A A A

Reviewers 2020

dr Joanna Wyrwa, Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Katarzyna Pawlak-Lemańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Sławomir Śląski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. UŁ dr hab. Jan Chodkiewicz, Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień
prof. UWM dr hab. Krzysztof Krukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie
prof. UAM dr hab. Michał Fliger, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UEP dr hab. inż. Justyna Górka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Katarzyna Maj-Waśniowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Marta Agnieszka Zahorska-Bugaj, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
prof. ASW dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
dr inż. Anna Parzonko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. UWr dr hab. Dorota Moroń, Uniwersytet Wrocławski
prof. UR dr hab. Michał Gabriel Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski
prof. UMG dr hab. inż. Agnieszka Rybowska, Uniwersytet Morski w Gdyni
prof. UWR dr hab. Katarzyna Szalonka, Uniwersytet Wrocławski
prof. UWM dr hab. Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. UJ dr hab. Andrzej Kulig, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. PB dr. hab. Agata Lulewicz-Sas, Politechnika Białostocka
dr Bernard Bińczycki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr. inż. Joanna Godlewska, Politechnika Białostocka
dr. inż. Małgorzata Bogusz, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
prof. SGGW dr hab. Michał Roman, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. PB dr hab. inż. Mikołaj Jalinik, Politechnika Białostocka
dr Konrad Koch, Uniwersytet Gdański
dr inż. Stanisław Minta, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Ewa Jastrzębska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Grzegorz Paluszak, Uniwersytet Warszawski
dr Anna Zielińska-Chmielewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. US dr hab. Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński
dr Noureddin Driouech, CIHEAM Bari (Italy)
prof. UEP dr hab. Agnieszka Sapa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Serhiy Zabolotnyy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. UEP dr hab. Eryk Łon, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Adam Marszk, Politechnika Gdańska
dr Agnieszka Wojcieszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Jan Zawadka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Kuan-Yu Pan, Amsterdam University Medical Center (Netherlands)
dr Liubov Gutsalenko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Ukraine)
dr Felix Arion, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca (Romania)
dr Veland Ramadani, East European University, Tetovo (North Macedonia)
dr inż. Maciej Fajfer, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
dr Arkadiusz Niedziółka, Uniwersytet Rolniczy, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
prof. dr hab. inż. Czesław Nowak, Uniwersytet Rolniczy, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
dr inż. Krystyna Vinahradnik, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
dr Ewa Bilewicz, Uniwersytet Szczeciński
dr Renata Tanajewska, Uniwersytet W Białymstoku
r.pr. (radca prawny) Violetta Wabińska-Chmielewska
dr Marek Bielski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Magdalena Zamroczyńska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr hab. Lucia Bednarova, Technical University of Kosice (Slovakia)
dr Paweł Dziekański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. UEP dr hab. Paweł Mikołajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. UPP dr hab. Kinga Stuper-Szablewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Magdalena Witczak, Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute
prof. UŁ dr hab. Grzegorz Bywalec, Uniwersytet Łódzki
dr Uliana Marchuk, Kyiv National Economic University named Vadym Hetman (Ukraine)
dr Danuta Sobolewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Katarzyna Paradowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr Barbara Kiełbasa, Uniwersytet Rolniczy, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
prof. dr hab. Antoni Jeżowski, Instytut Badań w Oświacie
dr Marcin Olkiewicz, Politechnika Koszalińska
dr inż. Karolina Wielicka-Gańczarczyk, Politechnika Śląska
dr Marcin Kautsch, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Agata Krukowska-Miler, Politechnika Częstochowska