A A A

Scientific Council

prof. dr hab. Władysława Łuczka - przewodnicząca  / chairwoman (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)

 

prof. IRWIR-PAN dr hab. Sławomir Kalinowski (IRWIR-PAN Warszawa, Polska)

prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)

prof. UE dr hab. Bazyli Czyżewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)

doc. ing. Václav Kupčák (Czech University of Life Sciences Prague, Czechy)

prof. ing. Igor Liberko (University of Prešov, Słowacja)

accoc. prof. Renata Nováková (University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Słowacja)

accoc. prof. Hubert Paluš (Technical University in Zvolen, Słowacja)

accoc. prof. Rezhen Harun M. Rashid (University of Sulaimani Bakrajo, Irak)

prof. dr hab. Ewa Ratajczak (Instytut Technologii Drewna: Sieć Badawcza Łuksiewicza, Polska)

prof. dr Jan Żukowskis (Vytauto Didžiojo Universitetas Kaunas, Litwa)

prof. dr Takács-György Katalin (Óbuda University, Węgry)

prof. dr Giana de Vargas Mores (Escola de Administração IMED, Brazylia)

prof. dr Ionel Mugurel JITEA (University of Agricultural Science and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Rumunia)

prof. dr Erman Akili (Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir, Turcja)

prof. Mikuláš Šupín (Technical University in Zvolen, Słowacja)

prof. dr hab. Wacław Szymanowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)

prof. dr hab. Leszek Żukowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska)

prof. Nadiia Szmygol (Narodowy Uniwersytet w Zaporożu, Ukraina)