Regionaldifferenzierung der Landwirtschaftseffektivität in der Europäischen UnionAbstract

Es wird ein Vergleich von Wert der Bruttowertschöpfung und Produktivität in der Landwirtschaft, zwischen den Ländern, die zu EU gehören, gemacht. Es wird bestätigt, dass Produktivitätsanalyse der Produktionsfaktorennutzung und ihren Aufwände zum Nachteil der polnischen Landwirtschaft fällt.

Keywords

Regional diversity; Value added; Effectiveness; Production factors

Europäische Kommission. 2001. Eurostat.

Europäische Kommission. 2004. Eurostat.

Kaczmarek T., 2001. Reforma terytorialno-administracyjna Polski - porównanie z krajami Unii Europejskiej. In: Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski. Hrsg. T. Czyż. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 197, 131-155.

Kowalski A., 1998. Czynniki produkcji w agrobiznesie. In: Encyklopedia agrobiznesu. Hrsg. A. Woś. Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa, 108-114.

Michna W., 2001. Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja. Stud. Monogr. Inst. Ekon. Gosp. Żywn. 104.

Mierosławska A., 2000. Terytorialne Jednostki Statystyczne (NTS) (działania dostosowawcze Polski). Kom. Rap. Eksp. 467, IERiGŻ, Warszawa.

Mierosławska A., Lidke D., 2001. Regionalne dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. IERiGŻ, Warszawa.

Mierosławska A., Rokicka W., Jakubowska J., 1998. Podział Polski na regiony i strategia wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Kom. Rap. Eksp. 423, IERiGŻ, Warszawa.

Poczta W., 1999. Zróżnicowanie regionalne produktywności pracy i ziemi w rolnictwie polskim na tle rolnictwa Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA 1, 2.

Produkt krajowy brutto rachunki regionalne 2004 roku. 2006. GUS, Katowice.

Rocznik statystyczny RP 2005. 2005. GUS, Warszawa.

Rudnicki M., 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Zagadnienia prawno-finansowe. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

Szlachta J., 1997. Polityka rozwoju regionalnego Polski jako element integracji europejskiej. In: Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej. Mater. Konf., Warszawa.

Woś A., 2002. Przestrzeń ekonomiczna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.

Published : 2008-12-31


Poczta, W., & Kołodziejczak, M. (2008). Regionaldifferenzierung der Landwirtschaftseffektivität in der Europäischen Union. Journal of Agribusiness and Rural Development, 7(1), 109-121. Retrieved from https://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/855

Walenty Poczta  poczta@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Małgorzata Kołodziejczak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>