A A A

Zasady etyki

Zasady etyki Kwartalnika Naukowego INTERCATHEDRA są zgodne z zaleceniami COPE - the Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org/).

COPE ma na celu zdefiniowanie najlepszych praktyk w zakresie etyki publikacji naukowych oraz pomoc redakcjom, członkom redakcji, właścicielom czasopism i wydawcom w ich osiągnięciu.

Poniżej przedstawiono tylko kilka wskazówek dotyczących zasad etyki Kwartalniku Naukowym INTERCATHEDRA. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wymagania należy zobaczyć oryginalne dokumenty COPE.

Obowiązki redaktora:
Redaktorzy są odpowiedzialni za wszystkie materiały publikowane w swoich czasopismach. Powinni dążyć do zaspokojenia potrzeb czytelników i autorów, zapewnić wysoką jakość publikowanych materiałów, chronić poufność wszelkich informacji i być gotowym do publikowania poprawek, wyjaśnień, reakcji i przeprosin, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Obowiązki autorów:
Autorzy muszą potwierdzić, że cała praca w przesłanym manuskrypcie jest oryginalna, a także wskazać i powołać się na treść odtwarzaną z innych źródeł.

Powinni uzyskać pozwolenie na powielanie wszelkich treści z innych źródeł oraz zgłaszać wszelkie potencjalne konflikty interesów.

Autorstwo artykułu powinno ograniczać się do osób, które wniosły znaczący wkład
w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację prezentowanej pracy.

Zobacz -> https://publicationethics.org/files/2003pdf12_0.pdf

Obowiązki recenzentów:
Recenzenci muszą być obiektywni i konstruktywni w swoich recenzjach i udzielać wskazówek, które pomogą autorom ulepszyć ich prace, zachować poufność wszystkich manuskryptów i szczegółów recenzji oraz ostrzec redaktora o wszelkich opublikowanych treściach, które są zasadniczo podobne do tych, które podlegają recenzji.

Zobacz -> https://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf