A A A

Reviewers 2019

prof. dr Felix Arion, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca (Rumunia)
dr Małgorzata Bogusz, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
prof. UŁ dr hab. Paweł Bryła, Uniwersytet Łódzki
dr Tomasz Budzik, Politechnika Częstochowska
prof. UP–Lublin dr hab. Eugenia Czernyszewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Jolanta Drozdz, Vilniaus Universitetas (Litwa)
dr Łukasz Dymek, Politechnika Opolska
dr Paweł Dziekański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. PŚ dr hab. Henryk Dźwigoł, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Krzysztof Firlej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr Christian Fischer, Free University of Bozen-Bolzano (Włochy)
prof. UWM dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie
prof. dr Rezhen Harun, University of Sulaimani (Irak)
prof. dr hab. Mikołaj Jalinik, Politechnika Białostocka
prof. dr Ionel Mugurel Jitea, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca (Rumunia)
dr Maja Jokiel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Grzegorz Jokiel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Bartosz Kabaciński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. UP–Wrocław dr hab. Magdalena Kalisiak-Mędlarska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. UR dr hab. Ryszard Kata, Uniwersytet Rzeszowski
dr Barbara Kiełbasa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
prof. dr Erman Akilli Kirsehir, Ahi Evran University (Turcja)
dr Inna Koblianska, National Agrarian University (Ukraina)
prof. SGGW dr hab. Dorota Komorowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Dominik Kopiński, Uniwersytet Wrocławski
prof. UEP dr hab. Grażyna Krzyminiewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Dominika Kuberska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. US dr hab. Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Władysława Łuczka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. UEK dr hab. Krzysztof Machaczka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Mariusz Maciejczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Janusz Majewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, Uniwersytet Wrocławski
dr Agata Małysa-Kaleta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr inż. Stanisław Minta, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Radosław Miśkiewicz, Politechnika Śląska
prof. UWr dr hab. Dorota Moroń, Uniwersytet Wrocławski
dr inż. Anna Murawska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
prof. UEP dr hab. Renata Nestorowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr Buğra Özer, Manisa Celal Bayar University (Turcja)
prof. dr hab. Kazimierz Pająk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr inż. Piotr Prus, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
dr Justyna Przywojska, Uniwersytet Łódzki
dr Łukasz Puślecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Grażyna Rosa, Uniwersytet Szczeciński
dr Agnieszka Sawicka, Uniwersytet Szczeciński
dr Alicja Stolarska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Ryszard Szulc, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr Katalin Takács-György, Óbuda University (Węgry)
dr Rita Vilkė, Lithuanian Institute of Agrarian Economics (Litwa)
dr Agnieszka Wartecka-Ważyńska, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
dr Anna Zielińska-Chmielewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu