Copyright 2021 - Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców

Kontakt

Ilustracja kontaktu
Adiunkt
Adres:
Złotniki, ul. Słoneczna 1
62-002 Suchy Las

Adres alternatywny: Kolegium Gawęckiego, ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
61 846 6686

 

 

Dydaktyka

 • Wykłady, konwersatoria, ćwiczenia (audytoryjne, laboratoryjne i terenowe) prowadzone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na studiach miejscowych i zamiejscowych na kierunkach: Zootechnika, Turystyka i rekreacja, Weterynaria, Biologia,  Rolnictwo, Biotechnologia,  Ochrona środowiska i Ekonomia. Prowadzone przedmioty: Hodowla i użytkowanie bydła, Proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolnożyjących, Hodowla zachowawcza zwierząt gospodarskich, Pierwotne rasy zwierząt gospodarskich, Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym, Zwierzęta hodowlane, Higiena mleka, Chów i hodowla zwierząt, Technologie w produkcji zwierzęcej, Podstawy produkcji zwierzęcej, Chów zwierząt, Rolnicza produkcja zwierzęca, Hodowla i użytkowanie zwierząt. 
 • Koordynator Dziekana WMWiNoZ ds. praktyk zawodowych dla studentów niestacjonarnych na kierunku Zootechnika.
 • Liczba wypromowanych: inżynierów 25, magistrów 14 (w tym 3 prace nagrodzone na konkursie Polskiego Towarzystwa  Zootechnicznego). 

Badania

 • Badania dotyczące asocjacji między polimorfizmem genów kandydujących a cechami użytkowymi zwierząt.
 • Czynniki determinujące zdrowotność gruczołu mlekowego, określaną na podstawie liczby komórek somatycznych w mleku.
 • Badania nad związkiem między polimorfizmem wybranych genów a liczbą komórek  somatycznych w mleku.
 • Długowieczność, przyczyny brakowania oraz produkcyjność życiowa krów.
 • Zależności między polimorfizmem frakcji białkowych mleka, a cechami produkcyjnymi  krów i przydatnością technologiczną mleka.
 • Doskonalenie cech produkcyjnych i funkcjonalnych u bydła za pomocą metod konwencjonalnych.
 • Wpływ zmiany systemu utrzymania na cechy produkcyjne i rozrodcze krów mlecznych.
 • Czynniki pozażywieniowe wpływające na zawartość mocznika w mleku.
 • Zależności między użytkowością rozpłodową oraz długością okresu zasuszenia a produkcyjnością krów.
 • Czynniki wpływające na przebieg porodu i straty cieląt.
 • Badania wartości opasowej i rzeźnej bydła.
 • Behawior bydła mięsnego i bawołów wodnych (Bubalus bubalis).

Główne projekty badawcze, finansowane ze źródeł zewnętrznych:

 • Projekt badawczy, grant KBN nr 5 PO6GD 026 08 koordynowany przez IGiHZ PAN w Jastrzębcu, „Interakcja, genotyp x środowisko w produkcji i reprodukcji i zdrowiu zwierząt”, (1992-1997 – wykonawca),
 • Projekt badawczy, grant KBN 67/93/IG, „Analiza genetycznej determinacji białka w mleku krów”, (1993-1996 – wykonawca). 

Publikacje

Ogólna liczba prac opublikowanych: 145, w tym w języku kongresowym 74, oryginalne prace twórcze: 74, monografia 1, prace w materiałach konferencyjnych 11, streszczenia w materiałach konferencyjnych 26, artykuły popularno-naukowe 33.

Rozprawa habilitacyjna: Pytlewski J. (2015): Polimorfizm genów PIT-1 i PRL oraz jego związek z cechami użytkowymi krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Wydawnictwo UP w Poznaniu, Rozprawy Naukowe 479.

 Wybrane  publikacje:

 1. Pytlewski J., Antkowiak I., Dorynek Z. (2006): Relationship between interpregnancy interval and lifetime productivity of cows. Annals of Animal Science Vol. 6, (1): 53-58.
 2. Komisarek J., Antkowiak I., Pytlewski J., Dorynek Z., Waśkiewicz K. 2006: Effect of polymorphism in gene BTN1A1 on somatic cell count in milk of Jersey cows. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 15/56, SI 1, pp.101-105.
 3. Skrzypek R., Antkowiak I., Pytlewski J. (2007): Zależność między liczbą komóreksomatycznych w mleku a wskaźnikami płodności krów. Medycyna Weterynaryjna, 63 (10), 1247-1250.
 4. Antkowiak I., Pytlewski J., Skrzypek R. (2007): Wpływ kolejnej laktacji i jej fazy na użytkowość mleczną krów ras jersey i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Medycyna Weterynaryjna, 63 (11), 1366-1369.
 5. Antkowiak I., Pytlewski J., Dorynek Z. (2007): Effect of cows body weight on milkingperformance. Annals of Animal Science, Vol. 7 No. 2, 197-206.
 6. Pytlewski J., Antkowiak I., Skrzypek R., Kęsy K. (2009):  The effect of dry period length on  milk performance traits of Black-and-White Polish Holstein- Friesian and Jersey cow. Annals of Animal Science, Vol.9. No 4, 341-353.
 7. Antkowiak I., Pytlewski J., Jakubowski M. Skrzypek R. (2010): The effect of genotype and selected environmental factors on colostrum production and intake in cattle. Polish Journal of Veterinary Sciences, Volume 13, Issue 1, 137-141.
 8. Pytlewski J., Antkowiak I., Staniek M., Skrzypek R. (2010).: Intensity and causes of culling in Polish Black-and-White Holstein-Friesian cows. Annals of Animal Science, Vol.10. No.  4, 477-487.
 9. Pytlewski J., Antkowiak I., Adamski M., Kučera J.,  Skrzypek R. (2012): Factors associated with hygienic quality of bulk tank milk produced in central  Poland. Annals of Animal Science, Vol. 12, No. 2, 227-235.
 10. Antkowiak I., Pytlewski J., Purczyńska A., Skrzypek R. (2012): A preliminary study of the behavior of water buffaloes (Bubalus bubalis) imported to Poland. Archiv Tierzucht 5, 415-419.