KATEDRA WCZORAJ I DZIŚ - Katedra Mleczarstwa i Inżynierii Procesowej

KATEDRA WCZORAJ I DZIŚ

  • Prof. UPP dr hab. Dorota Cais-Sokolińska (od 2017)
    Prof. UPP dr hab. Dorota Cais-Sokolińska (od 2017)
  • Prof. dr hab. Jan Pikul (1996 - 2017)
    Prof. dr hab. Jan Pikul (1996 - 2017)
  • Prof. dr hab. Jacek Wojciechowski (1990-1996)
    Prof. dr hab. Jacek Wojciechowski (1990-1996)

Historia

W 1990 roku na Wydziale Technologii Żywności powołano samodzielny Zakład Technologii Mleczarstwa. W 1991 Zakład przekształcono w Katedrę Technologii Mleczarstwa. Od początku Katedra mieści się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 31.

Kierownictwo

Od powstania Katedry do roku 1996 funkcję kierownika pełnił prof. dr hab. Jacek Wojciechowski. Po Jego śmierci na pełniącego obowiązki kierownika Katedry powołano dr hab. Jana Pikula, prof. AR w Poznaniu. W latach 2000-2017 funkcję kierownika Katedry pełnił prof. dr hab. Jan Pikul. W latach 2017-2021 Katedra funkcjonowała pod nazwą: Katedra Jakości Produktów Mleczarskich, a od 2021 roku Katedra funkcjonuje pod nową nazwą: Katedra Mleczarstwa i Inżynierii Procesowej, jej kierownikiem jest Prof. UPP dr hab. Dorota Cais-Sokolińska.

 

Prof. dr hab. Jacek Wojciechowski (1942-1996) - wspomnienie...

Prof. dr hab. Jacek Wojciechowski urodził się 15 stycznia 1942 roku w Niechanowie w woj.wielkopolskim. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Poznaniu w 1959 roku rozpoczął studia na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, które ukończył w 1965 roku. Specjalizował się w zakresie technologii mięsa pod kierunkiem prof. dr Wincentego Pezackiego, dr h.c.. Po 4-letniej pracy w Zakładach Mięsnych Przetwórni nr 8 w Poznaniu na stanowisku kierownika Działu Standaryzacji i technologa zakładu został zatrudniony w charakterze starszego asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Dysertację doktorską obronił w 1972 roku, a dotyczyła ona „Wpływu składu technologicznego i rozdrabniania konserw mięsnych na biologiczny skutek ogrzewania”. W 1980 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego za pracę „Charakterystyka i ocena przydatności technologicznej termobakteriologicznych sprawdzianów pasteryzacji konserw mięsnych”. Jako dr hab. w roku 1981 objął stanowisko docenta, a w 1991 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1981-1987 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Akademii Rolniczej w Poznaniu. W latach 1987-1990 był prodziekanem Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. W roku 1990 Rada Wydziału powierzyła Mu pełnienie funkcji kierownika nowopowstałego Zakładu Technologii Mleczarstwa, który w roku 1991 został przekształcony w samodzielną jednostkę uczelnianą w Katedrę Technologii Mleczarstwa. Był jej kierownikiem od 1991 roku do czasu swej śmierci w 1996 roku.
Wiedza i doświadczenie badawcze stanowiły o Jego wybitnej roli jako badacza i nauczyciela. Był autorem i współautorem licznych znaczących publikacji. Był promotorem wielu prac magisterskich i 2 prac doktorskich. Prowadził współpracę z wieloma zakładami przemysłu spożywczego, czego wynikiem jest duża liczba patentów i wdrożeń.

Pod Jego kierownictwem naukowym odbyły się liczne seminaria i sympozja o zasięgu krajowym i zagranicznym. Był inicjatorem wykładów szkoleniowych dla pracowników przemysłu. Przyczynił się do wykształcenia wysokiej klasy specjalistów z zakresu technologii mięsa i technologii mleczarstwa.

Za swoją działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i organizacyjną otrzymał m.in. Nagrodę JM Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu, Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Został także nagrodzony Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Polagra.

Pracował z ogromnym zaangażowaniem i pasją. Jego kultura osobista i etyka ujmowała współpracowników i studentów. Zmarł w pełni sił twórczych 20 października 1996 roku.

Wspomnienie pochodzi z Księgi wydanej z okazji 50-lecia Wydziału.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszelkie prawa zastrzeżone | Administrator strony: Paulina Bielska | Script logo
Przeczytaj Politykę Cookies w UP w Poznaniu