A A A

Scientific Council

Wojciech Lis – przewodniczący / chairman (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)

 

Bazyli Czyżewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)

Josef Drábek (Technical University in Zvolen, Słowacja)

Václav Kupčák (Czech University of Life Sciences Prague, Czechy)

Igor Liberko (University of Prešov, Słowacja)

Władysława Łuczka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)

Renata Nováková (University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Słowacja)

Hubert Paluš (Technical University in Zvolen, Słowacja)

Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)

Mikuláš Šupín (Technical University in Zvolen, Słowacja)

Wacław Szymanowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)

Leszek Żukowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska)