A A A

No 49/4 2021

Adebayo Samson ADEOYE, Aderounmu, A.F., Oke, O.O.

FACTORS PROMOTING AGROFORESTRY PRACTICES AMONG SMALLHOLDER FARMERS IN SHASHA FOREST RESERVE OF OSUN STATE, NIGERIA

[Czynniki promujące praktyki agroleśnicze wśród rolników małorolnych w rezerwacie leśnym Shasha w stanie Osun, Nigeria]

p. 175–182

 

Ghayth Al Laheebi 
APPLICATION OF SOCIAL MARKETING IN CIRCULAR ECONOMY

[Zastosowanie marketingu społecznego w gospodarce cyrkularnej]

p. 183–188

 

Erika Loučanová, Miriam Olšiaková, Katarína Repková-Štofková, Zuzana Štofková, Katarína Orságová, Vladislav Kaputa

PERCEPTION OF ECO-INNOVATION FROM THE PERSPECTIVE OF PRODUCT LIFE CYCLE

[Postrzeganie ekoinnowacji z perspektywy cyklu życia produktu]

p. 189–196

 

Katarzyna Mydlarz

FRANCHISING AS AN EXAMPLE OF CONDUCTING BUSINESS BY SELECTED ENTITIES OF THE WOOD INDUSTRY IN POLAND

[Franczyza jako przykład prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych podmiotach branży drzewnej w Polsce]

p. 197–203

 

Czesław Nowak
ECONOMIC SECURITY OF COUNTRIES AND FOOD SUPPLY ON THE EXAMPLE OF AFRICA, CHINA AND INDIA

[Bezpieczeństwo ekonomiczne państw a podaż żywności na przykładzie Afryki, Chin i Indii]

p. 205–211

 

Jacob Niyi Ogunode
IMPLEMENTATION OF UNIVERSAL BASIC EDUCATION LAW: PROBLEMS AND SOLUTIONS

[Wdrażanie ustawy o powszechnej edukacji podstawowej: problemy i rozwiązania]

p. 213-221