można uzyskać klikając w poniższy dokument

POBIERZ_Szczegółowy_Harmonogram_OKN_Geomatyka_UPP