A A A

No 46/1 2021

Naveed Anjum, Magdalena Kozera-Kowalska

ROZWÓJ BŁĘKITNEJ GOSPODARKI NA PRZESTRZENI DZIEJÓW I JEJ POTENCJAŁ W KRAJU ROZWIJAJĄCYM SIĘ NA PRZYKŁADZIE BANGLADESZU

[Growth of blue economy throughout history and its potential in a developing nation like Bangladesh]

s. 5–14

 

Muhammed Hydara

ZWIĄZEK MIĘDZY POMOCĄ RZĄDOWĄ A WYDAJNOŚCIĄ ROLNICTWA: POTENCJALNE NARZĘDZIE OGRANICZANIA UBÓSTWA W GAMBII PO COVID-19: ANALIZA EMPIRYCZNA (CZĘŚĆ 1: ZARYS TEORETYCZNY)

[The nexus between government aid and agricultural productivity: a potential poverty alleviation tool

in the Gambia post COVID-19: an empirical analysis (part 1: theoretical background)]

s. 15–22

 

Muhammed Hydara

ZWIĄZEK MIĘDZY POMOCĄ RZĄDOWĄ A WYDAJNOŚCIĄ ROLNICTWA: POTENCJALNE NARZĘDZIE OGRANICZANIA UBÓSTWA W GAMBII PO COVID-19: ANALIZA EMPIRYCZNA (CZĘŚĆ 2: BADANIA I DYSKUSJE)

[Nexus between government aid and agricultural productivity: a potential poverty alleviation tool in the

Gambia post COVID-19: an empirical analysis (part 2: findings and discussion)]

s. 23–28

 

Maria Iwińska

ZASTOSOWANIE OUTSOURCINGU W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

[Application of outsourcing in microenterprises and small enterprises]

s. 29–36

 

Łukasz Nasiadka

MEDIACJA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

[Mediation in administrative proceedings]

s. 37–42

 

Niyi Jacob Ogunode, Deborah Jegede

OCENA CZYNNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA NIEODPOWIEDNIE WYPOSAŻENIE INFRASTRUKTURALNE W PUBLICZNYCH SZKOŁACH WYŻSZYCH W PÓŁNOCNO-ŚRODKOWEJ NIGERII

[Evaluation of factors responsible for inadequate infrastructural facilities in public universities in north

central Nigeria]

s. 43–50