A A A

Reviewers 2017

Prof. dr. Felix Arion, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ClujNapoca, Rumunia
Lect. Dr. Gabriela Ofelia Chiciudean, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Rumunia
Dr Paweł Chmieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Polska
Prof. dr. Mihai Cucerzan, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ClujNapoca, Rumunia
Prof. dr sc. Mladen Figurič, University of Zagreb, Chorwacja
Prof. nadzw dr hab. inż. Justyna Górna, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Prof. dr. Mugurel Jitea, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ClujNapoca, Rumunia
Ph.D. Vladislav Kaputa, Technical University in Zvolen, Słowacja
Dr Barbara Kiełbasa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
Prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Kośmicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Prof. Ing. Alexander Linczényi, University of Technology, Trnava, Słowacja
Prof. dr hab. Władysława Łuczka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Dr Luiza Ossowska, Politechnika Koszalińska, Polska
Assoc. Prof. dr. Buğra Özer, Celal Bayar University, Turcja
Dr Arkadiusz Piwowar, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

Dr Piotr Prus, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Polska

Dr Katarzyna Puchalska, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Prof. dr hab. Zdzisław Puślecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Assoc. Prof. Rastislav Rajnoha, The University of Presov, Słowacja
Prof. dr. Rezhen Rashid, University of Sulaimani, Irak
Prof. dr hab. Jan Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Prof. Ing. Dušan Šebo, The Technical University of Košice, Słowacja
Assoc. prof. Andrea Sujová, Technical University of Zvolen, Słowacja
Prof. dr hab. Michał Sznajder, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Doc. Ing. Peter Trebuňa, The Technical University of Košice, Słowacja
Prof. nadzw. dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Polska
Doc. Ing. Anna Zaušková, Technical University of Zvolen, Słowacja
Dr Anna Zielińska-Chmielewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska