Copyright 2021 - Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców
Rok 2020 - wykaz prac opublikowanych w czasopismach JCR - lista A plik do pobrania
Rok 2019 - wykaz prac opublikowanych w czasopismach JCR - lista A plik do pobrania
Rok 2018 - wykaz prac opublikowanych w czasopismach JCR - lista A plik do pobrania
Rok 2017 - wykaz prac opublikowanych w czasopismach JCR - lista A plik do pobrania
Rok 2016 - wykaz prac opublikowanych w czasopismach JCR - lista A plik do pobrania
Rok 2015 - wykaz prac opublikowanych w czasopismach JCR - lista A plik do pobrania
Rok 2014 - wykaz prac opublikowanych w czasopismach JCR - lista A plik do pobrania
Rok 2013 - wykaz prac opublikowanych w czasopismach JCR - lista A plik do pobrania