A A A

Reviewers 2018

Prof. dr. Erman Akıllı, Ahi Evran University, Turcja

Prof. Felix Arion, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Rumunia

Dr hab. Agata Balińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr inż. Monika Bartkowiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr Małgorzata Bogusz, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. Krzysztof Borodako, prof. nadzw. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Agnieszka Brelik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr Paweł Chmieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr Mariusz Dacko, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. Justyna Górna, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Piotr Gradziuk, prof. nadzw. IRWiR PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw. IERiGŻ PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

PhD Rezhen Harun, Department of Agribusiness and Rural Development- College of Agricultural Sciences at University of Sulaimani

Prof.  Ionel Mugurel JITEA, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Rumunia

Dr Barbara Kiełbasa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr hab. Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński

Dr Marzena Lemanowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr Agnieszka Malkowska, Uniwersytet Szczeciński

Dr Arkadiusz, Malkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. nadzw. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Anna Matuszczak, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Dr hab. inż. Radosław Mirski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr Radosław Miśkiewicz, Politechnika Śląska w Gliwicach

Prof. dr hab. Czesław Nowak, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. Monika Odlanicka – Poczobutt, prof. nadzw. PŚ, Politechnika Śląska

Dr Luiza Ossowska, Politechnika Koszalińska

Assoc. Prof.  Buğra Özer, Manisa Celal Bayar University, Turcja

Dr inż. Marta Pisarek, Uniwersytet Rzeszowski

Dr inż. Aleksandra Płonka, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

PhD Rasa Pranskuniene, Aleksandras Stulginskis University, Litwa

Dr inż. Piotr Prus, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Dr Anna Rosa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Dr inż. Łukasz Satoła, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Dr inż. Anna Sieczko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr Alina  Skorb-Gała, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Dr Joanna Spychała, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr inż. Agata Stachowiak-Wencek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Dr hab. Sebastian Stępień, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. inż. Elżbieta Jadwiga Szymańska, prof. nadzw. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr inż. Jarosław Uglis, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr Leszek Wanat, Collegium da Vinci w Poznaniu

Dr hab. Ludwik Wicki, prof. nadzw. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr inż. Marek Wieruszewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. inż. Patrycja Wojciechowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. nadzw. PŚ, Politechnika Śląska

Dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, Akademia Sztuk Wojennych

Dr Jan Zawadka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Prof. Tetiana Zheliuk, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina

Dr Anna Zielińska-Chmielewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Vitaly Zinovchuk, National University of Agriculture and Ecology, Zhytomyr,

Dr hab. Wojciech Zmudziński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof.  Jan Zukovskis, Aleksandras Stulginskis University, Litwa