A A A

No 48/3 2021

Michalina Ciemniewska, Piotr Dudziński, Zofia Koralewska, Agnieszka Kozera 

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SYTUACJĘ FINANSOWĄ STUDENTÓW POZNAŃSKICH UCZELNI WYŻSZYCH

[The impact of the Covid-19 pandemic on the professional activity and financial situation of students of Poznań universities]

s. 109-121

 

Gutama Namomsa Daraje          

WYZWANIA I OSIĄGNIĘCIA REFORMY SEKTORA PUBLICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM FILOZOFII KAIZEN: PRZYPADEK UNIWERSYTETU W AMBO

[Challenges and achievement of public sector reform using the kaizen philosophy: the case of Ambo University]

s. 123–131

 

Okeroghene O. Ohwojero, Samson Amboge

OCENA REAKCJI NA WSKAŹNIK WYPŁATY DYWIDENDY I INNE WYBRANE CZYNNIKI W SPÓŁKACH NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W NIGERII W LATACH 2009–2013

[Evaluation of responsiveness to dividends payout ratio and other selected factors in companies listed on Nigeria stock exchange from 2009–2013]

s. 133-142

 

Wiktoria Pomykalska    

REGULACJE W ZAKRESIE KONTROLI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

[The regulations on the control of public procurement in the light of the new public procurement law]

s. 143–150

 

Ajit Singh           

METODY WDRAŻANIA JEZIOR (REPOZYTORIÓW) DANYCH

[Methods for data lakes implementation]

s. 151–157

 

Adam Żmijewski, Martyna Kaczmarek, Kinga Smolarek   

POLITYKA HANDLOWA W UNII EUROPEJSKIEJ, CHINACH I USA – PRÓBA PORÓWNANIA

[Trade policy in the European Union, China and USA – an attempt to comparison]

s. 159–168