A A A

No 45/4 2020

Małgorzata Bogusz

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

[Project management from EU funds under the Erasmus + program]

s. 171–176

 

Ramadan Gashi, Berat Aqifi, Agron Fetiu, Hysen Sogojeva

DŁUG PUBLICZNY W REPUBLICE KOSOWA W LATACH 2009–2017 I JEGO WPŁYW NA GOSPODARKĘ NARODOWĄ
[Public Debt in the Republic of Kosovo during the Period (2009-2017) and Impact on the National Economy]

s. 177–181

 

Michał Hoffa

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ NOTOWANEJ SPÓŁKI PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO NA PRZYKŁADZIE KERNEL HOLDING S.A.
[Analysis of the financial performance of a listed agri-food company on the example of KERNEL HOLDING S.A.]

s. 183–190

 

Łukasz Nasiadka
WPŁYW TRYBÓW KONSENSUALNYCH W ASPEKCIE OBOWIĄZYWANIA ZASADY PRAWDY MATERIALNEJ

[The influence of consensual modes in the aspect of obey the principles of material truth]

s. 191–196

 

Ogunode Niyi Jacob
ZARZĄDZANIE EDUKACJĄ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W NIGERII: WYZWANIA I DROGI ROZWOJU

[Administration of Primary School Education in Nigeria: Challenges and the Ways forward]

s. 197–205

 

Paulina Rusak - Romanowska
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH W POLSCE

[Agricultural property acquisition in Poland]

s. 207–214