A A A

Reviewers 2021

dr inż. Małgorzata Bogusz, University of Agriculture in Krakow

dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Warsaw University of Life Sciences

dr inż. Ewa Koreleska, Bydgoszcz University of Science and Technology

dr inż. Anna Sieczko, Warsaw University of Life Sciences

dr hab. inż. Dariusz Kusz, Rzeszów University of Technology

dr inż. Aneta Mikuła, Warsaw University of Life Sciences

dr Tozo Kokou Wotodjo, Institute of New Structural Economics (INSE), Peking University

dr Agnieszka Wojcieszak, Adam Mickiewicz University in Poznan

dr Renata Tanajewska, University of Bialystok

dr inż. Ewa Stawicka, Warsaw University of Life Sciences

prof. UEP dr hab. Gabriela Roszyk-Kowalska, Poznań University of Economics and Business

dr Katarzyna Mierzejewska, Poznań University of Economics and Business

prof. PCz dr hab. inż. Beata Ślusarczyk, Czestochowa University of Technology

prof. SGGW dr hab. Iwona Kowalska, Warsaw University of Life Sciences

dr hab. Małgorzata Lotko, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

prof. UE dr hab. Joanna Błach, University of Economics in Katowice

dr Grzegorz Paluszak, University of Warsaw

prof. UMK dr hab. Henryk Nowicki, Nicolaus Copernicus University in Toruń

dr Mariusz Zaborowski, Gdańsk University of Technology

prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki, Nicolaus Copernicus University in Toruń

dr inż. Łukasz Satoła, University of Agriculture in Krakow

dr Marcin Kopyra, University of Agriculture in Krakow

dr Elżbieta Szczygieł, Pedagogical University of Krakow

dr inż. Stanisław Minta, Wrocław University of Environmental and Life Sciences

dr Madhulika Ajay Sonawane, North Maharashtra University, Jalgaon (Indie)

dr Magdalena Kacperska, Adam Mickiewicz University in Poznan

prof. UEP dr hab. Magdalena Kowalczyk, Poznań University of Economics and Business

dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Poznan University of Technology

dr Gebre Miruts, Addis Ababa Melles Leadership Academy, Addis Ababa (Etiopia)

dr inż. Joanna Machnik-Słomka, Silesian University of Technology

prof. PL, dr hab. Barbara Szymoniuk, Lublin University of Technology

dr Monika Roman, Warsaw University of Life Sciences

dr Krystyna Mitręga-Niestrój, University of Economics in Katowice

dr hab. Piotr Sulewski, Warsaw University of Life Sciences

prof. UR dr hab. Katarzyna Utnik-Banaś, University of Agriculture in Krakow

prof. UE dr hab. Paweł Mielcarek, Poznań University of Economics and Business

dr Anna Dobrzańska, Narodowy Bank Polski

dr Marta Gębska, War Studies University

dr hab. Arkadiusz Sieroń, University of Wroclaw

prof. UJ dr hab. Piotr Łasak, Jagiellonian University in Kraków

dr Michał Żabiński, Cracow University of Economics

prof. UEK dr hab. Jacek Klich, Cracow University of Economics

dr inż. Ewa Jaska, Warsaw University of Life Sciences

dr Dariusz Prokopowicz, Cardinal Stefan Wyszynski University

dr Sylwia Gwoździewicz, The Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski

dr Piotr Gabryjończyk, Warsaw University of Life Sciences

dr Arkadiusz Niedziółka, University of Agriculture in Krakow

dr Zbigniew Gontar, Warsaw School of Economics

dr Robert Blażlak, Lodz University of Technology

dr Małgorzata Dworakowska-Raj, Warsaw School of Economics

prof. dr hab. Ewa Ratajczak, Łukasiewicz Research Network - Wood Technology Institute

dr Anna Wasiluk, Bialystok University of Technology

dr hab. Agnieszka Laskowska, Warsaw University of Life Sciences

dr Zofia Gródek-Szostak, Cracow University of Economics

prof. Blair Dickson Orr, Michigan Technological University Houghton

prof. SGGW dr hab. inż. Tomasz Rokicki, Warsaw University of Life Sciences

dr Leszek Wanat, Collegium Da Vinci

dr Roman Dudík, Czech University of Life Sciences