The Impact of the Global Economic Crisis Tourism in Poland and in Selected Countries


Abstract

The article aims to present the influence of the 2008/2009 world economic crisis on tourism in Poland, the European Union and worldwide. It started from the collapse of the real estate market, which was preceded by several years of irrational increase in its prices. The consequences were also of great importance for business operations in the tourism sector, both on the supply and the demand plane. The study used data of World Tourism Organization and World Travel & Tourism Council, as well as statistical data of the Główny Urząd Statystyczny and reports from the Institute of Tourism. The spatial range of the analysed phenomena includes Poland in comparison with other European Union countries and the world. The article uses a descriptive method. In Poland, the economic crisis was mainly connected with the problems with Polish zloty and their consequences. There was an evident decrease in the number of foreign tourists' visits to Poland in 2008/2009. Evident falling tendencies in the 1st quarter of 2009 were also recorded in the area of accommodation for organised groups of tourists. It is also worth noting that the effects of the crisis of 2008-2009 in 2010 was stopped and e.g. In Poland recorded growth of tourist arrivals by 5%. In comparison with the same period of 2008, the total number of foreigners using that base declined by 13.2%.

Keywords

Economic crisis; Tourism

Adamowicz, T. (2013). Przyczyny i skutki I fazy kryzysu finansowego lat 2007-2009 w wybranych krajach na świecie. Polit. Eur. Finans. Mark., 9 (58), 10.

Bednarczyk, M., Batorski, J. (2014). Polski sektor turystyczny w okresie globalnego kryzysu gospodarczego. In: M. Bednarczyk, M. Najda-Janoszka (Eds.), Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski (s. 31-32). Warsaw: CeDeWu.

Cymańska-Grabowska, B., Steblik-Wlaźlak, B. (2011). Podstawy turystyki. Warszawa: REA.

Data from the Główny Urząd Statystyczny; http://stat.gov.pl/

Data from the Institute of Tourism; http://www.intur.com.pl/instytut.php?nr=1

Davidson, R., Cope, B. (2003). Turystyka biznesowa. Warszawa: FT Prentice Hall.

Dziedzic, T., Łopaciński, K., Saja, A., Szegidewicz, J. (2010). Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce. Warszawa: MSiT.

Gaworecki, W.W. (2010). Turystyka. Warszawa: PWE.

Karpińska-Mizielińska, W., Smuga, T. (2009). Structural funds - enterprise - crisis. In: J. Kitowski (Ed.), Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, Geopolitical Studies (vol. 15, p. 199-210). Warsaw: PAN.

Kruczek, Z. (2006). Kompendium pilota wycieczek. Kraków: Proksenia.

Kurek, W., Mika, M. (2011). Turystyka jako przedmiot badań naukowych. In: W. Kurek. (Ed.), Turystyka (p. 17). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Marak, J. (2010). Klasyfikacja ruchu turystycznego. In: J. Wyrzykowski, J. Marak (Eds.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym (p. 20). Wrocław: Wyd. WSH we Wrocławiu.

Marak, J. (2010). Turystyka jak przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych. In: J. Wyrzykowski, J. Marak (Eds.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym (p. 19). Wrocław: Wyd. WSH we Wrocławiu.

NBP (2009). Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego (p. 22). Warszawa: NBP.

Przecławski, K. (1996). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Warszawa: Albis.
WTTC website: www.wttc.org.

Instytut Turystyki (1995). Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO (s. 5-7). Warszawa: Instytut Turystyki.

Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał, T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Pr. Kom. Geogr. Tur., 18, 116.
Download

Published : 2015-12-31


Roman, M. (2015). The Impact of the Global Economic Crisis Tourism in Poland and in Selected Countries. Journal of Agribusiness and Rural Development, 35(1), 107-114. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.12

Michał Roman  michal_roman@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.