A A A

No 42/1 2020

Katarzyna Daniluk, Agata Lulewicz-Sas

Lean management w podmiotach ochrony zdrowia

[Lean management in health care entities]

s. 5-12

Małgorzata Dąbrowska

Tryb i konsekwencje prawne wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w Polsce – wybrane zagadnienia

[Legal procedures and consequences for a state of natural disaster in Poland – selected issues]

s. 13-17

Jolanta Martuszewska

Edukacja dla bezpieczeństwa w aspekcie przysposobienia obronnego

[Education for safety in the aspect of civil defence training]

s. 19-24

Jerzy Michalik

Zarządzanie procesowe w administracji publicznej na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

[Process management in public administration based on The Polish Social Insurance Institution]

s. 25-32

Klaudia Nawrot

Rola informacji na etykiecie w procesie wyboru produktu spożywczego

[The role of information on the label in the process of choosing food products]

s. 33-40

Andrey Tikhonov

Pracownik z niepełnosprawnością wzrokową w XXI wieku

[Workers with Visual Disabilities in the 21st Century]

s. 41-48