Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
wraz z Sekcją Geomatyczną Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zapraszają na:

Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych"

Konferencja pod honorowym patronatem

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dra hab. Krzysztofa Szoszkiewicza

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

dra inż. Andrzeja Koniecznego

Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

dra inż. Janusza Dawidziuka

ORGANIZATORZY:

Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego