Copyright 2021 - Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców

Kontakt

Ilustracja kontaktu
Kierownik Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców
Adres:
Złotniki, ul. Słoneczna 1
62-002 Suchy Las

Adres alternatywny: Kolegium Gawęckiego, ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
61 846 6664

 

Dydaktyka

 • szereg przedmiotów dotyczących chowu i hodowli zwierząt, w tym hodowli i użytkowania owiec i kóz (na kierunkach studiów: zootechnika, weterynaria, agronomia, ochrona środowiska),
 • diagnostyka ultradźwiękowa i komputerowa analiza obrazu (na kierunkach studiów: zootechnika, biologia, biotechnologia, weterynaria),
 • bio-food and quality of animal products (dla studentów anglojęzycznej specjalności animal production management).

 Badania

 • ocena wartości rzeźnej oraz jakości mięsa różnych gatunków zwierząt, w szczególności opracowanie nieinwazyjnych metod szacowania składu tkankowego zwierząt i wartości tuszy z wykorzystaniem ultrasonografii, skaningu laserowego 3-D oraz komputerowej analizy obrazu,
 • biologia rozrodu owiec i kóz - ocena stopnia owulacji, strat embrionalnych, diagnostyka ciąży i rozwoju płodów, ultrasonograficzna diagnostyka gruczołu mlekowego bydła, owiec i kóz,
 • efektywność systemów produkcji zwierzęcej w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym wytwarzanie i doskonalenie nowych ras i linii owiec - współautorstwo w wyhodowaniu 2 nowych ras owiec (białogłowa owca mięsna i czarnogłowa owca mięsna) oraz 5 linii syntetycznych.
 • członek Krajowej Rady Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych.

Główne projekty badawcze, finansowane ze źródeł zewnętrznych:

 • grant NCBiR nr PBS3/B8/26/2015: „Opracowanie i wdrożenie systemu do oceny jakości tusz wieprzowych z wykorzystaniem technik laserowych” (2015-2019, kierownik zadania),
 • grant NCN nr N N312 212136: „Wykorzystanie techniki ultradźwiękowej do oceny przetłuszczenia śródmięśniowego tusz wieprzowych” (2009-2012, kierownik projektu),
 • projekt „Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” nr POIG.01.01.02.-14-090/09: zadanie 2.5. „Opracowanie technologii produkcji mleka kóz i owiec o podwyższonej zawartości składników biologicznie czynnych” (2009-2013, wykonawca zadania),
 • sieć naukowa MNiSzW „BIOMILK, składniki biologicznie czynne i immunostymulujące a wartość odżywcza, prozdrowotna siary, mleka i produktów mlecznych różnych gatunków zwierząt gospodarskich” (2007-2009, wykonawca zadania),
 • grant KBN nr 2 P06Z 035 30: „Ocena wzrostu i rozwoju płodów owiec techniką ultrasonograficzną” (2006-2007, kierownik projektu),
 • grant KBN nr 3 P06Z 025 25: „Związek jakości higienicznej mleka z morfologią strzyków badaną metodą USG” (2003-2006, główny wykonawca),
 • grant KBN nr 3 P06Z 065 22: „Przyżyciowa, ultradźwiękowa ocena marmurkowatości mięsa trzody chlewnej i owiec” (2002-2004, główny wykonawca),
 • grant międzynarodowy ANIMAGRES-INTEGR, No QLAM-2001-00444 (5.P.R.UE): „Orientation of animal agricultural research towards sustainable rural development and the integration of research within Europe” (2002-2004, koordynator zespołu polskiego),
 • grant międzynarodowy No. PR 17734 (FAO, EAAP, INRA): „Livestock Farming Systems in Selected CEE Countries(2000-2001, wykonawca zadania),
 • grant KBN nr 5 P06E 006 08: „Przyżyciowe pomiary USG jako wskaźnik jakości tuszy przy selekcji jagniąt owiec mięsnego typu użytkowego” (1995-1997, główny wykonawca),
 • grant KBN nr 5 P06E 003 09: „Opracowanie modelu fermy z intensywnym mlecznym użytkowaniem owiec w rejonie nizinnym” (1995-1998, wykonawca),
 • projekt celowy KBN nr 242/c. s 3-5/94: „Opracowanie metody doskonalenia owiec linii i ras mięsnych na podstawie potomstwa” (1994-1996, główny wykonawca),
 •  grant KBN nr 5.5385 91 02: „Genetyczne doskonalenie owiec syntetycznych plennych i mięsnych linii” (1992-1994, wykonawca),
 • program resortowy RPBR II. 21. „Wytworzenie syntetycznych plennych i mięsnych linii owiec o wełnie krzyżówkowej” (1985-1990, wykonawca).

 Patent

 • Ślósarz P., Stanisz M., Lisiak D. (2015). Sposób pozyskiwania obrazów anatomicznych przekrojów mięśni. Urząd Patentowy RP, 18 listopada 2015r., numer P.399224.

Publikacje

Rozprawa doktorska: Ślósarz P. (1993): „Wartość użytkowa owiec z linii syntetycznej wytwarzanej z udziałem rasy Dorset” (maszynopis, AR w Poznaniu),

Rozprawa habilitacyjna: Ślósarz P. (2004): Ultrasonograficzne pomiary umięśnienia i otłuszczenia w ocenie wartości hodowlanej jagniąt białogłowej owcy mięsnej. Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk. 347. 

Oryginalne prace twórcze - w recenzowanych czasopismach naukowych:

 1. Stanisz M., Skorupski M., Ślósarz P., M. Bykowska-Maciejewska, J. Składanowska-Baryza, Stańczak Ł., M. Krokowska-Paluszak, A. Ludwiczak (2019): The seasonal variation in the quality of venison from wild fallow deer (Dama dama) - A pilot study. Meat Science, 150: 56-64.
 2. Bykowska M., Stanisz M., Ludwiczak A., Składanowska-Baryza J., Ślósarz P. (2018): Quality of meat from three muscles of farmed fallow deer (Dama dama). Animal Production Science, 58 (2): 376-384.
 3. Bykowska M., Stanisz M., Ludwiczak A., Składanowska J. Ślósarz P. (2018): The effect of muscle, time post-mortem and sex on the quality of meat from fallow deer (Dama dama) farmed in Poland. Small Ruminant Research, 160: 12-18.
 4. Fojud A., Boniecki P., Zaborowicz M., Ślósarz P., Stanisz M., Strzeliński P. Konieczny A. (2018): Project of a computer system suporting extraction of the characteristic of pork half-carcases. J. Res. Appl.Agric. Eng., 62 (3): 87-92.
 5. Ludwiczak A., Stanisz M., Bykowska M., Składanowska J., Ślósarz P. (2017): Effect of storage on quality traits of the semimembranosus muscle of farmed fallow deer (Dama dama) bucks and does. Animal Science Journal, 88 (8): 1149-1155.
 6. Ludwiczak A., Stanisz M., Lisiak D. Janiszewski P., Bykowska M., Składanowska J. Ślósarz P. (2017): Novel ultrasound approach for measuring marbling in pork. Meat Science. 131: 176-182.
 7. Przybylak A., Boniecki P., Koszela K., Ludwiczak A., Zaborowicz M., Lisiak D., Stanisz M., Ślósarz P. (2016): Estimation of intramuscular level of marbling among Whiteheaded Mutton Sheep. Journal of Food Engineering, 168: 199-204.
 8. Stanisz M., Ludwiczak A., Buda P., Pietrzak M., Bykowska M., Kryza A., Ślósarz P. (2015): The Effect of Sex on the Dressing Percentage, Carcass, and Organ Quality in the Fallow Deer (Dama dama), Annals of Animal Science, DOI: 10.1515/aoas-2015-0045.
 9. Ludwiczak A., Bykowska M., Stanisz M., Ślósarz P. (2015): Students’ sensory assessment of lamb meat taking into account selected consumer considerations. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11 (2): 103-112. (Scientific Annals of Polish Society of Animal Production 11 (2): 103-112.
 10. Stanisz M., Ludwiczak A., Pietrzak M., Ślósarz P. (2015): The quality of meat and edible by-products from kids with different inheritance of Boer goat. Small Ruminant Research, 125: 81-87.
 11. Dobek A., Steppa R., Moliński K., Ślósarz P. (2013): Use of entropy in the analysis of nominal traits in sheep. Journal of Applied Genetics, 54 (1): 97-102.
 12. Pilarski K., Boniecki P., Ślósarz P., Dach J., Boniecka-Piekarska H., Koszela K. (2012): Classification of chosen orchard pests using the self-organizing feature maps neural network. African Journal of Agricultural Research, 7 (47): 6357-6362.
 13. Bielińska-Nowak S., Wójtowski J., Ślósarz P., Markiewicz-Kęszycka M. (2012): Budowa morfologiczna sutka owiec a jakość mikrobiologiczna ich mleka. Nauka Przyroda Technologie, 6 (4), #67.
 14. Bielińska-Nowak S., Wójtowski J., Ślósarz P., Markiewicz-Kęszycka M. (2012): Budowa morfologiczna sutka owiec a poziom wydajności ich mleka. Nauka Przyroda Technologie, 6 (4), #68.
 15. Stanisz M., Ślósarz P., Steppa R. (2012): Post-slaughter carcass evaluation in whiteheaded mutton sheep according to the EUROP classification. African Journal of Biotechnology, 11 (75): 14017-14024.
 16. Nowak W., Mikuła R., Zachwieja A., Paczyńska K., Pecka E., Drzazga K., Ślósarz P. (2012): The impact of cow nutrition in the dry period on colostrum quality and immune status of calves. Polish Journal of Veterinary Sciences, 15 (1): 77-82.
 17. Ślósarz P., Stanisz M. Boniecki P., Przybylak A., Lisiak D., Ludwiczak A. (2011): Artificial neural network analysis of ultrasound image for the estimation of intramuscular fat content in lamb muscle. African Journal of Biotechnology, 10 (55): 11792-11796.
 18. Wolc A., Barczak E., Wójtowski J., Ślósarz P., Szwaczkowski T. (2011): Genetic parameters of body weight in sheep estimated via random regression and multi-trait animal models. Small Ruminant Research, 100: 15-18.
 19. Przybylak A., Ślósarz P., Boniecki  P., Lisiak D., Stanisz M. Ludwiczak A. (2011): Noninvasive estimation of marbling in lamb's carcasses. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 56 (1): 114-117. 
 20. Ślósarz P., Wójtowski J., Bielińska S., Frąckowiak A., Ludwiczak A., Krzyżewski J., Bagnicka E., Strzałkowska N. (2010): Machine induced changes of caprine teats diagnosed by ultrasonography. African Journal of Biotechnology, 9 (50): 8698-8703.
 21. Stanisz M., Ślósarz P., Gut A. (2009): Slaughter value and meat quality of goat kids with various share of Boer blood. Animal Science Papers and Reports, 27 (3): 189-197.
 22. Barczak E., Wolc A., Wójtowski J., Ślósarz P., Szwaczkowski T. (2009): Inbreeding and inbreeding depresion on body weight in sheep. Journal of Animal and Feed Sciences, 18 (1): 42-50.
 23. Przybylak A., Boniecki P., Ślósarz P., Kozłowski R.J. (2008): Neuronowa analiza zdjęć ultrasonograficznych w procesie identyfikacji poziomu zawartości tłuszczu – badania wstępne. Inżynieria Rolnicza, 6 (104): 159-165.
 24. Gut A., Wójtowski J., Stanisz M., Ślósarz P. (2008): Dairy performance of new Polish milk sheep. Annals of Animal Science, 8 (4): 411-415.
 25. Przybylak A., Boniecki P., Kozłowski R. J., Ślósarz P. (2008): Neuronowa identyfikacja poziomu zawartości tłuszczu w tkance mięśniowej owiec. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 53 (2): 76-78.
 26. Gut A., Wójtowski J., Ślósarz P., Pietrzak J. (2008): Hodowla zachowawcza merynosa polskiego w starym typie. Rocz. Nauk. Zoot., 35 (1): 19-23.
 27. Ślósarz P., Frankowska A., Dobrzyński S., Frąckowiak A. (2007): Effectiveness of early pregnancy diagnostics in sheep depending on ultrasound examination method applied. EJPAU, 10(2), #20.
 28. Steppa R., Ślósarz P., Strojna A., Stanisz M. (2007): Transferrin genotypes as genetic markers of lifetime prolificacy of ewes in a flock of prolific sheep 09. Annales UMCS, Sec. EE, 25 (1): 55-62.
 29. Stanisz M., Pietrzak M., Ślósarz P., Steppa R. (2007): Acidity and electrical conductivity of selected muscles in lamb carcasses. Annales UMCS, Sec. EE, 25 (1): 1-6.  
 30. Wójtowski J., Ślósarz P., Bielińska S., Nowicki S., Gut A., Danków R. (2006): Ultrasound image of morphological changes of teat end in sheep caused by machine milking. Archiv für Tierzucht, 49 (S): 231-237.
 31. Wójtowski J., Ślósarz P., Junkuszew A., Milerski M., Szymanowska A., Szymanowski M. (2006): Application of ultrasound technique for cistern size measurement in dairy goats. Archiv für Tierzucht, 49 (4): 382-388. 
 32. Ślósarz P., Stanisz M., Gut A., Łyczyński A., Pietrzak M., Frankowska A. (2005): Assessment of marbling in lamb meat on the basis of digital ultrasound image analysis. Annals of Animal Science, 2 (S): 193-196.
 33. Stanisz M., Pietrzak M., Gut A., Ślósarz P. (2005): Evaluation of meat quality of crossbred male kids reared to 20 kg body weight. Annals of Animal Science, 2 (S): 177-180.
 34. Łyczyński A., Pospiech E., Rzosińska E., Czyżak-Runowska G., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E., Ślósarz P. (2005): Correlations between electrical conductivity and quality parameters of pork meat. Annals of Animal Science, 2 (S): 99-102.
 35. Łyczyński A., Pospiech E., Czyżak-Runowska G., Rzosińska E., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E., Ślósarz P. (2005): Comparison of different types of pork meat quality. Annals of Animal Science, 2 (S): 95-98. 
 36. Stanisz M., Gut A., Ślósarz P. (2004): The effect of lambs’ age on their slaughter value. Pr. Komis. Nauk Rol. Leś. PTPN, 97: 371-377. 
 37. Ślósarz P., Gut A., Łyczyński A., Buczyński J.T., Stanisz M., Pospiech E., Pietrzak M., Rzosińska E., Czyżak-Runowska G. (2004): The application of computer image analysis of the cross-section of longissimus dorsi muscle in pigs to estimate intramuscular fat content. Anim. Sci. Pap. Rep., 22 (S3):  259-265. 
 38. Gut A., Buczyński J.T., Luciński P., Ślósarz P., Stanisz M. (2004): The accuracy of ultrasound measurements of backfat thickness and longissimus dorsi muscle in pigs. Anim. Sci. Pap. Rep., 22 (S3): 251-257.
 39. Górecki M.T., Ślósarz P., Rogozińska E., Rodziejczak A. (2004): Wstępne wyniki badań nad ustalaniem się przodowania płodów owczych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 72 (3), 33-36.
 40. Stanisz M., Ślósarz P., Gut A. (2004): The live ultrasound measurements to assess slaughter value of meat-type male kids. Anim. Sci. Pap. Rep., 22 (4): 687-693.
 41. Ślósarz P., Stanisz M., Pietrzak M., Gut A., Łyczyński A. Steppa R. (2004): The use of computer image analysis for evaluation of selected meat quality indices in lambs. Archiv für Tierzucht, 47(S): 169-174. 
 42. Stanisz M., Gut A., Ślósarz P. (2003): Meat performance of crossbreds of milk sheep with rams from two mutton breeds. Pr. Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 95: 343-350.
 43. Ślósarz P., Stanisz M., Gut A. (2003): Usability of ultrasonic measurements taken longitudinal to the spine in the assessment of tissue composition of lamb carcasses. Annales UMCS, Sec. EE, 21 (1): 121-127.
 44. Ślósarz P., Frankowska A., Miś M. (2003): Transrectal ultrasonography in diagnosing the ovulation rate in sheep. Anim. Sci. Pap. Rep., 21 (3): 183-189. 
 45. Wójtowski J., Ślósarz P., Malecha W., Danków R. (2002): Ultrasonograficzne pomiary zatoki mlekonośnej wymienia kóz podczas laktacji. Medycyna Wet., 58 (12): 977-980.
 46. Ślósarz P., Wójtowski J., Gut A., Jelińska M., Gize M. (2002): Wstępne wyniki zastosowania techniki USG do oceny wydajności mlecznej owiec. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 63: 113-118.
 47. Gut A., Ślósarz P., Turczynowski Ł. (2002): Analiza efektów uszlachetniającego krzyżowania merynosa polskiego i owcy wielkopolskiej z owcą romanowską. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 63: 11-18. 
 48. Stanisz M., Ślósarz P., Gut A. (2002): Live testing of meat performance of lambs coming from the crossing of the prolific wielkopolska ewes with rams of mutton breeds. Pr. Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 93: 207-212.
 49. Gut A., Ślósarz P. (2002): Próba zwiększenia efektów produkcji owczarskiej na słabych gruntach. Annales UMCS, vol.20, Sec. EE: 181-185.
 50. Pietrzak M., Stanisz M., Ślósarz P. (2001): Interdependencies between selected meat quality traits of slaughter lambs. Pol. J. Food Nutr. Sci., 10/51 No 3 (S): 222-224. 
 51. Stanisz M., Gut A., Ślósarz P. (2001): Meat performance testing of live lambs coming from three synthetic lines and their crosses. Pr. Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 91: 255-260.
 52. Wójtowski J., Danków R., Gut A., Pikul J., Ślósarz P., Stanisz M., Steppa R (2001): Fettsaurenzusammensetzung und Cholesteringehalt im Schaf- und Ziegenmilchfett im Laufe der Laktation. Arch. Tierz., 44 (S): 299-308.
 53. Ślósarz P., Gut A., Stanisz M., Steppa R., Wójtowski J., Danków R. (2001): Assessment of intramuscular fat content in the longissimus dorsi muscle in live lambs on the basis of ultrasound image. Arch. Tierz., 44 (S): 344-350.
 54. Ślósarz P., Stanisz M., Gut A. (2001): Application of real-time (B-mode) ultrasonography for assessing the longissimus dorsi intramuscular fat content in live lambs. Anim. Sci. Pap. Rep., 19 (1): 51-56.
 55. Wójtowski J., Gut A., Ślósarz P., Moliński K. (2001): A comparison of alternatives of milk recording schemes for dairy sheep. Arch. Tierz., 44 (3): 297-303.
 56. Gut A., Ślósarz P., Szwaczkowski T. (2001): Genetic trends of some performance traits in Whiteheaded Mutton sheep. Czech. J. Anim. Sci., 46 (8): 363-369.
 57. Stanisz M., Gut A., Ślósarz P., Pietrzak M. (2001): Jakość tuszy jagniąt z towarowego krzyżowania maciorek plennej linii 09. Rocz. Nauk. Zoot., 11 (S): 201-207.
 58. Stanisz M., Gut A., Ślósarz P., Pietrzak M. (2000): Wartość rzeźna i jakość mięsa jagniąt po matkach plennej owcy wielkopolskiej i trykach ras mięsnych. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 399: 305-312.
 59. Stanisz M., Gut A., Ślósarz P., Paulik K. (2000): Wpływ diallelowego krzyżowania owiec 4 linii na jakość tuszy. Rocz. Nauk. Zoot., 5 (S): 178-182.
 60. Ślósarz P., Gut A. (1999): Indeks selekcyjny dla jagniąt typu mięsnego. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 46: 47-54.
 61. Ślósarz P., Stanisz M., Gut A. (1999): Przydatność przyżyciowych pomiarów USG do oceny wartości rzeźnej jagniąt mięsnego typu użytkowego. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 46: 27-35.
 62. Ślósarz P., Pietrzak M., Stanisz M. (1999): Wartość rzeźna i jakość mięsa jagniąt trzech syntetycznych linii ojcowskich. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 43: 331-338.
 63. Steppa R., Ślósarz P. (1999): Plenność owiec linii matecznej 05 w zależności od typu transferyny i hemoglobiny. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 43: 323-329.
 64. Gut A., Stanisz M., Ślósarz P. (1999): Użytkowość wełnista mieszańców owcy wielkopolskiej po trykach F1 merynos x owca romanowska. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 43: 95-101.
 65. Ślósarz P., Steppa R., Gądek A. (1999): Próba wykorzystania ultrasonografii transrektalnej do wczesnej diagnostyki ciąży u owiec. Medycyna Wet., 55 (10): 686-688.
 66. Steppa R., Ślósarz P. (1999): A note on the relationship between the polymorphic forms of transferrin and haemoglobin and chosen reproduction traits in sheep of Polish synthetic high-prolificacy dam line 09. Anim. Sci. Pap.Rep. 17 (3): 137-143.
 67. Ślósarz P., Gut A., Stanisz M. (1998): Użytkowość mięsna jagniąt pochodzących z krzyżowania uszlachetniającego owcy wielkopolskiej trykami merynos polski x owca romanowska. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 37: 123-127.
 68. Stanisz M., Ślósarz P. (1998): Stopień owulacji i wskaźniki rozrodu maciorek plennej linii owcy wielkopolskiej. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 37: 73-79.
 69. Gut A., Stanisz M., Ślósarz P. (1998): Przyżyciowa ocena użytkowości mięsnej jagniąt dwóch syntetycznych linii. Pr. Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN,  85: 205-212.
 70. Ślósarz P., Stanisz M., Kozal E., (1998): Wpływ wieku uboju jagniąt typu mięsnego na jakość tuszy. Pr. Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 85: 183-189.
 71. Gut A., Wójtowski J., Ślósarz P. (1997): Efektywność mlecznego użytkowania owiec na nizinach na przykładzie fermy Złotniki.  Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 34: 29-35.
 72. Ślósarz P., Stanisz M. (1997): Stopień owulacji jako wskaźnik plenności owiec syntetycznej linii matecznej.  Pr. Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 83: 201-206.
 73. Ślósarz P. (1996): Wartość użytkowa owiec syntetycznej linii uniwersalnej w typie owcy Dorset.  Rocz. AR Poznań,  289: 175-184.
 74. Ślósarz P., Szulc K., Helfojer J. (1995): Ocena dokładności przyżyciowych pomiarów USG jako wskaźnika jakości tuszy jagniąt.   Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 22: 17-22.
 75. Gut A., Ślósarz P. (1995): Geneza, metoda wytworzenia i selekcji polskiego suffolka - syntetycznej linii ojcowskiej.   Rocz. AR Poznań, 272: 67-76.
 76. Gut A., Ślósarz P. (1994): Współzależności między przyżyciowymi wskaźnikami użytkowości rzeźnej jagniąt.   Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 13: 167-172.
 77. Ślósarz P., Gut A. (1994): Wpływ genotypu i masy ciała maciorek przed stanówką na poziom owulacji i wielkość miotu u owiec syntetycznych linii matecznych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 13: 125-130.
 78. Ślósarz P. (1993): Użytkowość mięsna tryczków pochodzących z krzyżowania owcy wielkopolskiej z trykami Dorset Horn.  Pr. Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 75: 189-194.
 79. Skrzypek R., Jarmuż W., Ślósarz P. (1992): Changes of body weight and blood diagnostic parameters in dairy calves of different genotypes. Genetica Polonica, 32 (4): 301-307.
 80. Śliwa Z.,  Ślósarz P. (1992): Wartość użytkowa owiec z syntetycznej linii mięsnej w typie Berrichon du Cher.   Pr. Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 73: 101-107.
 81. Ślósarz P. (1991): Produkcyjność maciorek mieszańców po trykach Dorset Horn.        Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 4: 307-312.
 82. Gut A., Ślósarz P. (1991): Użytkowość mięsna tryczków 2 syntetycznych linii, owcy wielkopolskiej i 3 grup mieszańców.  Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 4: 295-300.
 83. Gut A., Śliwa Z., Ślósarz P. (1991): Użytkowość maciorek syntetycznej plennej linii wytwarzanej z udziałem owcy fińskiej.  Pr. Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 71: 45-50.
 84. Gut A., Ślósarz P. (1990): Użytkowość wełnista maciorek z syntetycznej białogłowej linii mięsnej.   Pr. Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 69: 27-31.
 85. Ślósarz P., Grajczak L. (1989): Użytkowość mięsna tryczków pochodzących z krzyżowania merynosa polskiego z trykami rasy Dorset Horn. Przeg. Nauk. Lit. Zoot., 35 (III): 176-180.
 86. Gut A., Śliwa Z., Ślósarz P. (1989): Wzrost jagniąt z mięsnej linii w zależności od genetycznego udziału rasy Suffolk.  Pr. Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 67: 59-64.
 87. Śliwa Z., Ślósarz P. (1988): Masa ciała i wartość rzeźna jagniąt z dwóch mięsnych linii owiec.   Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 352: 51-56.
 88. Kozal E., Ślósarz P.(1986): Wyniki tuczu jagniąt po trykach ras mięsnych i maciorkach merynosa polskiego. Pr. Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 61: 111-114.

Oryginalne prace twórcze  - w materiałach konferencyjnych:

 1. Zaborowicz M., Lisiak D., Koszela K., Boniecki P., Kujawa S., Mueller W., Gierz Ł., Przybył K., Ślósarz P. (2019): Application of neural modelling methods in the evaluation of the quality of pork half-carcasses", Proc. SPIE 11179, Eleventh International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2019), 1117940 (14 August 2019); https://doi.org/10.1117/12.2539781
 2. Boniecki P., Piekarska-Boniecka H., Przybył K., Gierz Ł., Koszela K., Zaborowicz M., Lisiak D., Ślósarz P., Przybył J. (2018): Unsupervised neural classification of six chosen apple pests using Learned Vector Quantization algorithm. Tenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2018), 11-14 May 2018, Shanghai, China. Proceedings SPIE, vol. 10806, pt.1. ISSN 0277-786X. https://doi.org/10.1117/12.2503105
 3. Zaborowicz M., Foujd A., Boniecki P., Przybył K., Gierz Ł., Koszela K., Ślósarz P., Lisiak D., Przybył J. (2018): Methodology of data processing in the process of neural image analysis of pork half carcasses. Tenth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2018), 11-14 May 2018, Shanghai, China. Proceedings SPIE, vol. 10806, pt.1. ISSN 0277-786X. https://doi.org/10.1117/12.2503017
 4. Ludwiczak A., Stanisz M., Lisiak D., Bykowska M., Składanowska J., Ślósarz P. (2016): Novel approach to usg measurements on the longissimus muscle of pig carcasses. 62nd International Congress of Meat Science and Technology, 14-19th August 2016, Bangkok, Thailand, session P04-17.
 5. Janiszewski P., Lisiak D., Ślósarz P., Borzuta K., Grześkowiak E., Lisiak B., Szymański P., Ślósarz R., Powałowski K., Samardakiewicz Ł. (2016): Attempt to enhance EUROP system for pig carcasses classification with information about the quality of meat.  62nd International Congress of Meat Science and Technology, 14-19th August 2016, Bangkok, Thailand, session P04-41.
 6. Ludwiczak A., Stanisz M., Lisiak D., Przybylak A., Boniecki P., Koszela K., Zaborowicz M., Wojcieszak D., Przybył J., Bykowska M., Kozłowski R.J., Ślósarz P. (2016): A computer method to analyse the impact of ultrasound frequency on the brightness of USG images of muscle cross-sections. Proc. SPIE  10033, 8th International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2016), 1003335 (August 29, 2016);   doi: 10.1117/12.2248338.
 7. Przybylak A., Ślósarz P., Boniecki P., Koszela K., Zaborowicz M., Przybył K., Wojcieszak D., Szulc R., Ludwiczak A., Górna K. (2015): Marbling classification of lambs carcasses with the artificial neural image analysis. 7th International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2015), 9-10.04.2015, Los Angeles, California, United States. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, ISSN 0277-786X; vol. 9631, DOI: 10.1117/12.2197027.
 8. Ludwiczak A., Ślósarz P., Lisiak D., Przybylak A., Boniecki P., Stanisz M., Koszela K., Zaborowicz M., Przybył K., Wojcieszak D., Janczak D., Bykowska M. (2015): Different methods of image segmentation in the process of meat marbling evaluation. 7th International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2015), 9-10.04.2015, Los Angeles, California, United States. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, ISSN 0277-786X; vol. 9631, DOI: 10.1117/12.2197071.
 9. Boniecki P., Nowakowski K., Dach J., Pilarski K., Ślósarz P. (2012): Neural image analysis for estimating aerobic and anaerobic decomposition of organic matter based on the example of straw decomposition. 4th International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2012), 7-8.04.2012, Kuala Lumpur, Malaysia, paper 47 (8334-163): 1-5. DOI: 10.1117/12.954165, ISBN: 9780819489913.
 10. Lisiak D., Ślósarz P., Florczyk M., Borzuta K., Powałowski K. (2010): Development of marbling estimation method for pork using a Fat-O-Meater device. 56th International Congress of Meat Science and Technology, 15-20.08.2010, Jeju Korea, Session D(73): 1-4.
 11. Bielińska S., Ślósarz P., Wójtowski J., Gut A., Nowicki S., Frąckowiak A. (2007): Machine-induced changes of caprine teats diagnosed by ultrasonography. Internationales Symposium “Perspektiven der Shaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa”, 4-6.10.2007, Iden, Deutschland, DGfZ-Schriftenreihe, 47: 322-327.
 12. Ślósarz P., Boniecki P., Stanisz M., Gut A., Przybylak A. (2007): Estimating intramuscular fat content in live lamb muscle using artificial neural networks analysis of   ultrasound image. Internationales Symposium “Perspektiven der Shaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa”, 4-6.10.2007, Iden, Deutschland, DGfZ-Schriftenreihe, 47: 246-251.
 13. Milerski M., Junkuszew A., Ślósarz P., Wójtowski J. (2005): Využití ultrazvukové techniky pro stanovení rozmĕrǔ cisteren vemen u dojných koz (The use of ultrasonography for determination of cistern size in dairy goats). International Conference „Milk Day 2005“, Prague, Czech Republic: 39-40.
 14. Borys B., Ślósarz P. (2003): A note on the opinions of farmers from lowland regions of Poland concerning factors affecting the operation of their family farms on the threshold of accession to the EU. In: Livestock Farming Systems in Central and Eastern Europe, Editors: A. Gibon, S. Mihina., EAAP Technical Series, 3: 215-221.
 15. Gut A., Ślósarz P., Drożdż A., Borys B., Wójtowski J. (2003): A characteristic of livestock farms with development potential in the lowland and mountainous regions of Poland. In: Livestock Farming Systems in Central and Eastern Europe, Editors: A. Gibon, S. Mihina., EAAP Technical Series, 3: 105-118.
 16. Jackowiak H., Godynicki Sz., Steppa R., Ślósarz P. (2003): Three-dimensional organization of the connective tissue of the gastric mucosa in the sheep. International Symposium "2nd Morphological Days", České Budějovice, Czech Republic: 15-19.
 17. Gut A., Wójtowski J., Ślósarz P., Strabel T. (1999): Elaboration of a sheep milk recording method in the region of Lowland Poland. Wageningen Pers. EAAP Publication No 95: 438-440.
 18. Wójtowski J., Gut A., Ślósarz P., Danków R. (1999): Milchnutzung der Schafe in Niederungsgebieten Polens – Ergebnisse eines Forschungsmodellvorhabens.
  II VDL Tagung: „Forschung im Schafsektor”, Halle an der Saale. Pauselius Verlag Leipzig: 144-151.
 19. Ślósarz P., Gut A., Kozal E., Stanisz M. (1997): Ocena dokładności przyżyciowych wskaźników jakości tuszy jagniąt. W: Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi. Instytut Zootechniki, Kraków: 73-78.
 20. Kozal E., Gut A., Ślósarz P. (1997): Wyniki badań nad cechami rozrodu i odchowu jagniąt. I Owczarska Szkoła Wiosenna, Zakopane, s. 84-90.
 21. Gut A., Kozal E., Ślósarz P. (1995): Znaczenie syntetycznych linii w programach hodowli owiec w kraju.  W: Znaczenie syntetycznych linii owiec w krajowych programach hodowlanych. Red. E. Kozal. Wyd. AR Poznań: 9-16.
 22. Wójtowski J., Ślósarz P., Gut A., Stanisz M. (1994): Genetische Parameter der in vivo erfaßten Schlachtkörpermerkmale der Lämmer aus väterlicher Fleischschaflinie im Berrichonne du Cher - Typ.  W: 2. Symposium des Institutes für Tierzucht und Tierhaltung mit Tierklinik. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: 174-180.

Podręczniki, monografie:

 1. Ślósarz P., Wójtowski J. (2013): Rozdział VI: Rozród. W: Hodowla, chów i użytkowanie kóz. Podręcznik akademicki – red. J. Wójtowski, (Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), str. 63-91.
 2. Mihina S., Huba J., Peters K.J., Edwards S.A., Sorensen J.T., Gibon A., Jemeljanovs A., Juskiene V., Szabo F., Ślósarz P., Todorov N. (2007): Development of production systems in Europe. In: Animal production and animal science worldwide, WAAP Book of the year 2006, a review on developments and research in livestock systems.  (Editors: Rosati A., Tewolde A., Mosconi C.), Wageningen Academic Publishers, 25-34. (całość książki tj. 370 stron, 30 opracowań, 75 autorów).
 3. Gut A., Ślósarz P. (2004): Trwałe użytki zielone w gospodarstwach owczarskich Wielkopolski. W: Miejsce wypasu i gospodarki owczarskiej w koncepcji rozwoju zrównoważonego Red. Z. Mirek, M. Nowak, Wyd. Inst. Botaniki, PAN w Krakowie, 47-51. (całość monografii tj. 145 stron, 19 opracowań, 30 autorów).
 4. Gut A., Ślósarz P. (1995): Organizacja produkcji jagniąt rzeźnych. W: Intensywna produkcja jagniąt. Red. R. Rzepecki. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa: 107-120. (całość podręcznika 185 stron, 13 rozdziałów, 21 autorów)

Prace projektowe

 1. Współudział w wyhodowaniu 2 ras owiec, zarejestrowanych w 1999 roku (białogłowej owcy mięsnej oraz czarnogłowej owcy mięsnej),
 2. Współudział w wyhodowaniu 5 uznanych, z prawem wpisu do ksiąg zwierząt zarodowych, linii syntetycznych owiec (linii ojcowskiej w typie berrichhone, linii uniwersalnej w typie owcy Dorset, 3 linii matecznych: dwóch linii plenno-wełnistych oraz linii plennej).

Zgłoszenia patentowe

 1. Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego RP, nr P.399223: Ultradźwiękowy sposób szacowania marmurkowatości mięśni udźca zwierząt rzeźnych. Autorzy: Ślósarz P., Stanisz M., Boniecki P., Lisiak D., Powałowski K., rok 2012.
 2. Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego RP, nr P.399224: Sposób pozyskiwania obrazów anatomicznych przekrojów mięśni. Autorzy: Ślósarz P., Stanisz M., Lisiak D., rok 2012.
 3. Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego RP, nr P.399231: Sposób szacowania marmurkowatości mięsa metodą optyczno-igłową. Autorzy: Lisiak D., Borzuta K., Janiszewski P., Magda F., Lisiak B., Grześkowiak E., Ślósarz P., rok 2012.