The Use of Services on Farms in Poland (Based On The FADN Data)


Abstract

The aim of the paper was to assess the changes in level and structure of services on farms in Poland. The study was based on unpublished statistics, which were collected and processed with the Farm Accountancy Data Network (FADN). The research covered services according to the regions and classes of economic size in 2004-2012. In all the regions under investigation there was an increase in the value of services purchased by farms. The highest value reached services for crop production, and then services for animal production and transport services. An increase in value and share of services for operating activities was observed. The following dependence was noticeable - the larger the farm was, the greater the share of veterinary services in the structure of total services was and the lesser the shares of crop production and transport services were. 

Keywords

Arable farm; Services; Farm Accountancy Data Network (FADN)

Goraj, L., Bocian, M., Czarnota, P., Olewnik, E., Osuch, D., Smolik, A. (2009). Instrukcja kodowania oraz wykazy kodów. Wersja 2010, Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Kołodziejczak, M. (2015). Korzystanie z usług w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W: A. Czyżewski, B. Klepacki (Eds.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. IX Kongres Ekonomistów Polskich (p. 459-470). Warszawa: Wyd. PTE.

FADN (2014). Niepublikowane dane statystyczne zebrane i przetworzone w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych w UE - Farm Accountancy Data Network (FADN). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Radwan, A. (2010). Usługi produkcyjne w gospodarstwach rodzinnych - analiza czasowoprzestrzenna. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich (No. 10). Kraków: PAN, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.

Tomczak, F. (1981). Obsługa produkcyjna rolnictwa. Warszawa: PWRiL.

Wojciechowska, B. (1979). Usługi produkcyjne w procesie rekonstrukcji rolnictwa polskiego. Poznań: PWRiL.
Download

Published : 2015-12-31


Kołodziejczak, M. (2015). The Use of Services on Farms in Poland (Based On The FADN Data). Journal of Agribusiness and Rural Development, 38(4), 725-736. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.77

Małgorzata Kołodziejczak  malgorzata.kolodziejczak@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)