Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: "Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich"Abstract

W dniach 17-19 września 2008 roku w Międzyzdrojach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich‖. Konferencja została zorganizowana przez Akademię Rolniczą w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Szczecinie. Na konferencję zostało nadesłanych 67 referatów, z czego 10 wygłoszono na obradach plenarnych. Otwarcia Kongresu dokonał prof. dr hab. Lech Pałasz, który następnie przewodniczył pierwszej części obrad plenarnych. 

Keywords

Human capital; Rural areas; Scientific conference


Published : 2009-12-31


Kalinowski, S., Kołodziejczak, M., & Kołodziejczak, W. (2009). Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: "Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich". Journal of Agribusiness and Rural Development, 11(1), 213-216. Retrieved from https://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/899

Sławomir Kalinowski  kali-nowski@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Małgorzata Kołodziejczak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Włodzimierz Kołodziejczak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>