A A A

No 49/4 2021

Adebayo Samson ADEOYE, Aderounmu, A.F., Oke, O.O.

CZYNNIKI PROMUJĄCE PRAKTYKI AGROLEŚNICZE WŚRÓD ROLNIKÓW MAŁOROLNYCH W REZERWACIE LEŚNYM SHASHA W STANIE OSUN, NIGERIA

[Factors promoting agroforestry practices among smallholder farmers in Shasha forest reserve of Osun State, Nigeria]

s. 175–182

 

Ghayth Al Laheebi 
ZASTOSOWANIE MARKETINGU SPOŁECZNEGO W GOSPODARCE CYRKULARNEJ

[Application of social marketing in circular economy]

s. 183–188

 

Erika Loučanová, Miriam Olšiaková, Katarína Repková-Štofková, Zuzana Štofková, Katarína Orságová, Vladislav Kaputa

POSTRZEGANIE EKOINNOWACJI Z PERSPEKTYWY CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

[Perception of eco-innovation from the perspective of the product life cycle]

s. 189–196

 

Katarzyna Mydlarz

FRANCZYZA JAKO PRZYKŁAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYBRANYCH PODMIOTACH BRANŻY DRZEWNEJ W POLSCE

[Franchising as an example of conducting business by selected entities of the wood industry in Poland]

s. 197–203

 

Czesław Nowak
BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE PAŃSTW A PODAŻ ŻYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE AFRYKI, CHIN I INDII

[Economic security of countries and food supply on the example of Africa, China and India]

s. 205–211

 

Jacob Niyi Ogunode
WDRAŻANIE USTAWY O POWSZECHNEJ EDUKACJI PODSTAWOWEJ: PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

[Implementation of universal basic education law: problems and solutions]

s. 213-221