A A A

No 48/3 2021

Michalina Ciemniewska, Piotr Dudziński, Zofia Koralewska, Agnieszka Kozera 

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE PROFESSIONAL ACTIVITY AND FINANCIAL SITUATION OF STUDENTS OF POZNAŃ UNIVERSITIES

[Wpływ pandemii COVID-19 na aktywność zawodową i sytuację finansową studentów poznańskich uczelni wyższych]

p. 109-121

 

Gutama Namomsa Daraje          

CHALLENGES AND ACHIEVEMENT OF PUBLIC SECTOR REFORM USING THE KAIZEN PHILOSOPHY: THE CASE OF AMBO UNIVERSITY

[Wyzwania i osiągnięcia reformy sektora publicznego z wykorzystaniem filozofii kaizen: przypadek Uniwersytetu w Ambo]

p. 123–131

 

Okeroghene O. Ohwojero, Samson Amboge

EVALUATION OF RESPONSIVENESS TO DIVIDENDS PAYOUT RATIO AND OTHER SELECTED FACTORS IN COMPANIES LISTED ON NIGERIA STOCK EXCHANGE FROM 2009–2013

[Ocena reakcji na wskaźnik wypłaty dywidendy i inne wybrane czynniki w spółkach notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Nigerii w latach 2009–2013]

p. 133-142

 

Wiktoria Pomykalska    

THE REGULATIONS ON THE CONTROL OF PUBLIC PROCUREMENT IN THE LIGHT OF THE NEW PUBLIC PROCUREMENT LAW

[Regulacje w zakresie kontroli udzielania zamówień publicznych w świetle nowej ustawy prawo zamówień publicznych]

p. 143–150

 

Ajit Singh           

METHODS FOR DATA LAKES IMPLEMENTATION

[Metody wdrażania jezior (repozytoriów) danych]

p. 151–157

 

Adam Żmijewski, Martyna Kaczmarek, Kinga Smolarek   

TRADE POLICY IN THE EUROPEAN UNION, CHINA AND USA – AN ATTEMPT TO COMPARISON

[Polityka handlowa w Unii Europejskiej, Chinach i USA – próba porównania]

p. 159–168