Copyright 2021 - Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców

Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, w obecnej formie organizacyjnej, została powołana przez J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dniem 1 października 2015r., poprzez połączenie w jednolitą strukturę: Katedry Hodowli Bydła i Produkcji Mleka, Katedry Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej, Katedry Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych oraz Zakładu Drobiarstwa. Wcześniej, w roku 2006 połączono ówczesną Katedrę Hodowli Owiec i Kóz z Katedrą Hodowli Zwierząt Futerkowych, a następnie w roku 2009 dołączono Katedrę Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, tworząc w ten sposób, funkcjonującą do roku 2015, Katedrę Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych.

W Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców jest zatrudnionych obecnie 23 pracowników, w tym m.in. 5 profesorów tytularnych, 5 doktorów habilitowanych, 6 nauczycieli akademickich ze stopniem doktora, 1 nauczyciel ze stopniem magistra oraz 6 pracowników inżynieryjno-technicznych. Profil naukowo-badawczy i dydaktyczny Katedry obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących chowu, hodowli i użytkowania głównych gatunków zwierząt gospodarskich (bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, zwierząt futerkowych i drobiu) w kontekście ich dobrostanu oraz pozyskiwania wysokiej jakości produktów (mięsa, mleka, jaj, okrywy włosowej) o walorach prozdrowotnych. Historycznie ważnym osiągnięciem Katedry jest m.in. wyhodowanie owcy wielkopolskiej, dwóch syntetycznych mięsnych ras owiec (białogłowej owcy mięsnej i czarnogłowej owcy mięsnej) oraz dwóch ras świń (złotnickiej białej i złotnickiej pstrej). Katedra prowadzi księgi hodowlane dla obu ras świń złotnickich.

Aktualnie rozbudowywana siedziba Katedry mieści się w Złotnikach, w sąsiedztwie gospodarstwa doświadczalnego Uczelni, utrzymującego m.in. trzodę chlewną, owce, kozy oraz króliki. Sprzyja to prowadzeniu badań oraz zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym, w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami.

 Szczegółowe informacje w przygotowaniu.