Aparatura i stanowiska badawcze - Katedra Mleczarstwa i Inżynierii Procesowej

Aparatura i stanowiska badawcze

 • Analizatory składu mleka i serwatki; możliwość pomiaru zawartości tłuszczu, białka, kazeiny, białek serwatkowych, laktozy, mocznika, wolnych kwasów tłuszczowych, ciał ketonowych, laktoferyny, kwasów tłuszczowych MUFA, PUFA, SFA, UFA, PA, SA, kwasu β-hydroksymasłowego BHBA, Omega 3, Omega 6, kwasu cytrynowego, fruktozy, glukozy.
 • Teksturometr z przystawkami do pomiaru m.in. twardości, zwięzłości, kruchości, adhezyjności, spójności, rozciągliwości, podatności na cięcie.
 • Mierniki aktywności wody na podstawie pomiaru punktu rosy i sondy higrometrycznej.
 • Spektrofotometr do pomiaru barwy w różnych modelach np. CIELab, XYZ oraz możliwość określenia nasycenia barwy, indeksów bieli, zażółcenia, różnicy między próbkami, porównanie do wzorca.
 • Spektrofotometr UV-VIS.
 • Wiskozymetr do pomiaru lepkości (reowiskozymetry np. do jogurtu i reometr kulkowy np. do mleka).
 • Połyskomierz do pomiaru ilości odbitego światła określającego stopień połysku badanej powierzchni (trzy geometrie pomiaru odpowiadające różnym stopniom połysku: 20° dla wysokiego połysku, 60° dla średniego połysku i 85° dla matu).
 • Urządzenie do pomiaru gęstości nasypowej proszków.
 • Aautomatyczna szafa fermentacyjno-chłodnicza.
 • Wirówka laboratoryjna.
 • Wyparka laboratoryjna próżniowa.
 • Cieplarka/piec konwekcyjny.
 • Pasteryzatory.
 • Homogenizator laboratoryjny.
 • pH-metr i konduktometr do badania właściwości elektrycznych roztworów, np. do pomiaru konduktywności mleka.
 • Wirówka laboratoryjna.
 • Krioskop do badania temperatury zamarzania mleka, ocena rozwodnienia, ocena zafałszowania mleka poprzez rozwodnienie.
 • Wagosuszarki.
 • Mikroskop optyczny z kamerą i stolikiem grzewczym, stereoskopowy.
 • Kamera inspekcyjna.
 • Systemy akwizycji danych wraz z sondami wilgotności względnej powietrza i termoelementami.
 • Anemometr.
 • Komora higrostatyczna umożliwiająca monitorowanie zmian jakości technologicznej i mikrobiologicznej biosurowców przechowywanych w kontrolowanych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych.
 • Suszarka do suszenia konwekcyjnego umożliwiająca analizę kinetyki suszenia biosurowców powietrzem o kontrolowanej prędkości przepływu i temperaturze od 50 do 140℃.
 • Suszarka niskotemperaturowa do badania przebiegu procesu suszenia surowców roślinnych w grubej nieruchomej warstwie w temperaturze bliskiej temperaturze otoczenia.
 • Stanowisko do akwizycji sygnału akustycznego (pomiar amplitudy dźwięku próbki).
 • Stanowisko do akwizycji obrazu (analiza barwy, kształtu, tekstury, krawędzi obiektów z bitmap próbki).
 • Stanowisko symulacyjne do projektowania sieci neuronowych (deep learning).
 • Pracownia mikrobiologiczna wyposażona w aparaturę i materiały niezbędne do badań jakości mikologicznej surowców roślinnych (autoklaw, cieplarki, mikroskopy stereoskopowy i mikrobiologiczny, wytrząsarka, homogenizator.
 • Hala z linią technologiczną do wytwarzania masła, jogurtu, kefiru i innego rodzaju mleka fermentowanego, lodów (linia w skali mikro, już od 2 L mleka przerobowego).
 • Linia technologiczna do produkcji serowarskiej (wanna serowarska koagulacyjna z płaszczem grzewczym, kocioł serowarski z mieszalnikiem automatycznym, stoły serowarskie ociekowe, stół gastronomiczny ze stali nierdzewnej, wanna solankowa, komora rozrostu, mikser gastronomiczny, prasy serowarskie, chusty serowarskie, formy do serów, bemary do parzenia masy serowej, grill elektryczny do topienia masy serowej, regał ociekowy do serów, witryna chłodnicza, nóż do dzielenia parzonej masy serowej, wędzarnie).

 


Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszelkie prawa zastrzeżone | Administrator strony: Paulina Bielska | Script logo
Przeczytaj Politykę Cookies w UP w Poznaniu