Obszary badawcze - Katedra Mleczarstwa i Inżynierii Procesowej

Obszary badawcze

 • Projektowanie i ocena  składu, właściwości oraz jakości produktów mleczarskich.
 • Projektowanie cech jakościowych produktów mleczarskich o zwiększonej wartości prozdrowotnej, np. w wyniku dodatku białek serwatkowych.
 • Otrzymywanie innowacyjnych produktów fermentowanych z różnych rodzajów mleka.
 • Zwiększanie wartości prozdrowotnej produktów mleczarskich poprzez wykorzystanie składników bioaktywnych.
 • Wykorzystywanie naturalnych  substancji bioaktywnych w produktach mleczarskich.
 • Pilotażowe produkcje produktów mleczarskich z innowacyjnym dodatkiem lub modyfikacją składu.
 • Doskonalenie technologii produkcji i właściwości sera smażonego.
 • Ocena przydatności serów pasta filata do pakowania, porcjowania i ogrzewania.
 • Modyfikacje składu mleka przerobowego w technologii mleka fermentowanego.
 • Dobór kultur starterowych w procesach fermentacji mleka i serowarstwie.
 • Projektowanie i doskonalenie cech produktów z mleka koziego i mleka klaczy.
 • Modyfikacje składu mieszanek na bazie mleka w proszku.
 • Technologie przekąsek serowych.
 • Analiza stopnia rozwodnienia na podstawie temperatury zamarzania mleka.
 • Monitorowanie stanu czystości powierzchni różnych obiektów w zakładach produkcyjnych na podstawie pomiaru ATP (bioluminescencja).
 • Ocena zakresu zmian tekstury i konsystencji produktów mleczarskich poddawanych przechowywaniu.
 • Ocena aktywności przeciwutleniającej prozdrowotnych produktów mleczarskich.
 • Badanie synerezy jogurtów i wycieków w serach podczas przechowywania.
 • Analiza aktywności i mobilności wody w produktach mleczarskich.
 • Pomiar aktywności wody; dokonywanie klasyfikacji żywności na podstawie wartości aktywności wody; ocena czynności technologicznych na wartość aktywności wody; prognozowanie możliwości rozwoju mikroflory patogennej w żywności; ocena stabilności przechowalniczej i ustalanie warunków przechowywania żywności.
 • Badania marketingowe i testy konsumenckie, analiza atrakcyjności nowych rynków, analiza akceptowalności, proponowanie kierunków rozwoju produktów mleczarskich.
 • Profilowa ocena sensoryczna produktów wraz z opracowaniem zbioru deskryptorów oceny; badanie profilu emocji.
 • Analiza  wpływu spożycia produktów mleczarskich przez osoby z chorobami dietozależnymi.
 • Wykorzystanie produktów mleczarskich w diecie osób zdrowych i chorych.
 • Suszenie rozpyłowe płynnych produktów spożywczych.
 • Suszenie konwekcyjne płodów rolnych i innych produktów spożywczych.
 • Suszenie sublimacyjne i mikrofalowo-próżniowe żywności.
 • Hybrydowe techniki suszenia żywności.
 • Aglomeracja proszkowych produktów spożywczych.
 • Właściwości fizykochemiczne (np. badanie higroskopijności, stopnia zbrylania proszków) i bioaktywne żywności suszonej.
 • Technologia i właściwości proszków spożywczych.
 • Próżniowe zatężanie roztworów.
 • Elektrochemiczny (woltamperometryczny) pomiar zawartości witaminy C w płynach.
 • Studia nad możliwością automatycznej identyfikacji zakończenia suszenia i rozpoczęcia chłodzenia ziarna zbóż i nasion rzepaku w grubej nieruchomej warstwie.
 • Badanie zmian jakości technologicznej i mikrobiologicznej ziarna zbóż i nasion roślin oleistych zachodzących podczas obróbki pozbiorowej.
 • Tworzenie narzędzi prognostycznych do optymalizacji przebiegu procesów technologicznych i przewidywania jakości mikrobiologicznej i technologicznej surowców i otrzymywanych produktów spożywczych z wykorzystaniem metod matematycznych oraz sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe).
 • Opracowanie technologii wytwarzania i kształtowanie cech jakościowych oraz studia nad syntezą związków aromatu kumysu otrzymanego z mleka klaczy i jego mieszanin z mlekiem kozim oraz owczym.
 • Ocena jakości mleka klaczy zimnokrwistych i wytworzonego kumysu oraz możliwości ich wykorzystania jako suplementu diety.
 • Opracowanie technologii produkcji i kształtowanie jakości nowych produktów z mleka różnych gatunków ssaków o zwiększonej zawartości składników biologicznie czynnych.
 • Optymalizacja warunków prowadzenia procesu fermentacji mlekowo-alkoholowej z udziałem bakterii probiotycznych do otrzymywania napojów wykazujących cechy produktów funkcjonalnych.
 • Określenie wpływu różnych procesów technologicznych, takich jak mrożenie, wędzenie i suszenie, a także sposobów pakowania i warunków przechowywania na zmiany aktywności wody produktów mleczarskich.

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszelkie prawa zastrzeżone | Administrator strony: Paulina Bielska | Script logo
Przeczytaj Politykę Cookies w UP w Poznaniu